Zásady týkající se odpojení

Komunikační problémy v síti internet mohou bohužel způsobovat náhlá odpojení. Náš software jsme vytvořili tak, aby se s takovými problémy vypořádal způsobem, který ochrání naše hráče před neoprávněnými ztrátami, a současně omezí možnost záměrných odpojení a zneužití systému.

Co se stane, když při hře v kasinu dojde k mému odpojení?

Postupy odpojení uvedené níže platí pro následující hry: BlackJack, Hrací automaty, Ruleta, Video Poker, Bakarat, Kostky, Caribbean Poker, Keno, Pai Gow Poker. V takových hrách, v případě, že je vyžadováno, abyste provedli další akci po odpojení, příslušná sázka zůstane omezena se stavem „ve hře“ až do dokončení kola, a to po dobu až 30 dní.

BlackJack:

Pokud dojde k odpojení před stisknutím tlačítka Rozdat, ale po vsazení sázky, bude vám sázka vrácena. Ve všech ostatních případech odpojení hra neposkytne závěrečný výsledek a po vašem opětovném připojení k síti se budete moci vrátit do příslušného nastavení hry ve stavu předtím, než došlo k odpojení, a dokončit hru.
Po 30 dnech server relaci dohraje s použitím optimální strategie pro hru. Po opětovném připojení k naší síti budete moci přejít k možnosti Moje historie a podívat se na výsledek hry.

Hrací automaty:

Pokud dojde k odpojení po vsazení sázky a stisknutí tlačítka Roztočit: (i) pokud od vás k dokončení hry není vyžadována žádná činnost, bude výsledek hry rozhodnut naším generátorem náhodných čísel; nebo (ii) pokud bude po vás vyžadována další akce, hra neposkytne výsledek. Po opětovném připojení k naší síti budete moci pokračovat ve hře od stavu, kdy jste ji opustili. Po 30 dnech výsledek hry rozhodne náš generátor náhodných čísel.
V případě (i) výše budete moci po opětovném připojení k naší síti přejít k možnosti Moje historie a podívat se na výsledek hry.

Ruleta:

Pokud dojde k odpojení po vsazení sázky, ale před stisknutím tlačítka Roztočit, bude vám sázka vrácena. Pokud dojde k odpojení po vsazení sázky, ale před stisknutím tlačítka Roztočit, výsledek hry určí náš generátor náhodných čísel. Po opětovném připojení uvidíte v tabulce historie rulety, zda jste svou sázku vyhráli či nikoliv.

Video Poker:

Pokud dojde k odpojení po vsazení sázky a před stisknutím tlačítka Rozdat, bude vám sázka vrácena na herní účet. Pokud dojde k odpojení po stisknutí tlačítka Rozdat, ale předtím, než vyberete karty k držení, hra nevytvoří výsledek, a po vašem opětovném připojení k naší síti budete moci pokračovat ve hře od okamžiku, kdy jste ji opustili.
Pokud hra zůstane nedokončena po dobu 30 dní, a ve všech ostatních případech odpojení od hry Video Poker, výsledek hry určí náš generátor náhodných čísel. V takových případech uvidíte v tabulce historie dané hry, zda jste svou sázku vyhráli či nikoliv.

Bakarat:

Pokud k odpojení došlo kdykoliv během hry, bude hra pokračovat. Po opětovném připojení uvidíte v tabulce historie bakaratu, zda jste svou sázku vyhráli či nikoliv.

Kostky:

Pokud jste umístili sázku na stůl, ale ještě jste kostky nehodili, bude vaše sázka vrácena. Pokud k odpojení došlo po hodu kostkami, budou vráceny všechny zrušitelné sázky (sázky, které může hráč stornovat), s výjimkou sázek, které mají pro hráče statistickou výhodu (například: sázka Don't Pass Line, pokud již byl stanoven bod, nebo sázka Don't Come poté, co byla převedena na jeden z bodů).
Ve všech ostatních případech budete moci přerušenou hru po opětovném připojení dokončit.

Caribbean Poker:

Pokud dojde k odpojení před stisknutím tlačítka Rozdat, ale po vsazení sázky, bude vám sázka vrácena. Ve všech ostatních případech budete moci přerušenou hru po opětovném připojení dokončit. Pokud hra zůstane nedokončena po dobu 30 dní, server relaci dohraje s použitím optimální strategie pro hru. Po opětovném připojení k naší síti budete moci přejít k možnosti Moje historie a podívat se na výsledek hry.

Keno:

Pokud jste již v automatu Keno vsadili sázku, vaše hra(y) bude(ou) při odpojení za vás zahrána(y) automaticky. Po opětovném připojení k naší síti uvidíte v tabulce historie hry Keno, zda jste svou sázku vyhráli či nikoliv.

Pai Gow Poker:

Pokud dojde k odpojení před stisknutím tlačítka Rozdat, ale po vsazení sázky, bude vám sázka vrácena. Ve všech ostatních případech budete moci přerušenou hru po opětovném připojení k naší síti dokončit.

Co se stane, když při hře pokeru dojde k mému odpojení?

Zrušení turnaje

Již probíhající turnaje, které je nutné zrušit z celé řady možných důvodů (např. problémy serveru, rozsáhlé problémy s připojením, výpadek napájení, problémy se sítí ISP atd.), budou zrušeny a hráčům, kteří byli vyřazeni před zrušením takového turnaje, nebudou v souvislosti s takovým turnajem vráceny žádné peníze.
Hráčům, kteří nebyli v okamžiku zrušení turnaje vyřazeni, budou: (i) vráceny veškeré poplatky Buy-in, poplatky Knock out, Rebuy a Add-on, které zakoupili v souvislosti se zrušeným turnajem; a (ii) budou jim rozděleny rovným dílem (bez ohledu na počet žetonů hráče) (a) částky poplatků Buy-in, příslušných poplatků Knock out, Rebuy a Add-on, zakoupených hráči, kteří byli vyřazeni před zrušením turnaje; nebo (b) zaručený bank výher, od něhož budou odečteny částky rozdělené podle bodu (i).
Bez ohledu na znění odstavce výše, v případě, že bude turnaj zrušen v době, kdy stále probíhá, si vyhrazujeme právo, dle svého vlastního uvážení, vrátit peníze hráčům, kteří nebyli z turnaje v době jeho zrušení vyřazeni, na základě vzorce založeného na: (i) počtu žetonů hráče; (ii) struktuře banku výher; a (iii) banku výher skutečně nahromaděného od hráčů nebo zaručeného banku výher.
Aby se předešlo jakýmkoliv nejasnostem, v případě, že bude po zahájení turnaje stále otevřena pozdní registrace, nebo pokud turnaj podstatným způsobem nepokročil, a takový turnaj bude zrušen, vyhrazujeme si právo nevrátit žádné peníze hráčům, kteří stále hrají v turnaji, za jakýkoliv rozdíl mezi bankem výher skutečně nahromaděným od hráčů a zaručeným bankem výher.
Za takových okolností hráčům, kteří nebyli z turnaje vyřazeni, budou vráceny peníze během několika příštích dní po zrušení turnaje.

Odpojení související s konkrétními problémy na straně hráče

Pokud bude hráč odpojen z konkrétního důvodu na straně tohoto hráče, může se náš server automaticky pokusit s hráčem znovu navázat spojení.
Pokud spojení nebude možné znovu navázat během vhodné doby, u živých her, v případě, že: (i) jste nevsadili sázku, když na vás byla řada na sázení, náš systém za vás automaticky zvolí možnost „čekat“; nebo (ii) pokud jiný hráč vsadil sázku a od vás je očekáváno provést „dorovnání“, budou vaše karty „složeny“.
Vaše hra nebude považována za „all in“ z důvodu konkrétního problému se spojením ze strany hráče. Předtím, než začneme jakýkoliv postup, aktivujeme odpočítávání času ve vaší časové bance, máte-li nějaký.
Pokud spojení nebude znovu navázáno během vhodné doby pro pokerový turnaj, který stále probíhá, budete pokračovat ve hře blindů a my vám budeme odečítat „blindy“, dokud nenastane stav „blinded out“. Pokud dojde k obnovení spojení před dosažením stavu „blinded out“, budete znovu automaticky znovu připojeni do turnaje a budete moci pokračovat ve hře od okamžiku, kdy jste byli znovu připojeni k serveru.

Zásady týkající se výpadku serveru

Pokud u našeho serveru dojde k neočekávanému výpadku a takový výpadek ovlivní všechny hráče hrající v živých hrách nebo v turnajích, bude platit následující:

Živé hry
Živá hra se automaticky vrátí do pozice před kolem, které bylo právě hráno (a které bylo přerušeno z důvodu výpadku serveru), jako kdyby takové kolo nebylo nikdy hráno, a každému hráči, který byl odpojen v průběhu takové živé hry, budou vráceny peníze, které zaplatil do banku v přerušeném kole.

Turnaje
Jakýkoliv turnaj, který stále pokračuje, bude ukončen a bank výher bude rozdělen rovným dílem mezi všechny hráče, kteří v turnaji stále hráli. Hráče, kteří z turnaje „vypadli“ před výpadkem serveru, tato událost neovlivní, a nebudou mít nárok na žádnou z cen.

Co se stane, když při sportovních sázkách dojde k mému odpojení při sázení?

Pokud dojde k odpojení před stisknutím tlačítka Vsadit, nebude z vašeho herního účtu odepsána žádná částka. Pokud dojde k odpojení po stisknutí tlačítka Vsadit, ale: (i) před zobrazením potvrzení sázky; (ii) pokud probíhá odpočítávání sázky; nebo (ii) pokud sázka vyžaduje ruční schválení, po opětovném připojení k naší síti uvidíte v tabulce historie sportovních sázek, zda byla vaše sázka přijata, celá nebo její část, či zda přijata nebyla.