Podmínky poskytování služeb

Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (dále jen „Společnost“) je zaregistrována podle zákonů Gibraltaru a je součástí skupiny společností 888. Společnost je licencovaná a regulovaná vládou Gibraltaru podle ustanovení zákona Gibraltaru o hazardních hrách z roku 2005 pro účely provozování a nabízení internetových herních služeb, včetně, mimo jiné herních služeb kasina, pokeru, sportovního sázení a hry bingo. PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU (DÁLE JEN „PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB“) JEŠTĚ PŘED POUŽITÍM SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Pokud hrajete nebo jste si zaregistrovali účet ve Spojeném království, tato Uživatelská smlouva (jak je definována níže) se na vás nevztahuje a příslušné podmínky naleznete zde.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Pokud hrajete v jakémkoliv členském státu Evropského společného trhu, s výjimkou států, ve kterých se hraje na základě místní licence, například ve Spojeném království (UK), bude smluvní stranou ve smyslu uživatelské smlouvy společnost Virtual Digital Services Limited. V takových případech se jakýmikoliv odkazy na „Společnost“ v Uživatelské smlouvě budou rozumět odkazy na společnost Virtual Digital Services Limited.
Společnost Virtual Digital Services Limited je zaregistrována podle zákonů Gibraltaru a funguje podle gibraltarské licence pro provozování hazardních her, pro účely provozování a nabízení internetových herních služeb, včetně, mimo jiné, herních služeb kasina, pokeru, sportovního sázení a hry bingo.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Pokud používáte jeden z našich sázkových produktů v Irsku, bude smluvní stranou ve smyslu uživatelské smlouvy společnost 888 Ireland Limited, a pokud hrajete v Irsku v jedné nebo více našich jiných her a produktů, bude smluvní stranou společnost Virtual Digital Services Limited. Proto jakékoliv odkazy na „společnost“ z hlediska Uživatelské smlouvy budou v příslušných případech znamenat buď společnost 888 Ireland Limited, nebo společnost Virtual Digital Services Limited.
Společnost 888 Ireland Limited je zaregistrována podle zákonů Gibraltaru a funguje pod záštitou licence organizace Irish Remote Bookmaker.
Společnost nabízí herní služby prostřednictvím svých firemních značek (každá z nich dále jen „firemní značka“) a prostřednictvím různých dalších značek a značek třetích stran, jako součásti tak zvaných společností typu „white label“ (každá z nich dále jen „značka White Label“). Kromě nabízení svých služeb hazardních her prostřednictvím internetu (dále jen „internetová platforma“) může Společnost občas nabízet své služby prostřednictvím alternativních platforem, např. (i) interaktivní televize, (ii) mobilních herních platforem a (iii) zábavních platforem během letu (dále jen „alternativní platformy“).
Pokud používáte herní služby Společnosti, ať už je takové používání prováděno prostřednictvím internetové platformy nebo alternativní platformy, tyto Podmínky poskytování služeb se vztahují na takové používání do takové míry, která je za daných okolností aplikovatelná.
Kromě Podmínek poskytování služeb byste si měli pročíst také Zásady ochrany soukromí, které stanovují, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje. Vaše používání služeb hazardních her Společnosti je přísně podřízeno všem dalším pravidlům, která mohou čas od času platit pro typ služeb hazardních her, který používáte, včetně, mimo jiné, „Zásad bonifikace“, „Zásad výběrů peněz“, „Zásad zodpovědné hry“, „Pravidel turnajů“, „Herního řádu“, „Zásady týkající se odpojení“, „Pravidel sportovního sázení 888sport“ (souhrnně „doplňující pravidla“), přičemž v každém případě platí aktuální verze. Tyto Podmínky poskytování služeb, spolu s doplňujícími pravidly, která jsou považována za její nedílnou součást, tvoří závazný právní dokument mezi vámi a Společností (společně „Uživatelská smlouva“).


1. Úvod

 • Registrací u Společnosti, anebo používáním herních služeb Společnosti, anebo zaškrtnutím níže uvedeného políčka „Přečetl jsem si a souhlasím s těmito Všeobecnými podmínkami (nebo v jiném podobném znění), anebo stáhnutím, instalací nebo používáním softwaru souhlasíte s tím, že budete vázáni Uživatelskou smlouvou v celém jejím rozsahu a bez výhrad. Tato Uživatelská smlouva vytváří závazný právní dokument mezi vámi a Společností a smlouva bude za všech okolností řídit vaše používání našich herních služeb.
 • Veškeré transakce mezi vámi a Společností se odehrávají na Gibraltaru, kde jsou umístěny ústřední servery Společnosti.
 • Software Společnosti, který je k dispozici buď ve formě ke stažení, nebo ve formě bez stahování, a prostřednictvím internetové platformy nebo alternativní platformy (dále jen „software“), vám umožňuje používat naše herní služby (dále jen „služby“). Společnost si vyhrazuje právo pozastavit, upravit, odstranit nebo přidat služby nebo software dle svého vlastního uvážení, s okamžitou platností a bez předchozího upozornění. Společnost nebude zodpovědná za žádnou ztrátu, která vám může být způsobena a která může být důsledkem jakýchkoli provedených změn, a v tomto ohledu nemůžete vůči Společnosti vznést žádné nároky.
 • Budete oprávněni získat přístup k softwaru a používat služby pouze prostřednictvím vašeho vlastního účtu a nikdy nebudete moci získat přístup k softwaru či využívat služby prostřednictvím účtu jiné osoby. Pokud se pokusíte používat služby prostřednictvím účtu jiné osoby, budeme oprávněni okamžitě uzavřít veškeré vaše účty, zadržet všechny peníze na takových účtech a zakázat vám budoucí používání služeb.
 • Společnost může případně, dle svého vlastního uvážení, rozhodnout o znemožnění registrace nebo používání více účtů vám nebo komukoliv ze stejné rodiny, nebo osobám žijícím ve stejné domácnosti. Společnost v žádném případě nenese odpovědnost za zabránění registraci více účtů, je však oprávněna, podle potřeby, přijmout opatření, včetně zadržení všech peněz na takových účtech, proti jakékoliv osobě, která si otevře více účtů, včetně, mimo jiné, situace, kdy jsou registrovány účty ze stejné domácnosti, bez ohledu na registrační údaje poskytnuté v době otevření těchto účtů.

2. Odsouhlasení Všeobecných podmínek

 • Pokud nesouhlasíte s jakýmkoli ustanovením této Uživatelské smlouva, musíte ihned přestat používat software a odstranit jej ze svého počítače anebo z jakéhokoliv jiného příslušného zařízení.
 • Vyhrazujeme si právo občas upravit, pozměnit, aktualizovat a doplnit jakékoli podmínky této Uživatelské smlouvy a o takové úpravě, pozměnění, aktualizaci či doplnění vás budeme informovat vydáním nové verze této Uživatelské smlouvy na příslušné stránce všech webových stránek firemních značek a značek „White Label“. Jakákoli upravená verze této Uživatelské smlouvy nabývá platnost 14 dní po zveřejnění na internetových stránkách, nebo dříve, pokud je to vyžadováno příslušným zákonem, regulačním předpisem nebo směrnicí, a vaše pokračující používání služeb nebo softwaru po výše uvedené době bude považováno za váš souhlas se změnami této Uživatelské smlouvy. Vaší povinností zůstává zajistit, že jste znáte správné a aktuální podmínky této Uživatelské smlouvy, a doporučujeme vám tedy, abyste její aktualizace pravidelně kontrolovali.

3. Dodržování zákonů

 • Internetové hazardní hry mohou být v některých jurisdikcích nelegální. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Společnost vám neposkytne právní radu nebo ujištění v otázce užívání služeb, a že Společnost nečiní žádná prohlášení týkající se legality služeb ve vaší jurisdikci. Před registrací a používáním služeb Společnosti ověřte příslušné právní předpisy ve vaší jurisdikci.
 • Služby jsou určeny pouze pro uživatele, kterým zákony nezakazují hazardní hry na internetu. Zámětem Společnosti není, abyste se dostali do rozporu s platnými právními předpisy. Prohlašujete, ručíte a souhlasíte s tím, že používáte software a služby v souladu s platnými zákony a předpisy. Společnost nenese odpovědnost za nezákonné nebo neoprávněné použití softwaru anebo služeb. V případě pochybností o tom, zda používáte software a služby v rámci právních předpisů, které se vás týkají, konzultujte tyto s právním poradcem v rámci příslušné jurisdikce. Přijetím těchto podmínek souhlasíte, že budete napomáhat Společnosti, dle vašich možností, s dodržováním platných zákonů a předpisů.
 • Osoby s bydlištěm v určitých zemích, kde Společnost neposkytuje svoje služby, si nebudou moci u Společnosti otevřít účet, provádět vklady ani využívat Služby. Přístup na webové stránky Společnosti z těchto zemí bude znemožněn. Společnost si vyhrazuje právo změnit podle vlastního uvážení seznam zemí, ze kterých nebude akceptovat uživatele Služeb, a každá taková změna může mít okamžitý účinek.

4. Oprávnění uživatelé

 • Osoby mladší 18 let nebo ve věku, kdy nejsou podle zákona dané jurisdikce oprávněné provádět aktivity zahrnuté ve službách, podle toho, který věkový údaj je vyšší (dále jen „zletilý“), nesmí za žádných okolností stahovat software nebo používat služby, a každá nezletilá osoba, která si stáhne software nebo použije služby, bude jednat v rozporu s podmínkami této Uživatelské smlouvy. Společnost si vyhrazuje právo požadovat doklad o věku v jakékoli fázi, aby si tak ověřila, že služby nepoužívají nezletilé osoby. Společnost může ukončit váš účet anebo vás vyloučit z používání softwaru nebo služeb, pokud od vás neobdrží doklad o věku, nebo pokud má Společnost podezření, že jste nezletilí. Společnost si vyhrazuje právo zadržet peníze na vašem účtu, dokud neověří váš věk.
 • Vyhrazujeme si právo ověřit vaše registrační údaje, jako je například jméno, adresa, věk a používané způsoby platby, a to kdykoliv prostřednictvím vyžádání si určitých dokumentů. Mezi tyto dokumenty bude obvykle patřit průkaz totožnosti, doklad o adrese bydliště, jako je například účet za elektřinu nebo plyn, a doklad o vašem způsobu platby, přičemž tyto dokumenty bude možné odeslat v pokladně. Pokud to uznáme za nezbytné, můžeme požadovat notářské ověření kopií takových dokumentů, což znamená, že můžeme požadovat, aby kopie těchto dokumentů byly orazítkovány a ověřeny notářem. V případě, že člen naší žádosti o zaslání dokumentů nevyhoví, může Společnost podle svého vlastního uvážení jeho účet ukončit a zadržet veškeré finanční prostředky, které budou na účtu uloženy. Pokud dokumenty nesplní požadavky naší interní bezpečnostní kontroly – pokud například budeme mít podezření, že byly zfalšovány, nebo pokud budou poskytnuty jakýmkoliv jiným způsobem, který bude klamavý nebo zkreslující – nejsme vázáni žádnou povinností takové dokumenty přijmout jako platné, ani členovi oznámit povahu našich zjištění, týkajících se takových dokumentů.
 • Pokud používáte web, může být po vás požadováno sdělení určitých informací ohledně vašeho zdroje finančních prostředků, finanční pověsti, zaměstnání a dalších podobných podrobných údajů. Vyhrazujeme si právo omezit váš účet, včetně, mimo jiné, omezení částky, kterou můžete vkládat na účet, a to na základě informací, které nám poskytnete, nebo na základě skutečnosti, že nám informace neposkytnete. Neponeseme odpovědnost za žádné ztráty, které utrpíte (i) před zavedením jakéhokoliv takového omezení; nebo (ii) na jakýchkoliv jiných účtech, které jste si mohli zaregistrovat nebo které jste znovu aktivovali, ať již před zavedením jakéhokoliv takového omezení, nebo po něm.
 • Vyhrazujeme si právo provádět zpětné kontroly u jakéhokoliv člena a požadovat jakoukoliv příslušnou dokumentaci, z jakéhokoliv důvodu, včetně (mimo jiné) jakéhokoliv vyšetřování totožnosti člena, jakýchkoliv kontrol dobré pověsti člena nebo jakéhokoliv šetření osobní historie člena. Konkrétní základ pro taková vyšetřování bude záviset na daném případu, ale může zahrnovat (mimo jiné) ověření registračních údajů člena, jako je jméno, adresa a věk, zaměstnání, ověření finančních transakcí člena a jeho finanční pověsti anebo herní aktivity. Společnost nemá žádnou povinnost upozornit člena na to, že takové vyšetřování probíhá. Takové aktivity mohou zahrnovat i využití služeb určitých dalších společností třetích stran, které vyžadované vyšetřování provedou. Společnost se může, na základě negativního nebo neurčitého výsledku takového vyšetřování, rozhodnout, podle svého vlastního uvážení, ukončit účet člena a zadržet veškeré finanční prostředky na takovém účtu.
 • Pokud se u nás zaregistrujete v Německu, pak výhradně v souvislosti s prozrazením osobních údajů pro účely ověření vaší totožnosti souhlasíte s následujícím prohlášením:  
  „Tímto souhlasím s prozrazením svých osobních údajů společnosti SCHUFA (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden) za účelem ověření mé totožnosti. Rozumím tomu, že společnost SCHUFA poté nahlásí stupeň procentuální shody údajů mnou poskytnutých s údaji uloženými v jejích záznamech a v případě potřeby dále poskytne důkaz o ověření doložený identifikační kartou, vyhotovenou společností SCHUFA nebo jiným smluvním partnerem pro společnost 888 Germany Limited v minulosti. Na základě výsledků poskytnutých společností SCHUFA tak může společnost 888 Germany Limited zjistit, zda jsem zaregistrovaný/zaregistrovaná v databázi společnosti SCHUFA s adresou, kterou jsem poskytl(a). Žádné jiné údaje nebudou vyměněny. Žádné alternativní adresy nebudou nahlášeny, ani mé údaje nebudou uloženy v záznamech společnosti SCHUFA. V záznamech společnosti SCHUFA bude zaznamenána pouze skutečnost, že byla zkontrolována má adresa. Další informace jsou k dispozici na webu www.meineschufa.de.“
  Společnost 888 Germany Limited je právnická osoba patřící do skupiny společností 888.
 • Po dobu svého zaměstnání nebo jiné činnosti u Společnosti a 24 měsíců poté nesmí služby přímo ani nepřímo používat žádný funkcionář, zaměstnanec, poradce nebo jiný zástupce Společnosti, ani žádná jiná společnost ze skupiny společností Společnosti, anebo žádný z jejích dodavatelů nebo prodejců. Toto omezení se vztahuje rovněž na příbuzné výše uvedených osob, kde za příbuzné jsou, mimo jiné, považováni manželé a manželky, partneři, děti, rodiče a sourozenci. Kromě toho nesmí stahovat software a používat služby ani občané nebo rezidenti Gibraltaru.

5. Informační technologie/duševní vlastnictví

 • Společnost vám tímto v souvislosti se službami, v souladu s touto Uživatelskou smlouvou, uděluje nevýhradní, nepřenosné, nelicencovatelné právo instalovat a používat software a veškerý obsah odvozený od softwaru, včetně, mimo jiné, autorských práv a ostatních práv k duševnímu vlastnictví. Software jste oprávněni nainstalovat na pevný disk nebo na jiné paměťové zařízení, a můžete udělat záložní kopii softwaru za předpokladu, že tyto záložní kopie použijete pouze vy na počítači, na kterém jste hlavním uživatelem, a pouze v souvislosti se službami. Kód, struktura a organizace softwaru jsou chráněny právy k duševnímu vlastnictví. Nejste oprávněni:
  1. kopírovat, distribuovat, publikovat, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat, upravovat, překládat nebo jakkoliv se pokoušet o přístup ke zdrojovému kódu za účelem vytvoření derivátu zdrojového kódu, nebo za jiným účelem;
  2. prodávat, přidělovat, dále licencovat, převádět, distribuovat nebo pronajímat software;
  3. umožňovat přístup k softwaru třetí straně přes počítačovou síť nebo jiným způsobem;
  4. vyvážet software do jiné země (ať už fyzickými nebo elektronickými prostředky); nebo
  5. používat software způsobem, který je zakázaný platnými právními předpisy.
   (společně „zakázané činnosti“).
  Jste výlučně zodpovědní za škody nebo náklady vzniklé v souvislosti s prováděním zakázaných činností. Jste povinni neprodleně informovat Společnost, pokud se dozvíte o provádění zakázaných činností, a poskytnout Společnosti přiměřenou pomoc při vyšetřování, ke kterému může dojít v souvislosti s informacemi, které jste v tomto ohledu poskytli.
 • Názvy značek v souvislosti s firemními značkami a značkami White Label (jak jsou definovány níže), a jakékoliv další ochranné známky, servisní značky anebo obchodní názvy používané Společností buď jejím vlastním jménem, anebo, čas od času, společně s jejími „white label“ partnery (dále jen „ochranné známky“) jsou ochrannými známkami, servisními značkami anebo obchodními názvy Společnosti, nebo jakékoliv společnosti ze skupiny společností Společnosti, nebo jejích poskytovatelů licence či jejích „white label“ partnerů, a tyto subjekty si k takovým ochranným známkám vyhrazují veškerá práva. Kromě práv na ochranné známky vlastní Společnost, nebo jakákoliv společnost ze skupiny společností Společnosti, nebo její poskytovatelé licence či její „white label“ partneři, práva na veškerý další obsah, včetně, mimo jiné, softwaru, zobrazení, obrázků, grafiky, fotografií, animací, videí, hudby, zvukových nahrávek a textu, které jsou k dispozici prostřednictvím softwaru nebo na internetu (dále jen „obsah stránek“), a obsah stránek je chráněn autorským právem anebo dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví. Tímto stvrzujete, že používáním služeb nebo softwaru nezískáváte žádná práva na ochranné známky či obsah stránek, a můžete je používat pouze v úplném souladu s touto Uživatelskou smlouvou.

6. Vaše prohlášení a závazky

S ohledem na práva, která vám byla udělena pro používání služeb a softwaru, prohlašujete, zaručujete, zavazujete se a souhlasíte s tím, že:

 • Jste ze zákona plnoletí, jak je definováno v této Uživatelské smlouvě, jste mentálně zdraví a jste schopni přijmout zodpovědnost za své vlastní činy.
 • Veškeré podrobné informace, které jste poskytli Společnosti během procesu registrace nebo kdykoli poté, i jako součást jakékoli transakce platby vkladu anebo v souvislosti s údaji o vašem zaměstnání, jsou pravdivé, aktuální, správné a úplné, a shodují se se jménem na kreditní/debetní kartě nebo jiných platebních účtech, které budou použity pro vložení nebo příjem finančních prostředků na váš účet. Bez újmy na plné platnosti výše uvedeného, pokud použijete kreditní/debetní kartu nebo jakoukoli jinou formu platby, která není na vaše soukromé a osobní jméno, budeme předpokládat, že jste získali úplný a dostačující souhlas od právoplatného majitele anebo osoby, jejíž jméno je na takovém platebním prostředku použito, pro použití takového platebního prostředku pro účely této smlouvy, a to předtím, než s námi vejdete v obchodní styk. Nebudeme mít povinnost žádným způsobem takový souhlas kontrolovat a nebudeme mít žádnou zodpovědnost v souvislosti s vašimi prohlášeními podle této smlouvy. Neprodleně nám oznámíte veškeré změny v podrobných informacích, které jste Společnosti dříve sdělili, včetně, mimo jiné, vašeho zdroje finančních prostředků, finanční pověsti, zaměstnání a dalších podobných podrobných údajů. Jsme oprávněni od vás, čas od času, požadovat, abyste nám poskytli určité dokumenty pro ověření detailů kreditní karty, kterou používáte pro vklady finančních prostředků na váš účet. V závislosti na výsledku těchto ověřovacích kontrol můžete nebo nemusíte mít povoleno vkládat další finanční prostředky kreditní kartou, kterou jste již dříve používali. Pokud se některé z informací, které nám poskytnete, ukážou jako nepravdivé, nepřesné, zavádějící nebo jinak neúplné, porušíte tím smlouvu a my si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit váš účet anebo vám zabránit v používání softwaru či služeb, kromě jakýchkoli dalších akcí, které můžeme podniknout.
 • Váš účet u Společnosti je určen výhradně k vašemu užitku. Nejste oprávněni umožnit třetí osobě (včetně příbuzných) používat váš účet, heslo či identitu pro získání přístupu nebo používání služeb či softwaru, a budete plně zodpovědní za všechny činnosti vykonané na vašem účtu třetí osobou. Své uživatelské jméno či heslo k účtu nesmíte sdělit žádné osobě a musíte podniknout všechny kroky, abyste zajistili, že tyto údaje nebudou k dispozici žádné jiné osobě. Jste povinni nás neprodleně informovat, pokud budete mít podezření, že váš účet je zneužíván třetí osobou anebo že nějaká třetí osoba má přístup k vašemu uživatelskému jménu a heslu k účtu, abychom mohli takovou záležitost prošetřit. V průběhu takového vyšetřování s námi budete dle našich požadavků spolupracovat.
 • Je vaší povinností řádně zabezpečit své uživatelské jméno a heslo na svém vlastním počítači nebo na místě, odkud přistupujete k internetu. Pokud dojde ke „krádeži“ takové kombinace uživatelského jména a hesla z vašeho počítače, z důvodu přítomnosti jakýchkoliv virů nebo jiného škodlivého softwaru ve vašem počítači, z něhož přistupujete ke svému účtu, ponesete plnou odpovědnost za veškeré důsledky. Jakékoliv možné pokusy o krádež uživatelského jména a hesla nebo o narušení bezpečnosti vašeho počítačového terminálu musíte okamžitě nahlásit Společnosti.
 • Prověřili jste a stanovili, že vaše používání služeb neporušuje žádné zákony nebo nařízení žádné jurisdikce, které se na vás vztahují.
 • Zcela rozumíte metodám, pravidlům a postupům služeb a internetových hazardních her obecně. Berete na vědomí, že je na vaší zodpovědností zajistit správnost detailů sázek a her. Nebudete provádět žádné činnosti a nebudete se chovat tak, aby to poškozovalo pověst Společnosti.
 • Jste si plně vědomi toho, že při hraní prostřednictvím služeb existuje riziko ztráty peněz, a za takovou případnou ztrátu jste plně odpovědni. Souhlasíte s tím, že vaše používání služeb je výhradně na základě vaší volby, vašeho uvážení a rizika. V souvislosti s vašimi ztrátami v hazardních hrách nebudete mít vůbec žádné nároky vůči Společnosti, nebo jakékoliv společnosti v rámci skupiny společností 888.com, nebo „white label“ partnerovi, nebo jejich ředitelům, funkcionářům nebo zaměstnancům.
 • Souhlasíte s tím, že software zahrnuje funkce dodané třetími stranami, které mohou být automaticky instalovány do vašeho zařízení jako součást softwaru, a které mohou být, čas od času, automaticky aktualizovány. Takové funkce mohou, mimo jiné, přistupovat k historii vašich her, která je uložena ve vašem zařízení, za účelem zasílání vám určitých promo akcí a oznámení. Můžete se rozhodnout nepovolit zaznamenávání historie vašich her, nebo funkci odinstalovat.
 • Musíte používat naše internetové stránky (dále jen „stránky“), služby a software v úplném souladu s podmínkami této Uživatelské smlouvy, čas od času pozměňované, a musíte dodržovat všechna pravidla a pokyny pro hraní her, které zahrnují služby.
 • Jste výhradně zodpovědní za zaznamenání, uhrazení a vyúčtování jakékoli daně nebo jiného poplatku všem příslušným státním, daňovým a jiným úřadům, který může být splatný z výher, které jsou vám vyplaceny.
 • Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Společnost může požadovat zveřejnění částky, které jste vyhráli, společně s vaším uživatelským jménem, na stránkách anebo v sociálních sítích pro propagační účely. Nebudeme však zveřejňovat takové informace bez toho, že bychom k tomu nejprve získali váš konkrétní souhlas. V určitých hrách může být také z důvodu správné funkčnosti vyžadováno zobrazení vašeho uživatelského jména a částek, které jste vyhráli, nebo bodů, které jste nashromáždili (například v přehledech vedoucích hráčů ve hře). Souhlasíte s tím, že můžeme použít vaše uživatelské jméno a částky, které jste vyhráli, jako součást takové funkce ve hře, aniž by bylo nutné získání vašeho dalšího souhlasu.
 • Jste výhradně zodpovědní za veškeré telekomunikační sítě a služby přístupu k internetu a další souhlasy a povolení, která jsou vyžadována v souvislosti s vaším používáním softwaru a služeb.
 • Služby a software jste povinni používat pouze v dobré víře, jak vůči Společnosti, tak vůči dalším hráčům používajícím služby. Pokud bude mít Společnost důvodné podezření, že služby a software používáte se zlým úmyslem, Společnost bude mít právo ukončit váš účet se službami a všemi dalšími účty, které můžete u Společnosti mít, a Společnost bude oprávněna zadržet z těchto účtů veškeré peníze. Tímto se v tomto ohledu výslovně zříkáte jakýchkoli budoucích nároků vůči Společnosti.
 • Stvrzujete, že určité hry a stoly, které jsou zahrnuty ve službách, jsou vám nabízeny „na základě sdílení“, což umožňuje uživatelům služeb prostřednictvím firemních značek a „White Label“ značek, stejně jako uživatelům platforem třetích stran, hrát společně. V takových případech souhlasíte s tím, že můžete hrát s jinými uživateli nebo proti jiným uživatelům, kteří používají jiné herní konfigurace, než je vaše vlastní, což zahrnuje, mimo jiné, odlišné měny nebo limity sázek. Souhlasíte s tím, že dle výlučného uvážení Společnosti můžete být zapojeni do těchto sdílených her a stolů, a že pokud porušíte tuto smlouvu, bude mít Společnost právo vám zabránit v hraní jak prostřednictvím firemních značek, tak prostřednictvím „White Label“ značek.
 • Stvrzujete a souhlasíte s tím, že pro určité hry nabízíme progresivní jackpoty. „Progresivní jackpot“ je jackpot, jehož velikost se zvyšuje na základě příspěvků z peněz vsazených hráči, kteří mohou sídlit v různých zemích. Progresivní jackpot můžeme kdykoliv stáhnout (včetně případů, kdy k tomu dojde ještě předtím, než mohl být jackpot za určitých okolností vyhrán). V případě, že jackpot stáhneme ze všech našich značek ještě předtím, než mohl být vyhrán, a příslušná hra byla nabízena hráčům, kteří hrají ve Spojeném království, můžeme buď: (i) použít jakékoliv nevyřízené příspěvky (od hráčů ze Spojeného království nebo od hráčů hrajících mimo území Spojeného království) k financování samostatného progresivního jackpotu, který mohou vyhrát i hráči ze Spojeného království; (ii) použít jakékoliv nevyřízené příspěvky od hráčů ze Spojeného království k financování samostatného progresivního jackpotu, který mohou vyhrát pouze hráči ze Spojeného království; nebo (iii) vrátit hráčům ze Spojeného království jejich nevyřízené příspěvky.
 • Stvrzujete a souhlasíte s tím, že pokud si sami zvolíte vlastní vyloučení z některých stránek, nebudete mít během vámi zvoleného období vlastního vyloučení povoleno otevřít si nebo používat nový účet na jakékoli jiné stránce provozované Společností, a to až do doby, než bude takové vlastní vyloučení zrušeno, a původní účet znovu otevřen. V případě, že porušíte výše uvedené, budeme oprávněni zablokovat jakýkoliv nový účet, který si otevřete na jiné stránce, zadržet jakékoliv finanční prostředky na takovém účtu, a nebudeme povinni vám vrátit žádné finanční prostředky, které jste vsadili nebo vyhráli prostřednictvím takového účtu. Další informace týkající se vlastního vyloučení viz Zásady zodpovědné hry.
 • Souhlasíte s tím, že v souvislosti s „peer-to-peer“ hraním můžete být v nevýhodě oproti jiným hráčům v důsledku technických problémů, například nižších rychlostí síťového přenosu nebo pomalejšího výkonu zařízení konečného uživatele.
 • Uznáváte, že vysílání „živých“ TV událostí a jiná vysílání mohou být zpožděna, což může způsobit, že jiní hráči budou mít v souvislosti s vysílanými událostmi aktuálnější informace.

7. Zakázané používání stránek a služeb

 • Nezákonné finanční prostředky a nezákonné činnosti: Prohlašujete, že zdroj financí, které používáte pro hraní na stránkách, není nelegální, a že služby žádným způsobem nepoužijete jako systém pro převod peněz. Nepoužijete služby pro žádnou nezákonnou nebo podvodnou činnost ani zakázanou transakci (včetně praní špinavých peněz) dle zákonů jakékoliv jurisdikce, která se na vás vztahuje (zvláště zákonů Gibraltaru). Pokud bude mít Společnost důvodné podezření, že můžete být zapojeni do podvodné, nezákonné nebo nevhodné činnosti, včetně, mimo jiné, činností spojených s praním špinavých peněz, nebo se chováte jinak v rozporu s touto Uživatelskou smlouvou, váš přístup ke službám může být okamžitě ukončen anebo může být váš účet zablokován. Bude-li váš účet ukončen nebo zablokován za takových okolností, Společnost nebude mít povinnost vám vrátit žádné finanční prostředky, které na vašem účtu mohou být uloženy. Kromě ukončení vašeho přístupu ke službám a zablokování vašeho účtu si Společnost vyhrazuje právo vám zabránit v přístupu na jakékoli jiné webové stránky nebo servery Společnosti, nebo v přístupu k dalším službám nabízeným Společností. Společnost bude oprávněna informovat příslušné úřady, ostatní poskytovatele online služeb a banky, společnosti vydávající kreditní karty, poskytovatele elektronických plateb a jiné finanční instituce (společně „zainteresované třetí strany“) o vaší totožnosti a o jakékoli podezřelé nezákonné, podvodné nebo nevhodné aktivitě, a vy budete se Společností plně spolupracovat, aby taková případná aktivita byla prošetřena. V zájmu zajištění Fair Play je na našich stránkách zakázáno využívat jakékoli známé sázecí metody, které obcházejí pravidla standardní herny u našich her. Pokud se při hře probíhající na vašem účtu zjistí, že používáte takové sázecí metody, neprodleně zablokujeme váš účet a zadržíme veškeré finanční prostředky, které se na tomto účtu nacházejí.
 • Obcházení: Vyvinuli jsme a využíváme propracovanou patentovanou technologii určenou na vyhledávání a identifikaci uživatelů, kteří podvodně nebo nezákonně používají služby nebo software. Nesmíte porušit, dostat se k porušení či se o něj pokusit, či jinak obejít bezpečnostní opatření Společnosti. Pokud se Společnost, podle svého uvážení, bude domnívat, že porušujete tuto klauzuli, může neprodleně ukončit váš přístup ke službám anebo zablokovat váš účet, a Společnost může o vašem porušení této klauzule informovat zainteresované třetí strany.
 • Záměrné odpojení: Během hraní na stránkách se nesmíte záměrně odpojit od hry. Vyvinuli jsme a využíváme propracované metody, které nám umožní vyhledat a přesně identifikovat uživatele, kteří provedou záměrné odpojení během hry. Pokud dle uvážení Společnosti porušíte tuto klauzuli, Společnost může neprodleně ukončit váš přístup ke službám anebo zablokovat váš účet. Bude-li váš účet ukončen nebo zablokován za takových okolností, Společnost nebude mít povinnost vám vrátit žádné finanční prostředky, které na vašem účtu mohou být uloženy. Kromě ukončení vašeho přístupu ke službám a zablokování vašeho účtu si Společnost vyhrazuje právo vám zabránit v přístupu na jakékoli jiné webové stránky nebo servery Společnosti, nebo v přístupu k dalším službám nabízeným Společností.

8. Váš účet

 • Účet vám slouží pro vaši vlastní potřebu, a nesmí být použit pro žádné profesionální, obchodní ani komerční účely.
 • Neneseme žádnou odpovědnost za případný přístup třetích osob k vašemu účtu a za žádných okolností nebude Společnost odpovědná za škody, které vám vzniknou v důsledku zneužití vašeho hesla jinou osobou nebo neoprávněným přístupem k vašemu účtu. Veškeré transakce, při kterých bylo správně uvedeno vaše uživatelské jméno a heslo, se považují za platné, i kdyby byly provedeny bez vašeho svolení.
 • Na peníze na vašem účtu se neváže žádný úrok.
 • Pokud se nepřihlásíte ke svému účtu po dobu 365 po sobě jdoucích dní, bude váš účet považován za „spící účet“. Jakýkoliv kladný proplatitelný zůstatek na spícím účtu můžeme odebrat. Předtím, než bude jakýkoliv kladný zůstatek převeden ze „spícího účtu“, vyvineme veškeré přiměřené úsilí, abychom vás na tuto skutečnost upozornili prostřednictvím nejaktuálnějších kontaktních údajů, které jste nám poskytli.  Můžete nás však kdykoliv kontaktovat a požádat o přístup k jakémukoliv kladnému zůstatku na vašem účtu ještě předtím, než se váš účet stane spícím účtem.  Na základě vašeho požadavku a po ověření vaší totožnosti neprodleně takový požadavek zvážíme, a obnovíme vám přístup k vašemu účtu a takovému kladnému zůstatku, pokud to důvodně budeme moci udělat, nebo pokud důvodně nebudeme moci obnovit váš přístup k účtu, vrátíme kladný zůstatek přímo vám (na základě podmínek Zásad výběrů peněz).
 • Společnost může kdykoli využít kladné zůstatky na vašem účtu k úhradě jakýchkoli částek, které nám dlužíte. Například v případě, že je po vypořádání sázky na vašem účtu v souvislosti s vaším používáním našich služeb sportovního sázení vyžadováno opětovné vyrovnání, Společnost může být oprávněna odečíst si z vašeho účtu jakoukoli požadovanou finanční částku.
 • Můžeme vám naúčtovat nevratný poplatek v souvislosti s jakoukoliv sázkou nebo vkladem, které provedete, anebo výhrou, kterou obdržíte. Výslovně souhlasíte s platbou takového poplatku, bude-li vám účtován, a uznáváte, že tento poplatek je předepsán s cílem vyrovnat dopad daní nebo cel, mimo jiné DPH (nebo její obdoby ve vašem bydlišti), nebo jakýchkoli herních či sázkových poplatků, včetně daně ze sportovních sázek podle německého zákona o dani ze závodů a loterií ((Rennwett- und Lotteriegesetz, nebo jeho obdoby ve vašem bydlišti), v souvislosti s vašimi herními či sázkovými aktivitami, u nichž může ve vašem bydlišti platit povinnost odvodu státu. Souhlasíte, že pro účely předepsání takovýchto poplatků můžeme zjistit vaše bydliště s použitím takových prostředků, jaké uznáme za vhodné, včetně adresy internetového protokolu (IP), že naše záznamy mohou uvádět výlučně vaše bydliště a že nemáte nárok na náhradu žádného poplatku účtovaného vám v souvislosti s těmito aktivitami. Jakýkoliv poplatek stržený v souvislosti s vašimi sázkami nebo vklady a/nebo výhrami bude podrobně popsán v pokladně a čas od času aktualizován. Další informace o poplatcích, které se mohou vztahovat na vaše sázky, vklady a/nebo výhry, naleznete zde. Souhlasíte s tím, že můžeme čas od času aktualizovat poplatky v souvislosti se sázkami, vklady a/nebo výhrami a že jakákoliv upravená verze poplatků nabývá platnosti 14 dní po zveřejnění na příslušných internetových stránkách, nebo dříve, pokud je to vyžadováno příslušným zákonem, regulačním předpisem nebo směrnicí, a vaše pokračující používání služeb nebo softwaru po výše uvedené době bude považováno za váš souhlas se změnami.
 • Společnost může, čas od času, provádět zaokrouhlování částek, které jste uložili nebo vybrali v případech, kdy došlo k převodu měny. Tato zásada se uplatňuje tak, že vložené nebo vybrané částky v jiných měnách než v amerických dolarech mohou být při převodu na americké dolary či zpětném převodu zaokrouhleny nahoru nebo dolů. Tak například, pokud Společnost převede vklad 10 EUR dle směnného kurzu na 13,61 amerického dolaru, pak bude na váš účet připsána částka 14,00 USD. Podrobné informace o zaokrouhlování vám budou k dispozici v okamžiku převodu měny.
 • Vedle práva omezit váš účet, včetně, mimo jiné, omezení částky, kterou můžete vkládat na účet, si vyhrazujeme právo omezit nebo odmítnout jakoukoliv sázku v jakékoliv podobě, vsazenou prostřednictvím vašeho účtu.
 • Pokud je v softwaru použito aplikační rozhraní třetí strany, nemusí být online zobrazeny všechny informace ohledně vašich minulých herních aktivit.
 • Pokud máte nezletilé děti, musíte věnovat zvláštní péči zajištění toho, aby nemohly přistupovat k našim službám prostřednictvím vašich zařízení.

9. Platební transakce a platební podvod

 • Každý uživatel služby je plně odpovědný za úhradu částek, které dluží Společnosti. Souhlasíte s tím, že nebudete provádět, ani se nebudete pokoušet provádět, zpětné platby anebo odmítat nebo rušit platby, které jste provedli, a tímto se zavazujete, že uhradíte Společnosti veškeré vámi provedené zpětné platby, zamítnutí nebo zrušení plateb a ztráty, které Společnosti vznikly v důsledku tohoto jednání. Společnost je oprávněna, na základě vlastního uvážení, ukončit poskytování služeb nebo pozastavit platbu určitým uživatelům nebo uživatelům, kteří platí určitými kreditními kartami.
 • Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited zpracuje vaše platby a bude nakládat s vašimi prostředky, a bude proto uvedena na výpisu z vaší kreditní karty (nebo na jiných výpisech plateb, v příslušných případech). Na základě regulačních požadavků Společnost může, čas od času, podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění, použít jakoukoliv jinou společnost patřící do stejné skupiny společností k poskytování takových služeb.
 • Vyhrazujeme si právo provádět úvěrové kontroly všech uživatelů prostřednictvím úvěrových agentur, a to na základě informací, které jste nám poskytli při registraci.
 • Vyhrazujeme si právo na užívání elektronických platebních procesorů anebo finančních institucí třetích osob při zpracování platby, provedené vámi nebo námi v souvislosti s používáním služeb. Souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami elektronických platebních procesorů anebo finančních institucí třetích stran do té míry, pokud nebudou v rozporu s podmínkami této Uživatelské smlouvy.
 • V případě, že budeme mít důvodné podezření na provedení podvodné platby, včetně použití ukradených kreditních karet, nebo v případě jakékoliv jiné podvodné aktivity (včetně zpětných transakcí nebo jiného zrušení platby), si vyhrazujeme právo zablokovat nebo ukončit účet uživatele, zrušit jakékoliv platby a vyinkasovat zpět veškeré výhry. Jsme oprávněni informovat všechny příslušné orgány nebo subjekty (včetně ratingových agentur) o jakémkoli platebním podvodu nebo jiné nezákonné aktivitě, a můžeme použít inkasní služby k vymáhání plateb. Za žádných okolností však Společnost nenese odpovědnost za neoprávněné použití platební karty, bez ohledu na to, zda bylo či nebylo ohlášeno odcizení kreditní karty.
 • Od našich členů se očekává, že budou provádět vklady za účelem aktivního hraní se svými vlastními prostředky. U účtů, kde tomu tak zjevně nebude, si vyhrazujeme právo nuceně vyhradit částku určenou k sázení, a to před povolením jakéhokoli výběru ze zmiňovaného účtu. Tato částka určená k sázení bude násobkem celkové částky vložených prostředků, které stanovíme v závislosti na příslušném případě (například 1 x vložená částka). Vyhrazujeme si právo požadovat vsazení této sázky v konkrétních hrách, a vyloučit některé sázky s nízkým rizikem nebo některé typy her, a to podle našeho uvážení.
 • Vyhrazujeme si právo vybírat od vás poplatky za zpracování vašich vkladů peněz na účet a výběrů peněz z účtu, což může být, čas od času, podrobně uvedeno v „pokladně“.
 • Můžeme zablokovat nebo uzavřít váš účet, pokud máme rozumné důvody domnívat se, že jste použili nebo se pokusili použít platební způsob někoho jiného a že tato osoba přistoupila na dohodu o vlastním vyloučení s námi.

10. Bonusy

 • Veškeré propagační nabídky, bonusy či speciální nabídky podléhají podmínkám konkrétní propagační nabídky a jakýkoli bezplatný bonus připsaný na váš účet musí být použit v souladu s těmito podmínkami. Bez ohledu na změnu ustanovení v části 2 si vyhrazujeme právo kdykoli stáhnout nebo změnit jakoukoli propagační nabídku, bonus nebo speciální nabídku (promo akci), včetně jejich všeobecných podmínek. V jiných případech, než ve kterých je to nutné z důvodu zabránění podvodu nebo jiného podobného nezákonného jednání, se na vás takové stažení, změna nebo pozastavení nebudou vztahovat, pokud jste se přihlásili do promo akce, bonusu nebo speciální nabídky a provedli jste vklad v očekávání získání bonusu nebo jiné nabízené výhody, anebo jste zahájili svou účast v promo akci, bonusu nebo speciální nabídce před datem komunikace o zrušení, změně nebo pozastavení.
 • V případě, že bude mít Společnost důvodné podezření, že uživatel služby zneužívá nebo se pokouší zneužít bonus, nabídku nebo jinou propagační nabídku anebo se snaží prostřednictvím zneužití nebo nedostatku dobré víry profitovat ze zásad hazardního hraní přijatých Společností, potom může Společnost, podle svého uvážení, odmítnout nebo stáhnout od uživatele jakýkoli bonus, nabídku nebo propagační nabídku, nebo odvolat jakékoliv zásady s ohledem na tohoto uživatele, dočasně nebo trvale, nebo ukončit přístup tohoto uživatele ke službám anebo zablokovat jeho účet.
 • Všichni uživatelé služeb mají právo pouze na jeden uvítací bonus. Členové, kteří provedou svůj první vklad u Společnosti nebo u některého z jejích „white label“ partnerů, a kteří mají nebo již dříve měli účet na některé ze stránek vlastněných nebo provozovaných Společností, včetně firemních značek a „White Label“ značek, nebudou mít právo na další uvítací bonus, pokud se Společnost dle svého vlastního uvážení nerozhodne jinak.
 • Váš účet je tvořen jak Dostupnými prostředky (prostředky, které lze použít v jakékoliv příslušné hře nebo k výběru peněz podle Zásad výběrů peněz, a které mohou být na webech označovány jako „Zůstatek peněz“ nebo „Vložené peníze“), tak Omezenými prostředky (celkové množství bonusových prostředků, u nichž dosud nebyl splněn požadavek na vsazení, a veškeré výhry spojené s takovými bonusovými prostředky, přičemž tyto prostředky mohou být na webech označovány jako „Zůstatek bonusů“). Pokud máte na svém účtu jak Dostupné prostředky, tak Omezené prostředky, budou při dalším sázení jako první použity Omezené prostředky. Dostupné prostředky budou použity teprve poté, co se bude zůstatek vašich Omezených prostředků rovnat nule. Pokud vsadíte sázku v kasinových hrách nebo ve hře Pick’em pomocí pouze Omezených prostředků a vyhrajete, obdržíte, v závislosti na měně vašeho účtu, ve výhrách maximálně částku 500 $/500 €/500 £. Pokud vaše výhry překročí částku 500 $/500 €/500 £, obdržíte pouze 500 $/500 €/500 £. Takové omezení vašich výher se nebude týkat ověřených výher progresivního jackpotu, odvozených z Omezených prostředků.
  Upozorňujeme, že váš vklad nemusí být připsán na váš účet okamžitě, ale že může trvat několik dní, než bude váš vklad zpracován vaším zúčtovatelem platby a připsán na váš účet. Do té doby nemůže být takový vklad považován za Dostupné prostředky.
 • Jackpotové výhry se nebudou zvyšovat na základě sázek provedených z Omezených prostředků, roztočení zdarma, bonusů FreePlay nebo jackpotových kuponů. Jackpotové výhry budou zvyšovat pouze sázky provedené z Dostupných prostředků.
 • V případě, že bude mít Společnost důvodné podezření, že jste nečestně využili uvítací bonusy Společnosti nebo jste provedli jakoukoli jinou aktivitu se zlým úmyslem v souvislosti s bonusovou nabídkou nabízenou na jakékoli stránce vlastněné anebo provozované Společností, bude mít Společnost právo zablokovat nebo ukončit vaše účty u Společnosti, a za takových okolností nebude mít Společnost povinnost vám vrátit žádné finanční prostředky, které mohou být na vašem účtu.
 • Pokud budeme mít důvodné podezření, že účet nebo skupina účtů jsou používány systematicky – například používáním určitých technik sázení nebo sázení ve skupině, má Společnost právo všechny takové účty zablokovat nebo ukončit, a v takovém případě nemá Společnost žádnou povinnost vrátit vám jakékoliv finanční prostředky, které budou na vašem účtu uloženy.
 • Můžete si vyžádat odebrání bonusu ze svého účtu, mějte ale na paměti, že toto odebrání může zahrnovat jakékoliv výhry získané na základě takového bonusu.
 • Pamatujte, že bonus typu „potvrďte svou identitu“ se vydává dle uvážení Společnosti, a proto nemusí být k dispozici pro všechny členy, kteří u nás ověří svou totožnost. Bez ohledu na změnu ustanovení v části 2 si vyhrazujeme právo kdykoli tento bonus stáhnout. Při určování, kteří členové obdrží ověřovací bonus, budou brána v úvahu určitá kritéria, např. země registrace, vložená částka, typ platby vkladu a další podrobné informace o účtu. Pokud vyžadujete další informace o konkrétní bonusové nabídce a způsobilosti vašeho účtu tuto nabídku získat, napište na adresu operations@cassava.net.

11. Povinnosti Společnosti

 • Společnost nemá povinnost kontrolovat, zda uživatelé používají služby v souladu s touto Uživatelskou smlouvou, čas od času aktualizovanou.
 • Společnost není povinna za žádných okolností zkoumat nebo se zabývat stížnostmi hráče vůči jinému hráči při používání služby, ani přijímat jiná opatření v této souvislosti, ani činit kroky proti hráči z různých důvodů, včetně, mimo jiné, za porušení podmínek této Uživatelské smlouvy. Společnost může, ale nemusí, na základě vlastního uvážení, rozhodnout o přijetí vhodných opatření proti jakékoli osobě, kterou podezřívá ze zapojení do nezákonné činnosti, nebo která jinak porušuje podmínky této Uživatelské smlouvy.
 • Společnost nemá povinnost uchovávat jména nebo hesla účtů. Společnost nenese odpovědnost za to, pokud zapomenete nebo ztratíte název nebo číslo vašeho účtu z důvodu jiného než nedbalosti Společnosti.

12. ŽÁDNÉ ZÁRUKY

 • SLUŽBY A SOFTWARE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“. SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ V TOMTO OHLEDU, PŘÍMO ANI NEPŘÍMO (ZE ZÁKONA, PŘEDPISŮ ČI JINAK), VČETNĚ, MIMO JINÉ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ÚPLNOSTI ČI PŘESNOSTI SLUŽEB NEBO SOFTWARU, NEBO PORUŠENÍ PLATNÝCH ZÁKONŮ A NAŘÍZENÍ. VEŠKERÉ RIZIKO ZA POUŽÍVÁNÍ, KVALITU A VÝKONNOST SOFTWARU LEŽÍ NA VÁS.
 • SPOLEČNOST NEZARUČUJE, ŽE SOFTWARE NEBO SLUŽBY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, BUDOU FUNGOVAT NEPŘERUŠENĚ, VČAS, BEZPEČNĚ A BUDOU BEZPROBLÉMOVÉ, ŽE CHYBY BUDOU OPRAVENY ANEBO ŽE SOFTWARE NEBO SERVER, KTERÝ JE ZPŘÍSTUPŇUJE, NENÍ ZAVIROVANÝ NEBO NEOBSAHUJE VADY A PŘEDSTAVUJE PLNOU FUNKČNOST, SPOLEHLIVOST, PŘESNOST MATERIÁLŮ NEBO VÝSLEDKŮ, ČI PŘESNOST INFORMACÍ ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB.
 • PORUCHA RUŠÍ VŠECHNY PLATBY. V PŘÍPADĚ SYSTÉMOVÝCH NEBO KOMUNIKAČNÍCH CHYB NEBO PORUCH, VAD NEBO VIRŮ, TÝKAJÍCÍCH SE VYROVNÁNÍ ÚČTU NEBO JINÝCH PRVKŮ SLUŽEB ANEBO MAJÍCÍCH ZA NÁSLEDEK ZTRÁTU ÚDAJŮ NEBO VÝHER ČI BONUSŮ, NEBO ČEHOKOLIV ANALOGICKÉHO TOMUTO, NA VAŠÍ STRANĚ NEBO JINOU ŠKODU NA VAŠEM POČÍTAČOVÉM VYBAVENÍ NEBO SOFTWARU, SPOLEČNOST VŮČI VÁM NEBUDE ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ZODPOVĚDNÁ, A SPOLEČNOST ZNEPLATNÍ VEŠKERÉ PŘÍSLUŠNÉ HRY A PLATBY (KDYKOLIV BUDOU TAKOVÉ SYSTÉMOVÉ NEBO KOMUNIKAČNÍ CHYBY ČI PORUCHY, VADY NEBO VIRY OBJEVENY) VE SPOJENÍ S TÍMTO, A MŮŽE PODNIKNOUT JAKOUKOLI JINOU AKCI PRO NÁPRAVU TAKOVÝCH CHYB, VEDLE TOHO, ŽE NENÍ PO SPOLEČNOSTI VYŽADOVÁNO, ABY POSKYTOVALA ZÁLOŽNÍ SÍŤ ANEBO SYSTÉMY ČI PODOBNÉ SLUŽBY.
 • POKUD ZÍSKÁTE JAKÉKOLIV VÝHRY NEBO BONUSY (NEBO JAKÉKOLIV PODOBNÉ VÝHODY) (DÁLE JEN „VÝHODY“) V DŮSLEDKU JAKÉKOLIV CHYBY PROVEDENÉ NÁMI NEBO NAŠÍM JMÉNEM (AŤ JIŽ TECHNICKÉ NEBO RUČNÍ) VE VÝPOČTU, PŘIDĚLOVÁNÍ NEBO ROZDĚLOVÁNÍ VÝHOD, MŮŽEME TAKOVÉ VÝHODY ZNEPLATNIT A VY NÁM, AŽ DO VÝŠE ČÁSTKY, KTEROU JSTE JIŽ PŘIJALI NEBO KTERÁ VÁM BYLA PŘIPSÁNA NA ÚČET VE FORMĚ PLATBY V SOUVISLOSTI S TAKOVÝMI VÝHODAMI, TAKOVOU ČÁSTKU VRÁTÍTE ZPĚT NEBO JI ODEPÍŠEME Z VAŠEHO ÚČTU.
 • SPOLEČNOST NEBUDE ZODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ ČINY ČI POCHYBENÍ VYKONANÉ VAŠÍM POSKYTOVATELEM INTERNETOVÝCH SLUŽEB NEBO JINOU TŘETÍ OSOBOU, SE KTEROU JSTE UZAVŘELI SMLOUVU O ZÍSKÁNÍ PŘÍSTUPU K SERVERU, JENŽ HOSTÍ DANOU STRÁNKU.

13. Omezení odpovědnosti

 • Souhlasíte s tím, že si můžete svobodně zvolit, zda budete používat služby, a učinit tak na základě své vlastní volby, dle svého uvážení a rizika.
 • Společnost nebude zodpovědná vám, ani třetí straně, ať už smluvně nebo na základě občanskoprávního deliktu, nedbalosti ani jinak, za naprosto žádnou ztrátu nebo škodu vzniklou na základě vašeho používání softwaru a služeb, nebo s ním jinak spojenou, nebo z jejich používání třetí stranou, ať přímo nebo nepřímo, včetně, mimo jiné, škody plynoucí ze ztrátu zakázky, ušlého zisku (včetně ztráty nebo nemožnosti přijmout předpokládané výhry), přerušení podnikání, ztráty obchodních informací nebo jakékoli jiné finanční či následné ztráty (i kdybyste nám možnost takové ztráty nebo škody oznámili předem).
 • Společnost nebude zodpovídat, ať už smluvně nebo na základě občanskoprávního deliktu či jinak, za naprosto žádnou ztrátu nebo škodu plynoucí nebo jakkoliv spojenou s vaším používáním jakéhokoli odkazu obsaženého na stránkách. Společnost neodpovídá za obsah uvedený na žádné internetové stránce, na kterou je na stránkách uveden odkaz, nebo na kterou odkazují služby.
 • Potvrzujete, že Společnost nezodpovídá vám ani žádné třetí straně za žádnou úpravu, pozastavení nebo přerušení používání softwaru nebo služeb.
 • Nic v této Uživatelské smlouvě nevylučuje zodpovědnost Společnosti za usmrcení nebo zranění osoby, které je způsobeno nedbalostí Společnosti.
 • Souhlasíte s tím, že v případě, kdy software nebo služby přestanou fungovat správně následkem, mimo jiné, prodlevy nebo přerušení provozu nebo přenosu, ztráty nebo poškození dat, nebo selhání komunikace či sítě, zneužití stránek nebo jejich obsahu jakoukoli osobou, nebo následkem chyby či opomenutím v obsahu či v důsledku jiných faktorů mimo naši kontrolu:
  1. Společnost nezodpovídá za žádnou ztrátu, včetně ztráty výhry, která může nastat; a
  2. pokud jakékoli takové chyby mají za následek zvýšení výher, které vám jsou dlužné nebo uhrazené, nebudete mít právo na výhry spadající do takového navýšení. Neprodleně musíte informovat Společnost o chybě a musíte splatit Společnosti výhry, které byly chybně připsány na váš účet (podle příkazu Společnosti), nebo Společnost může, podle svého uvážení, odečíst částku rovnající se těmto výhrám z vašeho účtu, nebo vyrovnat tuto částku oproti jakémukoli dluhu Společnosti vůči vám.

14. Porušení těchto smluvních podmínek

 • Souhlasíte s tím, že budete bezodkladně bránit, plně odškodníte a zbavíte Společnost, její „white label“ partnery a jejich příslušné společnosti a jejich příslušné funkcionáře, ředitele a zaměstnance odpovědnosti za jakékoliv nároky, požadované závazky, škody, ztráty a náklady, včetně zákonných poplatků a případných ostatních nákladů jakéhokoliv druhu, způsobených jakýmkoliv způsobem, které mohou vzniknout následkem:
  1. jakéhokoliv porušení této smlouvy vaším zaviněním;
  2. jakéhokoliv porušení zákona nebo práv jakékoliv třetí strany vaším zaviněním;
  3. použití služeb nebo softwaru vámi nebo jakoukoliv další osobou, která má přístup ke službám nebo softwaru pomocí vaší uživatelské identifikace, ať už s vaším svolením, nebo bez takového svolení; nebo
  4. přijetí jakýchkoliv výher.
  Navíc k jakémukoliv dalšímu dostupnému nápravnému prostředku, pokud porušíte podmínky této Uživatelské smlouvy, nebo pokud Společnost bude mít přiměřené důvody k tomu, aby očekávala, že jste porušili podmínky této Uživatelské smlouvy, navíc k ostatním nápravným prostředkům, které má Společnost k dispozici, vaše výhry mohou propadnout podle uvážení Společnosti a Společnost může zadržet jakýkoliv kladný zůstatek, který v té době bude na vašem účtu, na uhrazení jakýchkoliv škod nebo jiných částek, které budete dlužit ve vztahu k probíhajícím šetřením anebo k uzavření případných soudních řízení vůči Společnosti. Nedodržení této Uživatelské smlouvy může mít také za následek vyloučení, uzavření účtu anebo právní akci podniknutou proti vám.

15. Spory

 • Přijímáte a souhlasíte s tím, že generátor náhodných čísel určí náhodně vygenerované události vyžadované v souvislosti se službami, pokud se výsledek zobrazený v softwaru (nainstalovaném a provozovaném na vašem hardwaru) nebude shodovat s výsledkem zobrazeným na našem internetovém serveru, bude mít za všech okolností přednost výsledek zobrazený na našem serveru. Rozumíte tomu a souhlasíte s tím, že (bez újmy na jiných vašich právech a opravných prostředcích) záznamy Společnosti budou konečným svědectvím při určování podmínek vašeho používání služeb, a že ve vztahu k takovým záležitostem nemáte žádné právo na vnášení námitek k rozhodnutím Společnosti.
 • Žádné požadavky nebo spory ohlášené po uplynutí lhůty 7 pracovních dní po datu původní transakce nebudou brány v úvahu. Tímto se zavazujete předkládat takové požadavky nebo spory oddělení služeb zákazníkům na adrese support@888.com, nebo prostřednictvím e-mailové adresy podpory pro příslušnou „White Label“ značku, a poskytnout Společnosti všechny příslušné informace nebo důkazy, které bude Společnost důvodně požadovat k posouzení vašeho požadavku nebo sporu.
 • Tým podpory Společnosti posoudí váš požadavek a sdělí vám rozhodnutí během 14 pracovních dní od data předložení vašeho požadavku či sporu.
 • Pokud nebudete s rozhodnutím Společnosti souhlasit, musíte okamžitě kontaktovat našeho manažera podpory za účelem podání protestu proti rozhodnutí Společnosti, se všemi příslušnými důkazy souvisejícími s protestem.
 • Manažer podpory znovu přezkoumá váš požadavek nebo spor a předá vám konečné a závazné rozhodnutí Společnosti během 14 pracovních dní.
 • Pokud hrajete v jakémkoliv členském státu EU, můžete předložit spor týkající se herní transakce prostřednictvím platformy Evropské komise pro online řešení sporů, kterou naleznete na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

16. Doba trvání a ukončení smlouvy

 • Tato smlouva vstupuje v platnost bezprostředně po dokončení zpracování registrace Společností a její platnost bude trvat, pokud nebude ukončena v souladu s podmínkami této smlouvy.
 • Jsme oprávněni tuto Uživatelskou smlouvu a váš účet (včetně vašeho uživatelského jména a hesla) ihned ukončit bez předchozího oznámení v následujících případech:
  1. pokud se z jakýchkoliv důvodů rozhodneme nepokračovat v poskytování služeb obecně, nebo konkrétně pro vás;
  2. pokud se budeme domnívat, že jste porušili jakékoliv podmínky této Uživatelské smlouvy;
  3. pokud vaše používání služeb bylo jakýmkoliv způsobem nevhodné nebo porušuje ducha této Uživatelské smlouva; nebo
  4. pokud je váš účet jakýmkoliv způsobem propojen s jakýmkoliv existujícím účtem, který byl ukončen z důvodu porušení Uživatelské smlouvy. Pokud je váš účet propojen s existujícími zablokovanými účty, nebo s nimi jakýmkoliv způsobem souvisí, můžeme váš účet ukončit bez ohledu na povahu takového vztahu a na registrační údaje poskytnuté k takovým účtům.
  5. z jakéhokoliv jiného důvodu, který se nám zdá vhodný.
 • Není-li zde stanoveno jinak, při ukončení Uživatelské smlouvy vám bude jakýkoliv zůstatek na účtu vrácen ve lhůtě přiměřené k vaší žádosti, vždy s výhradou našeho práva odečíst si veškeré částky, které nám dlužíte.
 • Máte právo kdykoliv odstoupit od této Uživatelské smlouvy a váš účet můžete kdykoliv ukončit (včetně uživatelského jména a hesla) odesláním e-mailu na adresu e-mailem na support@888.com, nebo prostřednictvím e-mailové adresy podpory pro příslušnou „White Label“ značku, přičemž takovéto ukončení vstupuje v platnost ukončením vašeho účtu (včetně uživatelského jména a hesla) Společností, ke kterému dojde do 7 kalendářních dní poté, co Společnost obdrží váš e-mail na naše servery v Gibraltaru, s tím, že zůstáváte zodpovědní za veškeré aktivity na vašem účtu v období od odeslání e-mailu do ukončení vašeho účtu Společností.
 • Při ukončení platnosti této Uživatelské smlouvy jste povinni:
  1. přestat používat software a služby;
  2. uhradit Společnosti všechny dlužné částky; a
  3. odstranit a trvale smazat software z vašeho počítače a zničit veškerou dokumentaci ve vašem vlastnictví, správě a kontrolní pravomoci.
 • Odstoupením od této Uživatelské smlouvy na základě tohoto článku nejsou dotčena žádná práva nebo nárok smluvních stran na náhradu škody v souvislosti s daným porušením (pokud k nějakému došlo) nebo s jiným porušením.
 • Při odstoupení od této Uživatelské smlouvy z jakéhokoli důvodu, pokud není ve Uživatelské smlouvě stanoveno jinak, a v souladu s právy a povinnostmi, které vznikly před jejím ukončením, není žádná ze stran vázaná dalšími povinnostmi vůči druhé straně v souladu s touto Uživatelskou smlouvou.
 • V případě, že porušíte tuto Uživatelskou smlouvu, a my na základě toho ukončíme tuto Smlouvu, nebude mít naše Společnost povinnost vrátit vám žádné finanční prostředky, a z vaší strany tak nevzniká žádný nárok na vrácení pohledávek vůči Společnosti.
 • Pokud zvolíte vlastní vyloučení z naší platformy, uzavřeme všechny účty, u nich bude identifikováno, že vám patří, vše v souladu se Zásadami zodpovědné hry. Pokud si však zvolíte dočasné období „Dát si pauzu,“ váš účet bude uzavřen pouze pro požadovanou firemní značku nebo „White Label“ značku. Vaší povinností je řídit se tímto omezením po dobu nastaveného období.
 • Pokud jste již dříve měli jakékoliv problémy se závislostí na hazardních hrách, s finančními obtížemi, nebo jakékoliv jiné takové problémy popsané v naší proceduře „Zodpovědná hra“, je vaší povinností zdržet se otevírání nových účtů, pokud takové problémy přetrvávají. Pokud jste například byli zablokováni z důvodu závislosti na hazardních hrách u jakékoliv značky provozované Společností, je vaší povinností zdržet se otevírání nových účtů i u jakékoliv jiné značky ze značek provozovaných Společností. Pokud tak učiníte, uzavřeme všechny takové účty ihned po jejich zjištění. Z účtu, který si otevřete v takové době přetrvávání problémů, nejsme povinni vrátit jakékoliv vklady, ani finanční prostředky.

17. Obecně

 • Stane-li se některé ustanovení této Uživatelské smlouvy nezákonným, neplatným nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelným, pak bude toto ustanovení považováno za oddělitelné od zbývající části této Uživatelské smlouvy, a nezpůsobí tak neplatnost a nevymahatelnost ostatních ustanovení této Uživatelské smlouvy. V takových případech se nahradí neplatné nebo nevymahatelné části v souladu s platnými právními předpisy tak, aby nové ustanovení obsahově co nejblíže vyjadřovalo původní záměr smluvních stran.
 • Zrušení jakýchkoliv podmínek této Uživatelské smlouvy nebude vykládáno jako neplnění jakýchkoli předchozích nebo následujících podmínek této Uživatelské smlouvy.
 • Není-li výslovně stanoveno jinak, třetí strany nemají na základě této Uživatelské smlouvy žádná práva nebo jiné výhody.
 • Touto Uživatelskou smlouvou se mezi námi a vámi nevytváří žádné zastoupení, partnerství, důvěrné spolčení, svěřenectví nebo jakákoliv jiná forma společného podnikání.
 • Tato Uživatelská smlouva je úplnou smlouvou o používání softwaru a služeb, uzavřenou mezi Společností a vámi, a nahrazuje všechny předchozí dohody mezi Společností a vámi v této věci. Prohlašujete, že v okamžiku uzavření této Uživatelské smlouvy jste se nespoléhali na žádná tvrzení či prohlášení, pokud tak nebylo výslovně učiněno Společností v této Uživatelské smlouvě.
 • Společnost si vyhrazuje právo převést, postoupit, dále licencovat nebo zastavit tuto Uživatelskou smlouvu, celou nebo její část, bez vašeho souhlasu: (i) jakékoliv právnické osobě patřící do stejné skupiny společností jako Společnost; nebo (ii) v případě fúze, prodeje aktiv nebo jiných podobných firemních transakcí, do které může být Společnost zapojena. Nejste oprávněni převést, postoupit, dále licencovat nebo zastavit žádné z vašich práv nebo žádnou z vašich povinností vyplývajících z této Uživatelské smlouvy.
 • Nejste oprávněni převést, postoupit, dále licencovat nebo zastavit žádné z vašich práv nebo žádnou z vašich povinností vyplývajících z této Uživatelské smlouvy.
 • Na základě platných zákonů a předpisů může Společnost poskytovat subdodavatelsky třetími stranami jakoukoliv ze služeb nebo všechny služby, poskytované podle Uživatelské smlouvy.
 • Označením „vy“, „váš“, popř. „uživatel“ v této Uživatelské smlouvě se rozumí jakákoli osoba, která využívá služby nebo software v souladu s touto Uživatelskou smlouva. Pokud není uvedeno jinak, označením „my“, „nás“ nebo „náš“ se rozumí Společnost a její dceřiné společnosti, pobočky, statutární zástupci, funkcionáři, zaměstnanci, zástupci a dodavatelé.
 • Touto Uživatelskou smlouvou nezískáváte žádné zástavní právo věřitele vůči majetku Společnosti, včetně, aby se vyloučily pochybnosti, částek uložených ve prospěch vašeho účtu.

18. Herní předpisy

Společnost se řídí zákony a předpisy pro hazardní hry Gibraltaru nebo Irska, podle toho, která možnost platí. Souhlasíte s tím, že Společnost může na základě zákonů a předpisů sdělit úřadům Gibraltaru nebo Irska některé informace o vás a vašem účtu. Další informace ohledně licencovaného statusu společností Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited a 888 Ireland Limited naleznete zde.


19. Možnost chatu

Jako součást používání služeb vám může Společnost poskytnout funkci chatu, kde budete moci komunikovat s ostatními uživateli této služby. Společnost si vyhrazuje právo kontrolovat chat a vést záznamy o veškeré komunikaci na tomto chatu. Užívání chatu se řídí následujícími pravidly:

 • Nesmíte zveřejňovat informace sexuálního charakteru, nebo takové informace, které jsou hrubě urážlivé, včetně projevů fanatismu, rasismu, nenávisti nebo neúcty.
 • Nesmíte zveřejňovat informace, které jsou hanlivé, urážlivé, nebo které obtěžují nebo uráží ostatní uživatele této služby.
 • Nesmíte zveřejňovat informace, které inzerují, podporují nebo se jinak týkají jiných on-line subjektů.
 • Nejste oprávněni zveřejňovat informace o Společnosti nebo stránkách, nebo jiných internetových stránkách, které souvisí se společností, jsou nepravdivé anebo jsou v neprospěch anebo poškozují Společnost.
 • Jsme si plně vědomi toho, že angličtina není mateřským jazykem mnoha našich hráčů po celém světě. Nicméně, v této době naše zásady stanoví, že je to jediný jazyk, který je na našem chatu povolený.

V případě, že porušíte některé z výše uvedených ustanovení týkajících se chatu, má Společnost právo vás z chatu odstranit, nebo dokonce dočasně pozastavit nebo trvale ukončit váš účet. V rámci takového ukončení vám Společnost vrátí všechny finanční prostředky, které mohou být na vašem účtu, a které přesahují dlužnou částku vzhledem ke Společnosti (pokud nějaká existuje).
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Při používání chatu mohou jiní uživatelé chatu číst, shromažďovat nebo používat osobní údaje, které zde zadáte, a stejně tak vám třetí strany mohou posílat nevyžádané zprávy. Společnost není a nebude odpovídat za osobní údaje, které zadáte na chatu.


20. Zákaznický servis a speciální promo akce

 • Z důvodů zajištění kvality služeb mohou být vaše hovory se zákaznickým servisem nahrávány.
 • Tímto výslovně souhlasíte s tím, že Společnost může používat kontaktní údaje, které jste zadali při registraci, a příležitostně vás kontaktovat přímo v souvislosti s využíváním služeb nebo jiných produktů anebo služeb, nabízených čas od času Společností, jejími partnery nebo přidruženými organizacemi.
 • Společnost nebude tolerovat žádné urážlivé chování uživatelů služby vůči zaměstnancům Společnosti. V případě, že se Společnost dle vlastního uvážení bude domnívat, že vaše chování při telefonické komunikaci, na živém chatu, v e-mailu nebo jinou formou, bylo urážlivé nebo hanlivé vůči některým zaměstnancům Společnosti, bude mít Společnost právo zablokovat nebo ukončit váš účet u Společnosti, a za takových okolností vám Společnost nemusí vrátit žádné finanční prostředky, které mohou být na vašem účtu.
 • Společnost je oprávněna vám občas zaslat speciální nabídku (promo akce). Taková nabídka vám může být oznámena různými prostředky, včetně, mimo jiné, (i) e-mailem, (ii) telefonicky, (iii) SMS zprávou a (iv) otevřením dalších oken v softwaru. Speciální nabídka (promo akce) začíná v 00:00 a končí ve 23:59 GMT ve stanovených dnech, pokud není uvedeno jinak ve Všeobecných podmínkách speciální nabídky.
 • Nabídneme vám možnost zamítnutí zasílání různých sdělení Společnosti, a pokud zvolíte tuto možnost, Společnost bude respektovat vaše přání.

21. Směnné kurzy

Berete tímto na vědomí a souhlasíte s tím, že jackpot a jiné propagační částky mohou být zobrazeny na těchto stránkách v jiné měně, než ve které vám byly vyplaceny. Veškeré převody měn provedené Společností za účelem umožnění vkladu a výběru peněz z vašeho účtu provede Společnost podle kurzu, který odpovídá denním komerčním sazbám nabízeným bankami a kreditními společnostmi.


22. Odinstalování a doplnění zástupců

Pokud používáte staženou formu softwaru a chcete ho odinstalovat, můžete tak učinit prostřednictvím volby Přidat / Odebrat programy ve vašem počítači. Upozorňujeme, že po instalaci softwaru se na ploše vašeho počítače objeví tito zástupci:

 • Zástupce v panelu Rychlé spuštění
 • Ikona na ploše
 • Odkaz na klienta z nabídky Start
 • Složka se značkou a klientem a odkaz pro odinstalování v záložce Programy v nabídce Start.
 • Odkaz na klienta v záložce Hry v nabídce Start.

Pokud se rozhodnete odinstalovat Software, některé registrační klíče zůstanou ve vašem počítači. Zachovají se tak pravidla zodpovědného hraní, sledování pokusů o podvod, a dodržení nařízení gibraltarského regulačního úřadu (GRA).


23. Minimální hardwarové požadavky

Minimální doporučené specifikace pro verzi ke stažení jsou následující:

 • Pro počítače PC:
  • OS – Windows XP SP2
  • CPU – Pentium 1,8 GHz (nebo ekvivalentní AMD)
  • RAM – 760 MB
  • HD – 50 MB volného místa
 • Pro počítače Mac, jakmile bude použitelné podle výhradního uvážení Společnosti:
  • Verze OS: Mac OS X 10.6.8
  • CPU: Intel Core 2 Duo, 2,4 GHz
  • Paměť: 4 GB DDR2 667 MHz
 • Klient verze bez stahování je podporován v následujících prohlížečích: Internet Explorer 10.0 a nejnovější verze prohlížečů Firefox, Safari a Chrome.
 • V souvislosti s mobilní aplikací v zařízeních iPhone a iPad podporujeme verzi iOS 9.1 a novější.
 • V souvislosti s mobilní aplikací v zařízeních s operačním systémem Android jsou minimální požadavky následující:
  • Procesor ARMv7 s vektorovou jednotkou FPU, minimálně 550 MHz, OpenGL ES 2.0, HW dekodéry H.264 a AAC
  • Android™ 4.2 a novější
  • 1GB paměti RAM

Upozorňujeme, že můžeme ukončit podporu zastaralých verzí výše uvedeného hardwaru a softwaru na základě vlastního rozhodnutí.


24. Různé měny v Kasinu

Pokud jste si zvolili měnu kasinového účtu GBP nebo EUR, doporučujeme, abyste provedli upgrade všech verzí kasina, které jste si nainstalovali, na nejnovější verzi, která nabízí plnou podporu používání různých měn. Pokud se rozhodnete spustit starou verzi kasina, která dosud nebyla upgradována, dojde k zobrazení různých nepřesností, za což neneseme žádnou odpovědnost. Dojde například k tomu, že se objeví herní historie odehraných kol ve vámi zvolené měně se špatným symbolem měny, a správné údaje v historii se zobrazí pouze v nové verzi kasina.


25. Rozhodné právo

Tato Uživatelská smlouva a vztah mezi smluvními stranami se řídí a vykládá v souladu se zákony Gibraltaru. Spory (včetně nároků na pohledávky a vzájemné pohledávky), které mohou vzniknout v souvislosti se vznikem, platností, účinností, výkladem, prováděním nebo právními vztahy, které jsou stanovené touto Uživatelskou smlouvou, nebo jinak vzniklými v souvislosti s touto Uživatelskou smlouvou, budou řešeny, ve prospěch Společnosti, výlučně příslušnými soudy jurisdikce Gibraltaru.


26. Jazykové nesrovnalosti

Tato Uživatelská smlouva byla vyhotovena v anglickém jazyce. V případě rozporu mezi přeloženými verzemi této Uživatelské smlouvy a anglickou verzí, platí význam verze v anglickém jazyce.


27. Ustanovení týkající se konkrétních her


Jackpotové výhry

Tímto souhlasíte, že v případě výhry jackpotu ve výši 20 000 USD nebo více (nebo ekvivalentu v jiné měně) v kasinu na výherních automatech, video automatech, ve video pokeru nebo při jiné jackpotové hře nebo na automatu, dáváte Společnosti neodvolatelné, výhradní a celosvětové právo a licenci k užití vašeho jména, fotografie a podobizny ve všech médiích, v souvislosti s marketingem a propagací Společnosti a stránek, a budete v tomto ohledu plně spolupracovat se zástupci Společnosti.

Společnost si vyhrazuje právo, po přiměřenou dobu, kontrolovat vaši jackpotovou výhru, dokud neověří její platnost.

Jackpotové výhry mohou být vítězům vypláceny ve formě až 24 měsíčních splátek, pokud se tak společnost na základě vlastního uvážení rozhodne.


Živé kasino Live Casino

Tímto berete na vědomí, že aby mohl hráč v našem živém kasinu Live Casino hrát, musí jeho vybavení splňovat následující minimální hardwarové a softwarové požadavky a požadavky na připojení:

 • Hardware:
  • Intel Pentium III 2,5 GHz nebo 100% kompatibilní
  • 1 GB RAM
  • Klávesnice, myš
 • Software:
  • Microsoft Windows XP SP2 nebo novější
  • Grafická karta SVGA s rozlišením 800 x 600 nebo vyšším
  • Internet Explorer 8.0, Mozilla 2, Chrome 1/0/0154, Safari 3.0 nebo novější
  • Adobe Flash Player 9
 • Připojení: 256 kbps

Upozorňujeme, že můžeme ukončit podporu zastaralých verzí výše uvedeného hardwaru a softwaru na základě vlastního rozhodnutí.
Tímto souhlasíte s tím, že v případě odpojení živého kasina Live Casino z důvodu nevhodné konfigurace hardwaru, softwaru anebo připojení na straně hráče nemáme povinnost vrátit hráči peníze a Společnost neponese zodpovědnost za žádnou ztrátu, včetně ztráty výhry, která může vzniknout následkem takového odpojení.


Poker

Tímto stvrzujete, že veškeré sázky vámi zadané ve spojení s pokerovými hrami pro více hráčů jsou sázkami, které jsou uzavřené s ostatními uživateli, a nikoliv sázkami, které jsou uzavřené se Společností, nebo proti ní. Společnost na sebe nepřebírá naprosto žádné riziko za sázky uzavřené mezi vámi a jakýmkoliv jiným uživatelem služby. Společnost za žádných okolností nebude sama sázky uzavírat ani přijímat.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že všechny z našich pokerových her pro více hráčů jsou veřejné, a proto mohou být vyhodnocovány a zveřejňovány jinými hráči, buď v době hry, nebo kdykoliv později.
Poskytujeme pokerové hry pro více hráčů, abychom tím uživatelům zajistili platformu, na které mohou hrát poker, a navzájem uzavírat sázky prostřednictvím softwaru. S ohledem na tuto službu si účtujeme buď:

 1. provizi (známou jako poplatek rake), která se vypočte v souladu s Herním řádem; nebo
 2. procento poplatku „buy-in“ pro turnaje. Pro turnaje Blast Tournaments viz zde.

Na mobilním zařízení nebo tabletu budete moci hrát najednou pouze jednu pokerovou hru nebo turnaj.

Tajná dohoda: Tajná dohoda vznikne, pokud se dva nebo více hráčů pokusí o neférovou výhodu, například, mimo jiné, sdílením vzájemné znalosti svých karet nebo jiných informací, a také dohodou o rozdělení banku výher, pokud Společnost nestanoví něco jiného. Jakýkoliv hráč, který se tajně dohodne, nebo se pokusí tajně dohodnout s jiným hráčem během používání služby, může mít trvale zakázáno používání služby nebo softwaru, nebo jakýchkoliv jiných souvisejících služeb Společnosti, jeho účet může být okamžitě ukončen a Společnost bude mít právo zadržet veškeré peníze na účtu takového hráče. Vyvinuli jsme a využíváme propracovanou patentovanou technologii určenou pro vyhledávání a identifikaci hráčů zapojených do tajné dohody. Je-li Společnost informována o podezřelém podvodném chování, může, dle svého vlastního uvážení, ukončit přístup podezřelých hráčů ke službě anebo zablokovat jejich účty, a zadržet všechny dostupné prostředky v rámci jejich účtů. Žádný hráč nebude mít právo požadovat po Společnosti, aby podnikla jakékoliv další kroky proti hráčům podezřelým z tajné dohody, nebo jakékoliv jiné formy podvodu.
Pokud budete mít podezření, že jakýkoliv hráč jedná v tajné dohodě s jiným, nebo podvádí, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese support@888.com, nebo prostřednictvím e-mailové adresy podpory pro příslušnou „White Label“ značku.
Chip-Dumping: Tzv. chip-dumping nastává, když jakýkoli hráč záměrně prohraje hru, aby úmyslně převedl své žetony jinému hráči. Jakýkoli hráč, který je zapojen do chip-dumpingu, nebo se o chip-dumping pokusí během používání služby, může mít trvale zakázáno používání služby nebo softwaru, nebo jakýchkoli jiných souvisejících služeb Společnosti, a účet takového hráče může být okamžitě ukončen. Je-li Společnost informována o podezření na chip-dumping, může, dle svého vlastního uvážení, ukončit přístup podezřelých hráčů ke službě anebo zablokovat jejich účty, a zadržet všechny peníze na účtu příslušného hráče. Za takových okolností nebude mít Společnost povinnost vrátit příslušnému hráči žádné peníze, které mohou být v dané době na účtu.
Pokud budeme mít důvodné podezření, že účet nebo skupina účtů jsou používány systematicky za účelem získání výhody oproti jinému hráči, nebo k provádění jakéhokoliv jednání se zlým úmyslem vůči jiným hráčům Společnosti – například používáním určitých technik znevýhodňování jiných hráčů nebo hraní ve skupině, má Společnost právo všechny takové účty zablokovat nebo ukončit, a v takovém případě nemá Společnost žádnou povinnost vrátit vám jakékoliv finanční prostředky, které budou na vašem účtu uloženy.
Softwarové pomůcky: Upozorňujeme, že u veškerých her, v nichž hrají hráči mezi sebou, nebo u jakýchkoli jiných her, nesmíte používat žádné nástroje či software, s výjimkou: (i) nástrojů, které vám poskytují základní herní statistiky a informace, jež mohou být pro začátečníky užitečné, jako je například indikace síly kombinace a poměru banku, (ii) nástrojů, které vám poskytují základní rady o hře, jako jsou například tabulky otevíracích kombinací, (iii) sledovacího softwaru, který počítá a zobrazuje herní statistiky, jejichž účelem je pomoci vám organizovat informace, ke kterým již máte jako hráč či hráčka přístup u daného konkrétního stolu (kromě her Snap), a (iv) nástrojů, které zlepšují váš zážitek ze hry, aniž by však ovlivňovaly vlastní hru nebo vám poskytovaly rady (například vylepšené zobrazení, klávesové zkratky a vylepšená viditelnost), (souhrnně nazývaných „povolené pomůcky“). Aby nedošlo k pochybám, oddíl (iv) nezahrnuje žádné softwarové programy nebo externí pomůcky, které vám podle našeho názoru umožňují vyhledat místo u pokerového stolu nebo vás automaticky posadí k pokerovému stolu.
Nesmíte používat žádné softwarové programy, roboty ani jiné externí pomůcky, které jsou obdařeny umělou inteligencí nebo které nejsou uvedeny na seznamu povolených pomůcek (jak je vysvětleno výše) (bez ohledu na to, zda právě používáte Software). Mezi takovéto zakázané nástroje, software a externí pomůcky patří: (i) nástroje a služby, které umožňují jakýkoli typ srozumění mezi hráči, jako např. ukazování karet, (ii) nástroje, které hráčům pomáhají vybírat si hry v souladu s totožností hráče, (iii) nástroje či webové stránky, které odhalují a sdílejí informace o ostatních hráčích proti jejich vůli, jako např. herní statistiky a celkové výhry, (iv) jakékoli typy nástrojů, které provádějí jakoukoli činnost za hráče u stolu, (v) jakékoli nástroje či programy, které shromažďují informace o ostatních hráčích u stolů během hráčovy nepřítomnosti, (vi) jakékoli nástroje či programy, které v reálném čase poskytují herní rady na základě činností ostatních hráčů u stolu, nebo (vii) jakékoli softwarové programy či externí pomůcky, které vám podle našeho názoru umožňují vyhledat místo u pokerového stolu nebo vás automaticky posadí k pokerovému stolu (souhrnně „softwarové pomůcky“). V případě, kdy se budeme domnívat, že je taková softwarová pomůcka používána, si vyhrazujeme právo podniknout jakoukoli akci, kterou budeme považovat za správnou, včetně okamžitého zablokování přístupu ke Službám pro problematického uživatele, ukončení účtu takového uživatele a zadržení všech peněžních prostředků, které budou na takovém účtu uloženy.
Zneužívání funkce „Vynechání“: Funkce „Vynechání“ je určena pouze k využití krátkých přestávek během dlouhého hraní. Není určena k použití, pokud se u stolu právě nehraje, nebo pokud se čeká, až hráči přisednou nebo opustí stůl. Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, přijmout vhodná opatření proti hráčům, kteří funkci „Vynechání“ využívají po nadměrně dlouhou dobu. Hráčům, kteří funkci „Vynechání“ opakovaně zneužívají, může být odepřena účast v našich pokerových hrách, a to buď dočasně, nebo i na neomezenou dobu.
Podvodné jednání: V případě jakéhokoliv vyšetřování, týkajícího se podvodného jednání v souvislosti se hrou pokeru zahrnující váš účet a jakékoliv jiné hráče, provedeme vyšetření každé takové aktivity a přijmeme jakákoliv opatření, o kterých se budeme domnívat, že jsou nezbytná (včetně zablokování příslušných účtů a zadržení finančních prostředků na nich). Nemáme žádnou povinnost sdělovat podrobnosti o takovém vyšetřování anebo zadržených finančních prostředcích, nebo o tom, zda byl váš účet jakýmkoliv způsobem postižen. Budeme spolupracovat s jakýmkoliv kompetentním orgánem vyšetřujícím takový incident a peněžní prostředky zadržíme až do doby, dokud nedostaneme od kompetentního orgánu dostatečné pokyny buď k odblokování daných účtů, nebo k uvolnění části zadržených finančních prostředků zpět na postižené účty.
Platební spory: Každý uživatel služby je zcela zodpovědný za uhrazení veškerých finančních částek, které dluží ostatním uživatelům služeb anebo Společnosti. Jakýkoli nárok, který uživatel služby může mít na proplacení výher s ohledem na ztrátu sázek zadaných jiným uživatelem služby, jde vůči tomuto jinému uživateli, a nikoli vůči Společnosti. Společnost nebude žádným způsobem povinna vám zaplatit, pokud jakýkoli uživatel služby neuhradí své dluhy z jakéhokoli důvodu, ani nebude povinna vyvíjet naprosto žádnou činnost proti takovým uživatelům. Za veškeré spory, které nastanou mezi uživateli služby, včetně sporů týkajících se platebního podvodu, nenese Společnost žádnou odpovědnost.
Pokud bude váš účet jakýmkoliv způsobem spojen s pokerovými podvody – jako je například „Chip Dumping“, tajná dohoda nebo příjem podvodných převodů peněz – může být váš účet ukončen, a my nebudeme mít žádnou povinnost vrátit vám peníze uložené na vašem účtu. To platí bez ohledu na skutečnost, zda bylo u vašeho účtu prokázáno úmyslné přijetí finančních prostředků od podvodného uživatele.
V případě vyšetřování pokerového podvodu nemáme žádnou povinnost přijmout jakákoliv vysvětlení ohledně příjmu nebo použití podvodných finančních prostředků. Po uzavření vyšetřování a v případě, že váš účet bude znovu otevřen, se můžeme rozhodnout odebrat částku podvodných finančních prostředků z vašeho herního účtu.
Převody peněz – Převádět Dostupné prostředky můžete pouze na jiné účty v rámci našich pokerových produktů. Pokud se rozhodnete provést převod Dostupných prostředků na jakýkoliv účet, pak po potvrzení částky a uživatelského jména příjemce se takový převod stává nevratným, a my neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoliv finanční ztrátu způsobenou tím, že člen převedl peníze na nesprávný účet. Společnost si však vyhrazuje právo, podle vlastního uvážení, zrušit jakýkoliv takový převod, u kterého bude mít podezření, že je podvodný nebo spojený s jakoukoliv nelegální činností.
Pokud budou na váš účet připsány Dostupné prostředky prostřednictvím převodu peněz z účtů, u nichž byly zjištěny bezpečnostní problémy, vyhrazujeme si právo zablokovat váš účet a zadržet jakékoliv finanční prostředky do doby, dokud nebudou bezpečnostní problémy na všech účtech vyřešeny – včetně těch účtů, z nichž byly převody peněz na váš účet přijaty.
Žádný hráč nebude mít právo požadovat po Společnosti, aby podnikla jakékoli kroky proti hráčům podezřelým z tajné dohody nebo jakékoli jiné formy podvodu. Společnost nebude poskytovat informace týkající se vyšetřování nebo jakéhokoliv následného výsledku. Jste si plně vědomi toho, že při hraní prostřednictvím služeb existuje riziko ztráty peněz, a za takovou případnou ztrátu jste plně odpovědni. Souhlasíte s tím, že vaše používání služeb je výhradně na základě vaší volby, vašeho uvážení a rizika. S výjimkou případů uvedených v tomto dokumentu, nebudete mít v souvislosti s vašimi ztrátami vůbec žádné nároky vůči Společnosti nebo jakýmkoliv jejím přidruženým subjektům, tzv. „white label“ partnerům nebo jejich příslušným ředitelům, funkcionářům nebo zaměstnancům.


Živý poker Live Poker

Chcete-li hrát u videostolů živého pokeru, musíte mít videokameru připojenou ke svému počítači a kliknout v pokerové lobby na jakýkoliv stůl s ikonou webové kamery.
Hráči, kteří vynechají hru v živém pokeru, budou vyřazeni od videostolu, aby uvolnili místo dalším hráčům v pořadníku (pokud takový pořadník není prázdný).
Vyhrazujeme si právo, podle svého vlastního uvážení, čas od času omezit počet hráčů „sledujících“ videostoly živého pokeru a změnit tento počet.
Užívání videostolů živého pokeru se řídí následujícími pravidly:

 • U stolu se nesmíte vyjadřovat způsobem s otevřeně sexuálním charakterem, nebo způsobem, který je hrubě urážlivý, včetně projevů fanatismu, rasismu, nenávisti nebo neúcty, nebo se jinak chovat podobným způsobem.
 • U stolu se nesmíte vyjadřovat způsobem, který je hanlivý, urážlivý, nebo který obtěžuje nebo uráží ostatní hráče, nebo se jinak chovat podobným způsobem.
 • U stolu se nesmíte vyjadřovat způsobem, který představuje pokus využít hru k účelům reklamy nebo propagace jakýchkoliv obchodních nebo soukromých zájmů, nebo se jinak chovat podobným způsobem.

V případě, že porušíte některé z výše uvedených ustanovení týkajících se nesprávného chování u videostolů živého pokeru, má Společnost právo vás z pokerové herny vyloučit, nebo p��ijmout jakékoliv jiné nezbytné opatření, včetně buď dočasného, nebo trvalého ukončení vašeho účtu. Kromě toho má Společnost právo odmítnout udělení výher v promo akcích souvisejících s pokerovými videostoly všem účastníkům, kteří dle jejího úsudku porušili některé z pravidel, včetně úmyslného zakrytí nebo překážení ve výhledu kamery.
Nicméně Společnost nebude odpovědná za žádné obrazy zveřejněné přes webové kamery, ani za žádné komentáře našich členů s tím související, a nebude nést odpovědnost za žádné vnímané urážky či křivdy. Společnost nemá povinnost monitorovat takové obrazy a komentáře, ani vás informovat o žádných akcích podniknutých proti členovi na základě stížnosti.
Vaše účast ve hře živého pokeru u videostolu bude považována za váš souhlas s tím, že Společnost použije vaše jméno, váš zvukový záznam, vaši podobiznu, fotografii a zemi k propagačním a marketingovým účelům, podle svého uvážení a bez požadavku na jakoukoliv úhradu, a vy tímto Společnosti udělujete právo tak učinit.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Společnost může pořizovat filmové a fotografické záznamy u pokerových stolů, stejně jako zveřejňovat živé videopřenosy od pokerových stolů na svých webových stránkách.
Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že po usednutí ke stolu živého pokeru mohou i ostatní hráči u stolu používat a zveřejňovat vaše fotografie a zvukové záznamy, což Společnost nemůže nijak ovlivnit, a vy v tomto ohledu nebudete vůči Společnosti vznášet žádné nároky.


Sportovní sázení

Pozorně si prostudujte „Pravidla sportovního sázení 888sport“.

Společnost nebo její přidružené organizace v rámci skupiny společností 888, v příslušných případech, je členem evropského sdružení pro bezpečnost ve sportu European Sports Security Association („ESSA“), neziskové organizace, která sleduje neregulérní vzorce v sázení a možné případy manipulace událostí.  V rámci svého členství se Společnost nebo její přidružené organizace, v příslušných případech, plně účastní systému včasného varování sdružení ESSA, jehož cílem je identifikovat takovéto chování při sázení.
V případě, že Společnost obdrží varování, má právo dle svého vlastního uvážení:
(i) pozastavit nabídku jakékoli události nebo seriálu událostí na kterémkoli trhu, kde působí; a
(ii) pozdržet a/nebo zadržet platby k jakékoli události nebo seriálu událostí na kterémkoli trhu, kde působí, dokud příslušná sportovní federace prostřednictvím sdružení ESSA nepotvrdí neporušenost takové události nebo seriálu událostí.
Dále v případě, že sdružení ESSA ve spolupráci s příslušnými sportovními řídicími orgány potvrdí, že u jakékoli události nebo seriálu událostí došlo k aktivní manipulaci, Společnost má právo dle svého vlastního uvážení pozastavit veškeré sázky podané na těchto událostech jakoukoli osobou, o níž sdružení ESSA zjistí, že má k sázení zasvěcené znalosti či informace, nebo jakoukoli jinou osobou, o níž se Společnost důvodně domnívá, že je s takovouto osobou ve spojení, jedná s ní ve spolupráci nebo s ní má cokoli společného.
Společnost si vyhrazuje právo zadržet platby nebo zrušit jakékoli sázky v souvislosti s určitou událostí nebo zápasem, má-li důvodné podezření nebo důkazy, že: (i) je zpochybněna neporušenost události; (ii) je manipulováno s cenami sázek; nebo (iii) došlo ke zmanipulování zápasu či události. Tyto důkazy mohou zahrnovat mimo jiné výši, objem nebo vzorce sázek podávaných u Společnosti nebo jejích přidružených členů v rámci skupiny společností 888 na jakémkoli působišti provozovaném Společností nebo kteroukoli z jejích přidružených organizací.
Máme-li důvod se domnívat, že na vašem účtu probíhá v souvislosti se sázením jakákoli podezřelá činnost, Společnost může takový účet pozastavit do doby, než bude ukončeno příslušné šetření.

Bonusy

Pokud budeme mít podezření, že člen jakýmkoliv způsobem zneužívá jakékoliv naše bonusy související s vklady, můžeme se rozhodnout ukončit takový účet i jakékoliv související účty v rámci našich služeb, a zadržet jakékoliv finanční prostředky z takových účtů. Podezření na zneužívání může být založeno na opakovaných způsobech provádění vkladů / výběrů peněz / opětovných vkladů s jasným úmyslem získat bonus související s vkladem.
Pokud budeme mít důvodné podezření, že člen zneužívá naše bezplatné webové stránky nebo nabídky her zdarma, můžeme se rozhodnout ukončit takový účet i jakékoliv související účty v rámci našich služeb, a zadržet jakékoliv finanční prostředky z takových účtů. Pokud budeme mít důvodné podezření, že člen zneužívá ducha webových stránek her zdarma – například opakovaným hraním pouze her zdarma nebo nákupem všech vstupenek pro hru zdarma, můžeme se rozhodnout uzavřít takový účet i jakékoliv související účty v rámci našich služeb, a zadržet jakékoliv finanční prostředky z takových účtů.
Pokud budeme mít důvod pro podezření, že účet nebo skupina účtů jsou používány systematicky – například používáním určitých technik sázení nebo sázení ve skupině, má Společnost právo všechny takové účty zablokovat nebo ukončit, a v takovém případě nemá Společnost žádnou povinnost vrátit vám jakékoliv finanční prostředky, které budou na vašem účtu uloženy.


Poslední aktualizace: Říjen, 2018


VYTISKNĚTE A USCHOVEJTE KOPII TÉTO UŽIVATELSKÉ SMLOUVY PRO VLASTNÍ POTŘEBU.