Zásady týkající se odpojení

Komunikační problémy v síti internet mohou bohužel způsobovat náhlá odpojení. Náš software jsme vytvořili tak, aby se s takovými problémy vypořádal způsobem, který ochrání naše hráče před neoprávněnými ztrátami, a současně omezí možnost záměrných odpojení a zneužití systému.

Co se stane, když při hře v kasinu dojde k mému odpojení?

Postupy odpojení uvedené níže platí pro následující hry: BlackJack, Hrací automaty, Ruleta, Video Poker, Bakarat, Kostky, Caribbean Poker, Keno, Pai Gow Poker. V takových hrách, v případě, že je vyžadováno, abyste provedli další akci po odpojení, příslušná sázka zůstane omezena se stavem „ve hře“ až do dokončení kola.

BlackJack:

Pokud dojde k odpojení před stisknutím tlačítka Rozdat, ale po vsazení sázky, bude vám sázka vrácena. Ve všech ostatních případech odpojení hra neposkytne závěrečný výsledek a po vašem opětovném připojení k síti se budete moci vrátit do příslušného nastavení hry ve stavu předtím, než došlo k odpojení, a dokončit hru.

Hrací automaty:

Pokud dojde k odpojení po vsazení sázky a stisknutí tlačítka Roztočit: (i) pokud od vás k dokončení hry není vyžadována žádná činnost, bude výsledek hry rozhodnut naším generátorem náhodných čísel; nebo (ii) pokud bude po vás vyžadována další akce, hra neposkytne výsledek. Po opětovném připojení k naší síti budete moci pokračovat ve hře od stavu, kdy jste ji opustili.
V případě (i) uvedeném výše, po opětovném připojení k naší síti uvidíte v tabulce historie dané hry, zda jste svou sázku vyhráli či nikoliv.

Ruleta:

Pokud dojde k odpojení po vsazení sázky, ale před stisknutím tlačítka Roztočit, bude vám sázka vrácena. Pokud dojde k odpojení po vsazení sázky, ale před stisknutím tlačítka Roztočit, výsledek hry určí náš generátor náhodných čísel. Po opětovném připojení uvidíte v tabulce historie rulety, zda jste svou sázku vyhráli či nikoliv.

Video Poker:

Pokud dojde k odpojení po vsazení sázky a před stisknutím tlačítka Rozdat, bude vám sázka vrácena na herní účet. Pokud dojde k odpojení po stisknutí tlačítka Rozdat, ale předtím, než vyberete karty k držení, hra nevytvoří výsledek, a po vašem opětovném připojení k naší síti budete moci pokračovat ve hře od okamžiku, kdy jste ji opustili.
Ve všech ostatních případech odpojení od hry Video Poker výsledek hry určí náš generátor náhodných čísel. V takových případech uvidíte v tabulce historie dané hry, zda jste svou sázku vyhráli či nikoliv.

Bakarat:

Pokud k odpojení došlo kdykoliv během hry, bude hra pokračovat. Po opětovném připojení uvidíte v tabulce historie bakaratu, zda jste svou sázku vyhráli či nikoliv.

Kostky:

Pokud jste umístili sázku na stůl, ale ještě jste kostky nehodili, bude vaše sázka vrácena. Pokud k odpojení došlo po hodu kostkami, budou vráceny všechny zrušitelné sázky (sázky, které může hráč stornovat), s výjimkou sázek, které mají pro hráče statistickou výhodu (například: sázka Don't Pass Line, pokud již byl stanoven bod, nebo sázka Don't Come poté, co byla převedena na jeden z bodů).
Ve všech ostatních případech budete moci přerušenou hru po opětovném připojení dokončit.

Caribbean Poker:

Pokud dojde k odpojení před stisknutím tlačítka Rozdat, ale po vsazení sázky, bude vám sázka vrácena. Ve všech ostatních případech budete moci přerušenou hru po opětovném připojení dokončit.

Keno:

Pokud jste již v automatu Keno vsadili sázku, vaše hra(y) bude(ou) při odpojení za vás zahrána(y) automaticky. Po opětovném připojení k naší síti uvidíte v tabulce historie hry Keno, zda jste svou sázku vyhráli či nikoliv.

Pai Gow Poker:

Pokud dojde k odpojení před stisknutím tlačítka Rozdat, ale po vsazení sázky, bude vám sázka vrácena. Ve všech ostatních případech budete moci přerušenou hru po opětovném připojení k naší síti dokončit.

Co se stane, když při hře pokeru dojde k mému odpojení?

Zrušení turnaje

Již probíhající turnaje, které je nutné zrušit z celé řady možných důvodů (např. problémy serveru, rozsáhlé problémy s připojením, výpadek napájení, problémy se sítí ISP atd.), budou zrušeny a hráčům, kteří byli vyřazeni před zrušením takového turnaje, nebudou v souvislosti s takovým turnajem vráceny žádné peníze.
Hráčům, kteří nebyli v okamžiku zrušení turnaje vyřazeni, budou: (i) vráceny veškeré poplatky Buy-in, poplatky Knock out, Rebuy a Add-on, které zakoupili v souvislosti se zrušeným turnajem; a (ii) budou jim rozděleny rovným dílem (bez ohledu na počet žetonů hráče) (a) částky poplatků Buy-in, příslušných poplatků Knock out, Rebuy a Add-on, zakoupených hráči, kteří byli vyřazeni před zrušením turnaje; nebo (b) zaručený bank výher, od něhož budou odečteny částky rozdělené podle bodu (i).
Bez ohledu na znění odstavce výše, v případě, že bude turnaj zrušen v době, kdy stále probíhá, si vyhrazujeme právo, dle svého vlastního uvážení, vrátit peníze hráčům, kteří nebyli z turnaje v době jeho zrušení vyřazeni, na základě vzorce založeného na: (i) počtu žetonů hráče; (ii) struktuře banku výher; a (iii) banku výher skutečně nahromaděného od hráčů nebo zaručeného banku výher.
Aby se předešlo jakýmkoliv nejasnostem, v případě, že bude po zahájení turnaje stále otevřena pozdní registrace, nebo pokud turnaj podstatným způsobem nepokročil, a takový turnaj bude zrušen, vyhrazujeme si právo nevrátit žádné peníze hráčům, kteří stále hrají v turnaji, za jakýkoliv rozdíl mezi bankem výher skutečně nahromaděným od hráčů a zaručeným bankem výher.
Za takových okolností hráčům, kteří nebyli z turnaje vyřazeni, budou vráceny peníze během několika příštích dní po zrušení turnaje.

Odpojení související s konkrétními problémy na straně hráče

Pokud bude hráč odpojen z konkrétního důvodu na straně tohoto hráče, může se náš server automaticky pokusit s hráčem znovu navázat spojení.
Pokud spojení nebude možné znovu navázat během vhodné doby, u živých her, v případě, že: (i) jste nevsadili sázku, když na vás byla řada na sázení, náš systém za vás automaticky zvolí možnost „čekat“; nebo (ii) pokud jiný hráč vsadil sázku a od vás je očekáváno provést „dorovnání“, budou vaše karty „složeny“.
Vaše hra nebude považována za „all in“ z důvodu konkrétního problému se spojením ze strany hráče. Předtím, než začneme jakýkoliv postup, aktivujeme odpočítávání času ve vaší časové bance, máte-li nějaký.
Pokud spojení nebude znovu navázáno během vhodné doby pro pokerový turnaj, který stále probíhá, budete pokračovat ve hře blindů a my vám budeme odečítat „blindy“, dokud nenastane stav „blinded out“. Pokud dojde k obnovení spojení před dosažením stavu „blinded out“, budete znovu automaticky znovu připojeni do turnaje a budete moci pokračovat ve hře od okamžiku, kdy jste byli znovu připojeni k serveru.

Zásady týkající se výpadku serveru

Pokud u našeho serveru dojde k neočekávanému výpadku a takový výpadek ovlivní všechny hráče hrající v živých hrách nebo v turnajích, bude platit následující:

Živé hry
Živá hra se automaticky vrátí do pozice před kolem, které bylo právě hráno (a které bylo přerušeno z důvodu výpadku serveru), jako kdyby takové kolo nebylo nikdy hráno, a každému hráči, který byl odpojen v průběhu takové živé hry, budou vráceny peníze, které zaplatil do banku v přerušeném kole.

Turnaje
Jakýkoliv turnaj, který stále pokračuje, bude ukončen a bank výher bude rozdělen rovným dílem mezi všechny hráče, kteří v turnaji stále hráli. Hráče, kteří z turnaje „vypadli“ před výpadkem serveru, tato událost neovlivní, a nebudou mít nárok na žádnou z cen.

Co se stane, když při sportovních sázkách dojde k mému odpojení při sázení?

Pokud dojde k odpojení před stisknutím tlačítka Vsadit, nebude z vašeho herního účtu odepsána žádná částka. Pokud dojde k odpojení po stisknutí tlačítka Vsadit, ale: (i) před zobrazením potvrzení sázky; (ii) pokud probíhá odpočítávání sázky; nebo (ii) pokud sázka vyžaduje ruční schválení, po opětovném připojení k naší síti uvidíte v tabulce historie sportovních sázek, zda byla vaše sázka přijata, celá nebo její část, či zda přijata nebyla.