Zásady ochrany soukromí pro uživatele

Úvod

Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (dále jen „Společnost“, „my“ nebo „nás“) nabízí herní služby prostřednictvím svých firemních značek (každá z nich dále jen „firemní značka“) a značek třetích stran, jako součásti tak zvaných společností typu „white label“ (každá z nich dále jen „značka White Label“). Kromě nabízení svých služeb hazardních her prostřednictvím internetu (dále jen „internetová platforma“) může společnost občas nabízet své služby prostřednictvím alternativních platforem, např. (i) interaktivní televize, (ii) mobilních herních platforem, (iii) zábavních platforem během letu a (iv) facebookových aplikací (každá z nich dále jen „alternativní platformy“).

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Pokud hrajete nebo jste si zaregistrovali účet ve Spojeném království (UK), všechny odkazy na „společnost“, „nás“ nebo „my“ zde budou považovány za odkaz na společnost 888 UK Limited. Společnost 888 UK Limited patří do stejné skupiny společností jako společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Pokud hrajete v jakémkoliv členském státu EU s výjimkou států, ve kterých se hraje na základě místní licence, například ve Spojeném království (UK), všechny odkazy na „společnost“, „nás“ nebo „my“ zde budou považovány za odkaz na společnost Virtual Digital Services Limited.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Pokud používáte jeden z našich sázkových produktů v Irsku, pak všechny odkazy v této smlouvě na „společnost“, nebo „nám“ či „my“, budou považovány za odkaz na společnost 888 Ireland Limited, a pokud hrajete v Irsku v jedné nebo více našich jiných her a produktů, všechny odkazy v této smlouvě na „společnost“, nebo „nám“ či „my“, budou považovány za odkaz na společnost Virtual Digital Services Limited.

Pokud používáte služby hazardních her společnosti, ať už je to prostřednictvím firemní značky nebo značky White Label, a je-li takové používání prováděno prostřednictvím internetové platformy nebo alternativní platformy, budeme po vás žádat poskytnutí údajů umožňujících osobní identifikaci (Personal Identifiable Information, dále jen „PII“).

Společnost respektuje vaše soukromí a plní podmínky platných zákonů na ochranu osobních dat a soukromí, proto vám předkládáme tyto Zásady ochrany soukromí, abyste věděli, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a chráníme vaše PII pro účely nabízení vám herních služeb. Pokud nerozumíte Zásadám ochrany soukromí nebo tomu, jak zpracováváme nebo používáme PII, které jste nám poskytli, zašlete nám vaše dotazy na e-mailovou adresu support@888.com a my se vynasnažíme odpovědět na všechny vaše otázky, jak nejrychleji to bude možné.

Tyto Zásady ochrany soukromí musí být chápány společně s uživatelskou smlouvou.

Shromažďování údajů umožňujících osobní identifikaci

PII shromažďujeme při vaší registraci a když používáte naše herní služby, když zadáváte zákaznické dotazy, registrujete se pro získávání informací nebo jiných služeb společnosti (včetně těchto činností prostřednictvím facebookových aplikací), nebo když odpovídáte v rámci komunikace s námi (například při vyplňování dotazníků nebo průzkumů). Mezi PII, které o vás budeme shromažďovat, může patřit například vaše jméno, e-mailová adresa, adresa vašeho bydliště, telefonní číslo, vzorek záznamu hlasu (který nebude uchováván v našich záznamech), údaje o debetní/kreditní kartě a datum narození, i další informace získané při registraci nebo prostřednictvím průzkumů, které naše společnost může provádět.

Jak jsou vaše údaje zpracovávány („účely“)

Údaje umožňující osobní identifikaci, které nám poskytnete, budou zpracovány pro jeden z následujících účelů: (i) umožnit nám poskytovat vám herní služby; (ii) zpracovat jakékoliv vaše požadavky na informace; (iii) poskytovat vám služby členské podpory; (iv) nabízet naše služby, webové stránky či produkty, nebo služby, webové stránky či produkty jiných subjektů existujících v rámci stejné skupiny firem, v níže existuje společnost (dále jen „skupina“), nebo služby, webové stránky či produkty jakýchkoliv našich obchodních partnerů a přidružených členů; (v) oznamovat vám aktualizace našeho softwaru anebo služeb; a (vi) zajišťovat podporu pro jakékoliv zamýšlené účely, konkrétně uvedené v době, kdy jste poskytli údaje umožňující osobní identifikaci.

Komu vaše údaje prozradíme („příjemci“)

Údaje umožňující osobní identifikaci mohou být, pro dané účely, předány ke zpracování některému z následujících příjemců: (i) jakékoliv ze společností v rámci skupiny a jejich zaměstnanci, kteří potřebují znát takové informace; (ii) partneři typu „white label“ v případech, kdy vám poskytujeme herní služby prostřednictvím značek „white label“; (iii) jakékoliv třetí strany, které poskytují služby společnosti nebo jejím subdodavatelům za účelem umožnit nebo povolit nám poskytovat vám herní služby, včetně například společností zpracovávajících platby a ověřující údaje; (iv) jakékoliv třetí strany, které poskytují skupině služby v souvislosti s fungováním příslušné firemní značky nebo značky „white label“; (v) jacíkoliv auditoři, dodavatelé nebo jiní poradci provádějící kontrolu firemních procesů skupiny; (vi) jakékoliv třetí strany, které organizují události nebo turnaje v zastoupení nebo ve spolupráci s jakýmikoliv společnostmi v rámci skupiny; a (vii) jacíkoliv potenciální kupci nebo investoři v jakékoliv společnosti ve skupině. Jakékoliv zpracování prováděné jakýmikoliv příjemci se bude, pokud je to vyžadováno zákonem, řídit smlouvou o zpracování údajů ve formě požadované zákonem, se zachováním veškerých zákonných práv na ochranu údajů, a s povinností příjemců respektovat pravidla pro údaje umožňující osobní identifikaci a zpracovávat je v souladu s příslušnými zákony.

Zajišťujeme, aby vaše informace nebyly prozrazeny státních institucím nebo úřadům, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem a předpisy.

Vaše volba – přímý marketing

Bez ohledu na vaše právo na ochranu osobních údajů vám rádi poskytujeme snadné způsoby pro odmítnutí přijímání e-mailových nabídek od nás, nebo od jakýchkoliv jiných společností v rámci skupiny. Kdykoliv můžete požádat o ukončení přijímání těchto nabídek odesláním prázdné zprávy, pouze se slovem „Remove“ (Odebrat) v předmětu zprávy, na adresu support@888.com. Pokud chcete ukončit přijímání nabídek poštou nebo prostřednictvím telemarketingových služeb, napište nám na adresu Suite 601/701, Europort, Gibraltar.

Vaše práva v souvislosti s vašimi PII

Kdykoliv nás můžete písemně požádat o kopii vašich PII a o opravení jakýchkoliv nesrovnalostí. V příslušných případech můžete vaše PII upravit, změnit nebo doplnit. Napište laskavě na e-mailovou adresu support@888.com. Můžeme požadovat zaplacení malého poplatku na pokrytí administrativních nákladů spojených s takovým požadavkem.

Zabezpečení

Máme zavedeny vhodné zásady, pravidla a technická opatření pro zajištění bezpečnosti, abychom chránili a zajišťovali všechny vaše PII, které máme pod kontrolou, před neoprávněným přístupem, nesprávným použitím nebo prozrazením, neoprávněnými změnami, nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou. Všichni naši zaměstnanci a zpracovatelé dat, kteří mají přístup k vašim PII a jsou zapojeni do jejich zpracování, musí dodržovat zásady ochrany osobních dat.

Soubory cookie

Při vaší registraci u nás vám můžeme poslat trvalý soubor cookie. Soubor cookie je malý soubor, který může být uložen na pevném disku vašeho počítače za účelem shromažďování záznamů. Soubory cookie nám mohou pomáhat zjišťovat, kdy znovu navštívíte naše webové stránky, zaznamenávat reklamy, na které kliknete, a jiné webové stránky, na které vstoupíte prostřednictvím odkazu na našich webových stránkách. To nám umožňuje přizpůsobovat služby, které vám poskytujeme, přesně podle vašich preferencí. Můžeme také používat data generovaná ze souborů cookie k sestavování statistických dat o používání našich webových stránek. Naše webové stránky využívají čtyři druhy souborů cookie: (i) „soubory cookie pro jednotlivé relace“, které jsou ukládány pouze dočasně během relace používání webového prohlížeče za účelem umožnění normálního používání systému, a jsou z vašeho zařízení odstraněny po zavření webového prohlížeče; (ii) „soubory cookie první strany“ / „trvalé soubory cookie“, které jsou odesílány a čteny pouze našimi webovými stránkami, jsou uloženy ve vašem počítači na pevně stanovenou dobu (obvykle jeden rok nebo i déle) a nejsou odstraněny po zavření webového prohlížeče. Takové soubory cookie jsou používány, když potřebujeme znát, kdo jste, při opakovaných návštěvách, aby nám to umožnilo například uložit vaše předvolby pro další přihlášení (například vaše uživatelské jméno anebo heslo); (iii) „soubory cookie třetí strany“, které jsou uloženy jinými webovými stránkami, které zajišťují obsah na stránce, kterou si prohlížíte, například analytické společnosti třetích stran, které monitorují a analyzují přístupy na naše webové stránky; a (iv) „soubory cookie flash“, které jsou ukládány během hraní her, aby vám poskytly rychlejší a lepší herní zážitek. Nemáte povinnost přijímat soubory cookie z našich ani jiných webových stránek. Můžete nastavit váš webový prohlížeč tak, aby bylo přijímání souborů cookie zakázáno. Pokyny, jak to správně provést, naleznete v nabídce „Nápověda“ vašeho webového prohlížeče. Z legitimních bezpečnostních důvodů však můžeme odmítnout přístup k určitému webovému obsahu, dokud nepovolíte používání souboru cookie nebo podobného prostředku.

Facebookové aplikace

Pokud se zaregistruje do naší facebookové aplikace (dále jen „aplikace“) a udělíte svůj souhlas kliknutím na „Hrát hru“ na cílové stránce aplikace, získáme prostřednictvím aplikace následující informace z vašeho facebookového účtu: (i) vaše základní informace (včetně vašeho jména, profilového obrázku, pohlaví, sítí, uživatelského ID, seznamu přátel a jakýchkoliv dalších informací, které v síti Facebook zveřejníte), (ii) vaši e-mailovou adresu, a (iii) vaše datum narození. Aplikace může publikovat prostřednictvím vašeho facebookového účtu a vaším jménem všechny vaše aktivity spojené s používáním aplikace, včetně navštívených heren bingo / pokladen, úspěchů a výher, kterých dosáhnete, vašich výsledků a dalších informací, stejně jako příspěvků v chatech a odeslaných virtuálních dárků ve vašem zastoupení. Budete mít kdykoliv možnost změnit svá povolení k provádění výše uvedených činností prostřednictví nastavení předvoleb ochrany osobních údajů v síti Facebook.

Reklamy

Používáme reklamní technologii třetí strany k zajišťování reklam při vašem používání našich webových stránek. Tato technologie používá informace o vašich návštěvách našich webových stránek (bez vašeho jména, adresy nebo jiných osobních údajů), k předkládání vám našich reklam. Za účelem předkládání vám našich reklam může být ukládán nebo rozpoznán vaším webovým prohlížečem jedinečný soubor cookie třetí strany. Také předáváme informace o používání našich webových stránek návštěvníky serverům renomovaných třetích stran pro účely cílení našich internetových bannerových reklam na těchto i jiných webových stránkách. Abychom to mohli dělat, používáme soubory „Web beacon“ a „cookie“ poskytnuté naším reklamním serverem třetí strany na našich webových stránkách. Informace, které jsou shromažďovány a zaznamenávány v našem zastoupení touto technologií, nejsou osobně identifikovatelné. Pokud si nepřejete, aby byly vaše neosobní údaje používány k cílení reklam pro vás, navštivte webové stránky www.networkadvertising.org a postupujte podle pokynů v části „opt-out“ (vyřazení).

Ochrana nezletilých

Služby poskytované společností nejsou určeny ani směřovány nezletilým nebo osobám ve věku, kdy nejsou podle zákona oprávněné tyto služby používat. Každá osoba, která nám poskytne své PII, tím také prohlašuje, že je ve věku nejméně 18 let, nebo ve věku, kdy je podle zákona dané jurisdikce oprávněna služby používat. Vyhrazujeme si právo získat a ověřit veškeré PII, nám předložené nebo námi shromážděné. Pokud budeme mít podezření, že se PII pokusila předložit nebo předložila nezletilá osoba, nemusíme takové informace přijmout a můžeme podniknout kroky k odstranění takových informací z našich záznamů.

Mezinárodní přenos

Jelikož fungujeme na celém světě, může být nutné přenést vaše údaje umožňující osobní identifikaci příjemcům, kteří sídlí v jiných zemích mimo Evropskou unii. K tomu může dojít, pokud jsou naše servery umístěny, nebo pokud takoví příjemci sídlí mimo Evropskou unii. Pokud používáte naše služby a produkty při pobytech v zemích mimo Evropskou unii, nebo pokud přenášíme vaše údaje umožňující osobní identifikaci příjemcům mimo Evropskou unii nebo příjemcům, kteří mají své servery umístěny mimo Evropskou unii, udělujete nám tímto svůj souhlas s takovým přenosem vašich údajů umožňujících osobní identifikaci. Ochrana osobních údajů a jiné zákony v těchto zemích nemusí být tak komplexní jako v Evropské unii – v takových případech podnikneme kroky k zabezpečení toho, aby u vašich údajů umožňujících osobní identifikaci byla zajištěna obdobná úroveň ochrany.

Uchovávání

Vaše PII nebudou uchovávány po dobu delší, než jaká je nezbytná pro účely, pro něž byly shromážděny.

Informace o nás

Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited/888 UK Limited/Virtual Digital Services Limited/888 Ireland Limited (podle potřeby) Suite 601/701 Europort, Gibraltar.

Tyto Zásady ochrany soukromí podléhají změnám, proto je pravidelně kontrolujte. Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany soukromí změnit nebo upravit kdykoliv a v reakci na změny příslušné legislativy na ochranu údajů a soukromí. V případě změny účelů vám tuto skutečnost oznámíme co možná nejdříve, a bude-li to vyžadováno, vyžádáme si váš souhlas, pokud se takové oznámení bude týkat nového dalšího účelu pro zpracování údajů.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně Zásad ochrany soukromí, napište nám na adresu support@888.com