Zodpovědná hra

Společnost (jak je definována v Uživatelské smlouvě) se zavázala zajistit svým členům prostředí pro zodpovědnou hru. Naším cílem není jen poskytovat našim členům nejlepší herní zábavu, ale je také naší povinností pomáhat bránit patologickému zneužívání našich herních produktů a jejich využívání nezletilými.

Jako zodpovědná, zákony se řídící společnost dodržujeme všechny pokyny publikované organizací eCOGRA. Organizace eCOGRA zaručuje, že schválené herní nabídky jsou řádně a transparentně monitorovány za účelem zajištění ochrany hráčů.

eCOGRA

Zavedli jsme následující firemní zásady a nástroje:

Ochrana nezletilých

Ochrana nezletilých

V souladu s ustanoveními zákona o hazardních hrách Gibraltaru a zákona o hazardních hrách Spojeného království společnost neumožňuje hrát její kasinové nebo pokerové hry nikomu, kdo je mladší 18 let. Nezletilí mají ze zákona zakázáno účastnit se jakýchkoliv aktivit spojených s hazardními hrami.

Účelem naší kasinové a pokerové herny není přitahování dětí nebo mladistvých. Aktivně odrazujeme a sledujeme osoby mladší 18 let, které se pokoušejí hrát na našich webových stránkách. Používáme sofistikovaný ověřovací systém, jež může identifikovat nezletilé, kteří se pokoušejí přihlásit do našeho softwaru.

Nicméně víme, že internet je snadno dostupný v mnoha domácnostech po celém světě. Proto musí za účelem ochrany dětí před hazardním hraním, před dovršením jejich dospělosti, herní společnosti i rodiče spolupracovat. Pro zajištění bezpečnosti vašich dětí vám doporučujeme nainstalovat software, který blokuje přístup nezletilých k určitým stránkám a programům.

Níže jsou uvedeny odkazy na některé takové poskytovatele a na takový software:

Cyber Patrol
GamBlock
Net Nanny

Tipy pro rodiče:

 • Nenechávejte děti bez dozoru u vašeho počítače, pokud máte spuštěný software kasinové nebo pokerové herny. Musíte věnovat zvláštní péči pro zajištění toho, aby děti nemohly přistupovat k našim službám prostřednictvím vašich zařízení. v
 • Programy hazardních her chraňte přístupovým heslem.
 • Nedovolte žádným osobám mladším 18 let účastnit se jakýchkoliv aktivit spojených s hazardními hrami.
 • Uchovávejte vaše uživatelské jméno, heslo a údaje o způsobech platby mimo dosah dětí.
 • Poučte vaše děti o porušování zákonů a možných škodách při hraní hazardních her před dovršením dospělosti.
 • Omezte dobu, kterou vaše děti tráví online.
 • Věnujte zvláštní pozornost tomu, jak nezletilí používají zařízení, například mobilní zařízení.

Žádný systém není bohužel zcela zabezpečený proti nesprávnému použití. Pokud znáte osobu mladší 18 let, která je registrovaná u nás, oznamte tuto skutečnost našemu provoznímu oddělení na adrese operations@cassava.net.

Ochrana proti patologickému hraní

Společnost uznává, že i když většina lidí hraje jen pro zábavu, může se u malého počtu lidí rozvinout závislost v souvislosti s potenciálními peněžními zisky ve hrách z naší nabídky. I když studie ukazují, že pouze velmi malé procento dospělé populace se setkalo s problémy s patologickým hraním, bereme tuto záležitost velmi vážně, a zavedli jsme proto řadu opatření k řešení tohoto problému:

 1. Školicí program společnosti zahrnuje metody a techniky, které pomáhají našim zaměstnancům rozpoznávat problémy a přijímat vhodná opatření, pokud identifikují případy patologického hraní nebo hraní nezletilých.
 2. Pro ty, kteří by mohli potřebovat naši pomoc, jsme zavedli snadno použitelný program vlastního vyloučení. Na vaši žádost ukončíme vaše členství a budeme vám bránit v dalším přístupu do našich kasinových nebo pokerových heren.
 3. Umožňujeme vám stanovit si vaši vlastní maximální povolenou částku vkladu.
 4. Na vaši žádost vyřadíme vaše jméno z našeho e-mailového seznamu.

Nezapomínejte

 • Hazardní hra je formou zábavy. Není to cesta k rychlému zbohatnutí a zaplacení vašich dluhů.
 • Hazardní hra je hrou, v níž rozhoduje spíše náhoda než hráčská dovednost. Neexistují žádné vzorce, které by zaručovaly výhru.
 • Dbejte, aby vaše rozhodnutí hrát bylo opravdu vaší volbou.
 • Nikdy se nepokoušejte si hrou vynahrazovat vaše ztráty.
 • Kontrolujte částky, které pravidelně utrácíte v Pokladně.
 • Dbejte, abyste znali pravidla her, které hrajete.

Stejně jako u mnoha jiných věcí, to, co přináší radost při rozumném užívání, může mít katastrofální důsledky při nadměrném zneužívání.

Rada a pomoc

Nezapomínejte, že vždy máte někoho, s kým si budete moci promluvit.

Pokud cítíte, že můžete mít problémy s patologickým hraním, můžete se obrátit na následující organizace:
GamCare

GamCare je registrovaná charitativní organizace, která poskytuje informace, rady a poradenství každé osobě ve Spojeném království, která se potýká s problémem patologického hraní. Chcete-li kontaktovat organizaci GamCare, můžete zavolat na bezplatné telefonní číslo 0808 8020 133 (v době od 8:00 do půlnoci, 7 dní v týdnu), nebo zavolat na číslo 0845 6000 133 (sazba místního hovoru ve Spojeném království). V Irsku můžete zavolat na číslo 1800 753 753.
Kromě toho můžete navštívit webové stránky GamCare.

U hlavních provozovatelů pevných telefonních linek a v některých velkých mobilních sítích nejsou zpoplatněny hovory na bezplatná telefonní čísla.

Můžete také vyhledat pomoc u následujících organizací:

Gamblers Anonymous
National Council on Problem Gambling
Gambling Therapy HelplinePokud máte obavy z vašeho hráčského chování nebo chcete vědět více o příznacích patologického hraní, zkuste náš test vlastního hodnocení.

Vlastní limity

Jako součást našich zásad vám dáváme k dispozici nástroje umožňující řízení množství peněz, které utratíte při hraní. Můžete si nastavit vlastní limity vkladů na příslušné značce a kdykoli požádat o jejich upravení. Jednoduše zavolejte našemu týmu členské podpory a jeho zástupce vám pomůže vaše limity nastavit. Členská podpora je vám k dispozici prostřednictvím telefonu, e-mailu a živého chatu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Můžete si nastavit vlastní limity vkladů a kdykoli požádat o jejich upravení přes pokladnu on-line. Upozorňujeme, že pokud máte u nás více než jeden účet, může být limit vkladu zaveden napříč všemi vašimi účty. Pokud to chcete udělat, kontaktujte náš tým Členské podpory.

Pro stanovení limitů, které budou přesně odpovídat vašim potřebám, zkuste odpovědět na dotazy v tomto krátkém dotazníku:

 1. Před začátkem hry si stanovte, co pro vás představuje přijatelnou ztrátu.
 2. Poznamenejte si, jak často hrajete.
 3. Poznamenejte si, jak dlouho hrajete během každé herní seance.

Své odpovědi použijte k určení toho, kolik si chcete povolit utratit za den, za týden, za měsíc.

Připomenutí doby hry a limity automatické hry AUTOPLAY (pouze pro hráče ve Spojeném království)

Poskytujeme vám také nástroj, který umožňuje nastavit připomenutí „doby hry“ jako času, jež jste strávili hraním jakékoliv kasinové hry, a dále spravovat funkci automatické hry AUTOPLAY.

Připomenutí doby hry

Abyste si udrželi přehled o čase stráveném aktivním hraním kasinové hry vám dáváme možnost aktivovat si připomenutí doby hry na kartě Nastavení. Nový časový interval hry bude spuštěn pro každou jednotlivou kasinovou hru, kterou otevřete, a poběží nezávisle na jakékoliv jiné kasinové hře, kterou můžete mít ve stejné době otevřenou. Pokud změníte nastavení času hry v době, když právě hrajete nějakou kasinovou hru, vstoupí nové nastavení času v platnost teprve při následujícím otevření nové kasinové hry.

Připomenutí doby hry musí být nastaveno pro každé zařízení a pro účet prostřednictvím webové stránky a nebude automaticky platit pro žádný jiný účet, který můžete mít v naší herně, ani pro žádná jiná vaše zařízení. Připomenutí doby hry bude uloženo ve formě souboru cookie ve vašem zařízení, takže pokud odstraníte všechny soubory cookie ze zařízení, budete na něm muset nastavit připomenutí času znovu.

Upozorňujeme, že abyste mohli nastavit nebo změnit připomenutí doby hry pro hry Evolution Live Casino, budete tak muset učinit prostřednictvím nabídky Nastavení v Evolution Live Casino.

Limity automatické hry AUTOPLAY

Funkce automatické hry AUTOPLAY hraje hru automaticky za vás, a to po vámi nastavený počet kol. Můžete si zvolit počet kol, která budou odehrána v jedné sérii. Maximální počet kol, který můžete zvolit, nesmí být u her, které funkci automatické hry AUTOPLAY podporují, větší než 100. Jakmile zvolíte počet kol a stisknete tlačítko ROZTOČIT, budete požádáni o zadání limitu ztráty. Pokud bude během automatické hry AUTOPLAY dosaženo limitu ztráty, automatická hra AUTOPLAY se automaticky zastaví. Můžete také nastavit limit jednotlivé výhry a pokud bude tohoto limitu dosaženo, automatická hra AUTOPLAY se automaticky zastaví. Bez ohledu na vámi nastavený limit ztráty nebo limit výhry se automatická hra AUTOPLAY automaticky zastaví, pokud dosáhnete jackpotu nebo limitu počtu kol automatické hry AUTOPLAY, který jste nastavili.

Vlastní vyloučení a „Dát si pauzu“

Pokud máte pocit, že naše propagační materiály vás nutí hrát více, než chcete, můžete odhlásit jejich odběr kliknutím sem.

Pokud v jakémkoliv období začnete mít obavy ze svého herního chování, můžete požádat o provedení některého z následujících opatření:

 • Jednodenní období „Dát si pauzu“
 • Dvoudenní období „Dát si pauzu“
 • Sedmidenní období „Dát si pauzu“
 • Čtrnáctidenní období „Dát si pauzu“
 • Jednoměsíční období „Dát si pauzu“
 • Šestitýdenní období „Dát si pauzu“
 • Šesti měsíční období vlastního vyloučení
Během období „Dát si pauzu“ pozastavíme váš účet pouze u konkrétní požadované značky. Pokud se během doby vyloučení pokusíte založit nové účty, budou tyto účty, pokud budou námi zjištěny, rovněž pozastaveny. Společnost kromě toho přijme všechna odpovídající opatření k zajištění toho, abyste během této doby nedostávali od této značky žádné propagační materiály.

Během období vlastního vyloučení bude pozastavení přístupu dodržováno bezpodmínečně, bez možnosti jeho zrušení. Chcete-li po uplynutí období požádat o opětovnou aktivaci svého účtu, musíte kontaktovat tým Členské podpory. Upozorňujeme, že nás musíte kontaktovat na konci období vlastního vyloučení, abychom otevřeli váš účet. Pokud hrajete ve Spojeném království, proběhne ještě jednodenní období času na rozmyšlenou předtím, než vám budeme moci poskytnout přístup k vašemu účtu.

Pokud zvolíte vlastní vyloučení z naší platformy, ukončíme váš účet / vaše účty, pokud je zjistíme, v souladu s podmínkami uživatelské smlouvy a platnými předpisy. O období „Dát si pauzu“ můžete požádat tým Členské podpory zde nebo kliknutím sem.

Pokud hrajete ve Spojeném království, máte možnost provést vlastní vyloučení v rozsahu stanoveném námi, a to: (i) z naší celé platformy; nebo (ii) z webových stránek kasina, pokeru a sportovních sázek provozovaných námi (tj. kromě her bingo a okamžitých her), kliknutím sem, nebo kontaktováním našeho týmu členské podpory zde. Všichni ostatní hráči mohou provést vlastní vyloučení z naší platformy, kontaktováním našeho týmu členské podpory zde.

Žádáme vás, abyste kontaktovali náš tým Členské podpory a ujistili se, že jsou pozastaveny všechny vaše příslušné účty u nás, a abyste zvážili možnost vlastního vyloučení i u všech ostatních operátorů online her, u nichž máte účet.

Nebudete mít během vámi zvoleného období vlastního vyloučení povoleno otevřít si nebo používat nový účet na jakémkoliv jiném webu provozovaném naší společností, a to až do doby, než bude takové vlastní vyloučení zrušeno a příslušný účet vámi znovu otevřen. V případě, že porušíte výše uvedené podmínky, budeme oprávněni zablokovat jakýkoliv nový účet, který si otevřete na jiné, námi provozované webové stránce, zadržet jakékoliv finanční prostředky na takovém účtu, a nebudeme povinni vám vrátit žádné finanční prostředky, které jste vsadili nebo vyhráli prostřednictvím takového účtu.

Upozorňujeme vás, že vyřízení vašeho požadavku na vlastní vyloučení může trvat až 48 hodin.

Upozornění: Pokud si stáhnete do svého zařízení jakoukoliv z našich aplikací z obchodu Apple AppStore nebo přímo z naší webové stránky, a odsouhlasíte příjem nabízených oznámení, nebudeme schopni zablokovat příjem takových oznámení, ani když zvolíte vlastní vyloučení z jakýchkoliv webových stránek provozovaných naší společností. Jedinou možností, jak zabránit příjmu takových oznámení, je změna nastavení ve vlastním zařízení.

Pokud si nejste jistí, zda požádat o období vlastního vyloučení, odpovězte si sami na následující čtyři otázky:

 • Narušuje hraní vaši práci nebo plnění jiných povinností?
 • Pokoušíte se vynahradit si předchozí herní ztráty?
 • Zotavujete se z návykové poruchy?
 • Hrajete pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek?

Pokud bude vaší odpovědí ano v alespoň jedné z otázek, doporučujeme vám, abyste požádali o vlastní vyloučení a vyhledali odbornou pomoc. Můžete také použít následující software, který zabrání přístupu z vašeho počítače k webům s online hazardními hrami:
Cyber Patrol
GamBlock
Net Nanny

Historie her

Historii svých her můžete zobrazit prostřednictvím stránky svého účtu, nebo bude k dispozici ve vlastní hře.

Používejte naše nástroje společenské odpovědnosti

Naše nástroje společenské odpovědnosti můžete použít pouze způsobem konkrétně uvedeným v těchto Zásadách zodpovědné hry a platným pro váš případ. Nejsme schopni zpracovat žádné požadavky na použití našich nástrojů společenské odpovědnosti zaslané jinými prostředky (například zprávou SMS, WhatsApp nebo prostřednictvím sociálních sítí, jako je například Facebook).

Podpora

Potřebujete-li další pomoc, klikněte sem.