Nyní odešlete své dokumenty

Nyní odešlete své dokumenty prostřednictvím zabezpečené možnosti v Pokladně. Dojde k aktualizaci stavu vašeho účtu, která zajistí rychlé provádění plateb a v některých případech i zvýšení limitů vkladů.

Zásady bezpečnosti

Naše zásady bezpečnosti vyžadují od členů v průběhu jejich členství v naší herně předložení určitých dokumentů. Tento proces zajišťuje ochranu našich členů i našich online herních webů před online podvody.

Odešlete své dokumenty – často kladené dotazy

Proč musím tyto dokumenty poslat?

Abychom ochránili sebe i naše členy před podvodným zneužitím osobní identity anebo peněžních prostředků.

Dokumenty jsou používány k ověření buď totožnosti členů, nebo jejich vlastnictví jakýchkoliv kreditních/debetních karet, které používají k provádění vkladů na své účty. Kromě toho požadujeme dokumenty také za účelem zajištění toho, aby výběry peněz byly vypláceny správnému příjemci, a za účelem případného nabízení zvýšení limitů vkladů.

Jaká opatření provádíme, abychom zajistili bezpečné odeslání dokumentů?

K zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů používáme protokol SSL (Secure Sockets Layer), který zajišťuje bezpečnost a integritu dat pro všechny komunikační zdroje a pro veškerá připojení, a zajišťuje bezpečné odesílání vašich dokumentů.

Jak udržujeme vaše dokumenty v bezpečí poté, co již byly odeslány?

Jakmile jsou vaše dokumenty přijaty, jsou elektronicky uchovány v zabezpečeném prostředí s přísně omezeným přístupem.

Jaký typ dokumentů musím odeslat?

Můžeme vás požádat o odeslání některých z následujících dokumentů, nebo všech těchto dokumentů:

  1. Kopie průkazu totožnosti s fotografií: Tímto průkazem totožnosti může být kopie pasu, řidičského průkazu nebo občanského průkazu. Konkrétně se jedná o vyfotografovanou stránku vašeho průkazu totožnosti, kterou vyžadujeme za účelem provedení našich ověřovacích kontrol. Dbejte, aby na tomto dokumentu bylo dobře viditelné vaše jméno, fotografie a váš podpis.
  2. Kreditní/debetní karty: Kopie přední a zadní strany kreditních nebo debetních karet, které používáte k převodům prostředků na váš účet. Ujistěte se, že jsou všechny podrobné údaje zřetelné a čitelné, aby bylo možné provést rychlé a přesné ověření. Z bezpečnostních důvodů můžete na kopii zakrýt prostředních osm číslic čísla karty na přední straně karty a bezpečnostní kód tvořený 3 číslicemi na zadní straně karty.
  3. Doklad o adrese bydliště: Může být předložen ve formě účtu za elektřinu nebo plyn, nebo ve formě výpisu z účtu kreditní karty. Musí se jednat o aktuální dokument, na němž bude uvedeno vaše celé jméno s adresou zaregistrovanou u vašeho účtu v naší herně. Pokud poskytnete výpis z účtu kreditní karty, zakryjte prostředních osm číslic v čísle kreditní karty.
  4. Jiné dokumenty: Ve výjimečných případech můžeme také vyžadovat další dokumenty, které nejsou uvedeny v seznamu výše.
  5. Notářsky ověřené dokumenty: Ve výjimečných případech vás můžeme požádat, aby byly vaše dokumenty ověřeny příslušným oprávněným notářem nebo úřadem a podepsány a orazítkovány na důkaz jejich pravosti.

Jakým způsobem mám tyto dokumenty odeslat?

Tyto dokumenty můžete nahrát přímo v Pokladně vašeho účtu následujícím jednoduchým postupem:

  1. Přihlaste se s vaším uživatelským jménem a heslem
  2. V lobby přejděte na stránku Pokladna/Vklad
  3. Přepněte na kartu Ověřit ID a postupujte podle podrobných pokynů 
  4. Soubory musí být v některých z následujících formátů: JPEG, EXIF, TIFF, RAW, PNG, GIF, BMP, PPM, PGM, PBM, PNM, ECW, PDF, SVG, JPG
  5. Soubor musí mít velikost maximálně 1 MB

Pokud máte omezený přístup k vašemu účtu, můžete požadované dokumenty odeslat prostřednictvím tohoto zabezpečeného odkazu.

Tento odkaz jednoduše zkopírujte do adresního řádku vašeho webového prohlížeče. Budete požádáni o zadání vašeho uživatelského jména a hesla. Poté vás systém provede jednoduchým postupem odeslání požadovaných dokumentů.

Pokud budu mít nějaké dotazy, na koho se mám obrátit?

S případnými dalšími otázkami se neváhejte obrátit na náš tým členské podpory, který je vám k dispozici non-stop, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Velice rádi vám pomohou s jakýmikoliv záležitostmi týkajícími se odeslání vašich dokumentů.