Instant Play
 
Instant Play
TRUSTe

888.comLicenční smlouva s koncovým uživatelem o místech a službách provozovaných skupinou

Tato Licenční smlouva byla naposledy aktualizována 29. září 2014.


Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (dále jen „Společnost" nebo „my") je zapsána do obchodního rejstříku podle zákonů Gibraltaru a je součástí skupiny společností 888. Společnost je koncesovaná a řídí se vládou Gibraltaru dle příslušných zákonů Nařízení Gibraltaru o hazardních hrách pro účely provozování a nabízení internetových služeb hazardních her včetně např. kasina, pokeru, sportovního sázení a hry bingo.

Společnost nabízí služby hazardních her prostřednictvím svých vlastních značek, např. (i) 888, (ii) Casino-on-Net, (iii) Pacific Poker, (iv) 888sport, (v) 888ladies, (vi) Redbus Bingo, (vii) Posh Bingo a další související bingo značky, (viii) 888games, (ix) 888casino, (x) 888poker, (xi) 888play, (xii) Reef Club Casino; (xiii) LuckyAcePoker; a (xiv) Euro City Casino (všechny jsou považovány za vlastní značky, tj. za značky „In-House Brand“), a prostřednictvím značek třetích stran, jako součást tzv. „white label“ značek, např. as (i) Tower Torneos, (ii) Lotos, (iii) Harrah's, (iv) SnapCall a (v) Oxygen9casino (všechny jsou považovány za vlastní značky „White Label Brand“). Kromě nabízení svých služeb hazardních her prostřednictvím internetu („Internetová platforma") může Společnost občas nabízet své služby prostřednictvím alternativních platforem, např. (i) interaktivní televize, (ii) mobilní herní platforem a (iii) zábavní platforem během letu (považováno za „Alternativní platformy").

Pokud používáte služby hazardních her Společnosti, ať už je to prostřednictvím Vlastní značky (In-House Brand) nebo značky White Label Brand, a je-li takové používání prováděno prostřednictvím Internetové platformy nebo Alternativní platformy, tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen „Smlouva") se vztahuje na takové používání do takové míry, která je za daných okolností aplikovatelná.

 

Kromě Smlouvy a Zásad o zachování soukromí, které byste si měli pročíst, je vaše používání služeb hazardních her Společnosti přísně podřízeno všem dalším pravidlům, která mohou čas od času platit pro typ služeb hazardních her, který používáte, včetně například „ Bonusových zásad", „Zásad vyplácení", „Zásad zodpovědného hraní", „Turnajových pravidel", „Domácích pravidel", „Pravidel banku hry Bingo", „Pravidel sportovního sázení 888sport" a „Zásad jackpotu Bingo" (souhrnně „Doplňující pravidla"), přičemž v jednotlivých případech platí aktuální verze.


1. Úvod

 • Registrací u Společnosti anebo používáním služeb hazardních her Společnosti anebo zatrhnutím níže uvedeného políčka „Přečetl jsem si a souhlasím s podmínkami Licenční smlouvy s koncovým uživatelem" (nebo v jiném podobném znění) anebo kliknutím na tlačítko „Pokračovat ve stahování" souhlasíte s tím, že budete vázáni touto Smlouvou v celém jejím rozsahu a bez výhrad. Tato Smlouva vytváří závazný právní dokument mezi vámi a Společností a spolu s Doplňkovými pravidly, která jsou považována za její nedílnou součást, řídí vždy tato Smlouva vaše používání našich služeb v oblasti hazardních her.
 • Společnost provozuje své služby na základě licence vzdáleného hraní udělené vládou Gibraltaru dle ustanovení Nařízení o hazardních hrách. Veškeré transakce mezi vámi a Společností se odehrávají na Gibraltaru, kde jsou umístěny ústřední servery Společnosti.
 • Software Společnosti, který je k dispozici ve formě ke stažení i ve formě bez stahování (dále jen „Software“), vám umožňuje používat naše herní služby (dále jen „Služby“). Společnost si vyhrazuje právo pozastavit, upravit, odstranit nebo přidat Služby nebo Software dle svého vlastního uvážení, s okamžitou platností a bez předchozího upozornění. Společnost nebude zodpovědná za žádnou ztrátu, která vám může být způsobena a která může být důsledkem jakýchkoli provedených změn, a v tomto ohledu nemůžete vůči Společnosti vznést žádné nároky.
 • V souvislosti s vaším používáním Služeb můžete mít pouze jeden účet, ke kterému se budete registrovat pomocí svého vlastního skutečného jména. Budete oprávněni získat přístup k Softwaru a používat Služby pouze prostřednictvím vašeho vlastního účtu a nikdy nebudete moci získat přístup k Softwaru či využívat Služby prostřednictvím účtu jiné osoby. Pokud se pokusíte otevřít si více než jeden účet, pod svým či jakýmkoli jiným jménem, nebo pokud se pokusíte používat Služby prostřednictvím účtu jiné osoby, budeme oprávněni okamžitě uzavřít veškeré vaše účty, zadržet všechny peníze z těchto účtů a zakázat vám budoucí používání Služeb.
 • Společnost může případně dle svého vlastního uvážení rozhodnout o znemožnění registrace více účtů členy stejné rodiny nebo osob žijících ve stejné domácnosti. Společnost v žádném případě nenese odpovědnost za zabránění registraci více účtů, je však oprávněna podle potřeby přijmout opatření proti jakékoliv osobě, která si otevře více účtů, včetně například situace, kdy jsou registrovány účty ze stejné domácnosti, bez ohledu na registrační údaje poskytnuté v době otevření těchto účtů.

2. Odsouhlasení všeobecných podmínek

 • Pokud nesouhlasíte s jakýmkoli ustanovením této Smlouvy, měli byste ihned přestat používat Software a odstranit jej ze svého počítače.
 • Vyhrazujeme si právo občas upravit, pozměnit, aktualizovat a doplnit jakékoli podmínky této Smlouvy (včetně každého z Dalších pravidel) a o takové úpravě, pozměnění, aktualizaci či doplnění vás budeme informovat vydáním nové verze této Smlouvy na příslušné stránce všech internetových stránek Vlastních značek (In-House Brands) a White Label značek. Jakákoli upravená verze této Smlouvy nabývá platnost 14 dní po svém zveřejnění na internetových stránkách a vaše pokračující používání Služeb nebo Softwaru po výše uvedených 14 dnech bude považováno za váš souhlas se změnami této Smlouvy. Vaší zodpovědnosti zůstává se ujistit, že jste si vědomi správných a aktuálních podmínek této Smlouvy, a doporučujeme vám tedy, abyste si aktualizace pravidelně kontrolovali. DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Naši zodpovědnost v souvislosti s vaším soukromím bereme nesmírně vážně, a proto změny Zásad ochrany soukromí přísně podléhají ustanovením o úpravách uvedených v tomto dokumentu.

3. Dodržování zákonů

 • Některé zákony považují hazardní hry za nelegální. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Společnost vám neposkytne právní radu nebo ujištění v otázce užívání Služeb, a Společnost nečiní žádná prohlášení týkající se legality Služeb podle vaší jurisdikce. Před registrací a používáním Služeb Společnosti si, prosím, ověřte příslušné právní předpisy ve vaší jurisdikci.
 • Služby jsou určeny pouze pro uživatele, kterým zákony nezakazují hazardní hry na internetu. Společnost nemá v úmyslu, abyste se dostali do rozporu s platnými právními předpisy. Prohlašujete, ručíte a souhlasíte s tím, že používáte Software a Služby v souladu s platnými zákony a předpisy. Společnost nenese odpovědnost za nezákonné nebo neoprávněné použití Softwaru a/nebo Služeb. V případě pochybností o tom, zda používáte Software a Služby v rámci právních předpisů, které se vás týkají, konzultujte tyto s právním poradcem v rámci příslušné jurisdikce. Přijetím těchto podmínek souhlasíte, že budete napomáhat Společnosti dle vašich možností s dodržováním platných zákonů a předpisů.
 • Osoby žijící v určitých zemích, včetně například Spojených států amerických, Izraele a Turecka, si nemohou otevřít účet u Společnosti, nesmí vkládat žádné částky, ani používat Služby. Společnost si vyhrazuje právo změnit podle vlastního uvážení seznam zemí, ze kterých nebude akceptovat uživatele Služeb.

4. Oprávnění uživatelé

 • Osoby mladší 18 let nebo ve věku, kdy nejsou podle zákona oprávněné provádět aktivity uvedené ve Službách, podle toho, který věkový údaj je vyšší („Zletilý") nesmí za žádných okolností stahovat Software nebo používat Služby, a každá nezletilá osoba, která si stáhne Software nebo použije Služby bude v rozporu s podmínkami této Smlouvy. Společnost si vyhrazuje právo požadovat doklad o věku v jakékoli formě, a to i prostřednictvím hlasového vzorku, aby si tak ověřila, že nezletilé osoby nepoužívají Služby. Společnost je oprávněna zrušit účet osoby a vyloučit osobu z používání Softwaru nebo Služeb, pokud neobdrží doklad o věku, nebo pokud má Společnost podezření, že osoba, která používá Software nebo Služby, je Nezletilá.
 • Vyhrazujeme si právo ověřit vaše registrační údaje, jako je například jméno, adresa, věk a používané způsoby platby, a to kdykoliv prostřednictvím vyžádání si určitých dokumentů. Mezi tyto dokumenty bude obvykle patřit průkaz totožnosti, doklad o adrese bydliště, jako je například účet za elektřinu nebo plyn, a doklad o vašem způsobu platby, přičemž tyto dokumenty nám odešlete prostřednictvím funkce „Nahrát dokumenty“ v Pokladně. Pokud to uznáme za nezbytné, můžeme požadovat notářské ověření kopií takových dokumentů, to znamená můžeme požadovat, aby kopie těchto dokumentů byly orazítkovány a ověřeny notářem. V případě, že člen naší žádosti o zaslání dokumentů nevyhoví, může Společnost podle svého vlastního uvážení jeho účet ukončit a zadržet veškeré finanční prostředky, které budou na účtu uloženy. Pokud dokumenty nesplní požadavky naší interní bezpečnostní kontroly – pokud například budeme mít podezření, že byly zfalšovány, nebo pokud budou poskytnuty jakýmkoliv jiným způsobem, který bude klamavý nebo zkreslující – nejsme vázáni žádnou povinností takové dokumenty přijmout jako platné ani členovi oznámit povahu našich zjištění, týkajících se takových dokumentů.
 • Vyhrazujeme si právo provést kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu kontrolu biografických údajů každého hráče, včetně (mimo jiné) jakéhokoliv zkoumání totožnosti člena, jakýchkoliv kontrol dobré pověsti člena nebo jakýchkoliv šetření osobní historie člena. Základ takového vyšetřování bude záviset na konkrétním případu, ale může zahrnovat (mimo jiné) ověření registračních údajů člena, jako je například jméno, adresa a věk, ověření finančních transakcí člena a ověření herních aktivit člena. Společnost nemá žádnou povinnost upozornit člena na to, že takové vyšetřování probíhá. Takové aktivity mohou zahrnovat i využití služeb konkrétních dalších společností, které vyžadované vyšetřování provedou. Společnost se může, na základě takového vyšetřování a jeho kladného výsledku pro společnost, rozhodnout, podle svého vlastního uvážení, zablokovat účet člena a zadržet veškeré finanční prostředky.
 • Po dobu platnosti a 24 měsíců poté nesmí Služby přímo ani nepřímo používat žádný statutární zástupce, zaměstnanec, poradce nebo jiný zástupce Společnosti nebo žádná ze skupin Společnosti anebo její dodavatelé, prodejci nebo „white label" partneři. Toto omezení se vztahuje rovněž na příbuzné výše uvedených osob, kde za příbuzné jsou mimo jiné považováni manželé a manželky, partneři, děti, rodiče a sourozenci. Kromě toho nesmí stahovat Software a používat Služby ani občané a obyvatelé Gibraltaru.

5. Informační technologie/duševní vlastnictví

 • Společnost vám tímto v souvislosti se Službami v souladu s touto Smlouvou uděluje nevýhradní, nepřenosné, nelicencovatelné právo instalovat a používat Software a veškerý obsah odvozený od Softwaru včetně, například autorských práv a ostatních práv k duševnímu vlastnictví. Software jste oprávněni nainstalovat na pevný disk nebo na jiné paměťové zařízení, a může zálohovat kopie Softwaru za předpokladu, že tyto zálohované kopie použijete pouze vy na počítači, na kterém jste hlavní uživatel, a pouze v souvislosti se Službami. Kód, struktura a organizace Softwaru jsou chráněny právy k duševnímu vlastnictví. Nejste oprávněni:

a. kopírovat, distribuovat, publikovat, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat, upravovat, překládat nebo jakkoliv se pokoušet o přístup ke zdrojovému kódu za účelem vytvoření derivátu zdrojového kódu, nebo za jiným účelem;
b. prodávat, přidělovat, dále licencovat, převádět, distribuovat nebo pronajímat Software;
c. umožňovat přístup k Softwaru třetí straně přes počítačovou síť nebo jiným způsobem;
d. vyvážet Software do jiné země (ať už fyzickými nebo elektronickými prostředky); nebo
e. používat Software způsobem, který je zakázaný platnými právními předpisy. (a který je uvedený v „Zakázaných činnostech").

Jste výlučně zodpovědní za škody nebo náklady vzniklé v souvislosti s provozováním Zakázaných činností. Neprodleně jste povinni informovat Společnost, pokud se dozvíte o spáchání Zakázané činnosti, a poskytnete Společnosti přiměřenou pomoc s vyšetřováním, ke kterému může dojít v souvislosti s informacemi, které jste v tomto ohledu poskytli.

 

 • Jména značek v souvislosti s Vlastními značkami a White Label značkami, včetně například "888", "Casino-on-Net", "Pacific Poker", "888sport", "888ladies", "888games", "888casino", "888poker", "888play", "Euro City Casino", "Reef Club Casino", "Redbus Bingo", "Posh Bingo", "Tower Torneos", "LuckyAcePoker", "Lotos", "Harrah's", "Oxygen9casino", "SnapCall" a další ochranné známky, servisní značky anebo obchodní jména používané Společností buď jejím vlastním jménem, anebo spolu s jejími „white label” partnery (dále jen „Ochrané známky") jsou ochrannými známkami, servisními značkami anebo obchodními jmény Společnosti nebo jedné ze společností v rámci skupiny nebo jejích poskytovatelů licence nebo jejích „white label” partner a tyto subjekty s k těmto Ochranným známkám vyhrazují veškerá svá práva. Kromě práv na Ochranné známky vlastní Společnost nebo jedna ze společností v rámci skupiny nebo její poskytovatelé licence nebo její „white label” partneři práva na veškerý další obsah, včetně, nikoli však výhradně, Softwaru, zobrazení, obrázků, grafiky, fotografií, animací, videí, hudby, audio nahrávek a textu, které jsou k dispozici prostřednictvím Softwaru nebo na internetu (dále jen „Obsah stránek") a Obsah stránek je chráněn autorským právem anebo dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví. Tímto stvrzujete, že používáním Služeb nebo Softwaru nezískáváte žádná práva na Ochranné známky či Obsah stránek a můžete je používat pouze v úplném souladu s touto Smlouvou.

6. Vaše prohlášení a závazky

S ohledem na práva, která vám byla udělena pro používání Služeb a Softwaru, prohlašujete, zaručujete, zavazujete se a souhlasíte s tím, že:

 • Jste zákonně plnoletí, jak je definováno touto Smlouvou, jste mentálně zdraví a jste schopni přijmout zodpovědnost za své vlastní činy.
 • Veškeré detaily, které jste poskytli Společnosti během procesu registrace nebo kdykoli poté, i jako součást jakékoli platby vkladu, jsou pravdivé, aktuální, správné a úplné a shodují se se jménem na kreditní/debetní kartě nebo jiných platebních účtech, které budou použity pro vložení nebo příjem finančních prostředků na váš účet. Bez újmy na plné platnosti výše uvedeného, pokud použijete kreditní/debetní kartu nebo jakoukoli jinou formu platby, která není na vaše soukromé a osobní jméno, budeme předpokládat, že jste získali úplný a dostačující souhlas od právoplatného majitele anebo osoby, jejíž jméno je na takovém platebním prostředku použito, pro použití takového platebního prostředku pro účely této Smlouvy, a to předtím, než s námi vejdete v obchodní styk. Žádným způsobem nebudeme mít povinnost takový souhlas kontrolovat a nebudeme mít žádnou zodpovědnost v souvislosti s vašimi prohlášeními dle této Smlouvy. Neprodleně nám oznámíte veškeré změny v podrobnostech, které jste Společnosti dříve sdělili. Jsme oprávnění od vás čas od času požadovat, abyste nám poskytli určité dokumenty pro ověření detailů kreditní karty, kterou používáte pro vklady finančních prostředků na váš účet. V závislosti na výsledku těchto ověřovacích kontrol můžete nebo nemusíte mít povoleno vkládat další finanční prostředky kreditní kartou, kterou jste již dříve používali. Pokud se některé z informací, které nám poskytnete, ukážou jako nepravdivé, nepřesné, zavádějící nebo jinak neúplné, porušíte tím smlouvu a my si vyhrazujeme právo okamžitě zrušit váš účet anebo vám zabránit v používání Softwaru či Služeb, kromě jakýchkoli jiných činností, které můžeme podniknout.
 • Váš účet u Společnosti je výhradně k vašemu užitku. Nejste oprávněni umožnit třetí osobě (včetně příbuzných) používat váš účet, heslo či identitu pro získání přístupu nebo používání Služeb či Softwaru a budete plně zodpovědní za všechny činnosti vykonané na vašem účtu třetí osobou. Své uživatelské jméno či heslo účtu nesmíte sdělit žádné osobě a musíte podniknout všechny kroky, abyste zajistili, že tyto údaje nebudou k dispozici žádné jiné osobě. Jste povinni nás neprodleně informovat, pokud budete mít podezření, že váš účet je zneužíván třetí osobou a/nebo že nějaká třetí osoba má přístup k vašemu uživatelskému jménu a heslu účtu, abychom mohli takovou záležitost prošetřit. V průběhu takového vyšetřování s námi budete dle našich požadavků spolupracovat.
 • Je vaší povinností řádně zabezpečit své uživatelské jméno a heslo na svém vlastním počítači nebo na místě, odkud přistupujete k internetu. Pokud dojde ke „krádeži“ takové kombinace uživatelského jména a hesla z vašeho počítače, z důvodu přítomnosti jakýchkoliv virů nebo jiného škodlivého softwaru ve vašem počítači, z něhož přistupujete ke svému účtu, ponesete plnou odpovědnost za veškeré důsledky. Jakékoliv možné pokusy o krádež uživatelského jména a hesla nebo o narušení bezpečnosti vašeho počítačového terminálu musíte okamžitě nahlásit Společnosti.
 • Prověřili jste a stanovili, že vaše používání Služeb neporušuje žádné zákony nebo nařízení žádné jurisdikce, které se na vás vztahují.
 • Zcela rozumíte metodám, pravidlům a postupům Služeb a internetových hazardních her obecně. Berete na vědomí, že je na vaší zodpovědnosti zajistit správnost detailů sázek a her. Nebudete provádět žádné činnosti a nebudete se chovat tak, aby to poškozovalo pověst Společnosti.
 • Jste si plně vědomi toho, že při hraní prostřednictvím Služeb existuje riziko ztráty peněz a za takovou případnou ztrátu jste plně odpovědni. Souhlasíte s tím, že vaše používání Služeb je výhradně na základě vaší volby, vašeho uvážení a rizika. V souvislosti s vašimi ztrátami nebudete mít vůbec žádné nároky vůči Společnosti nebo jakékoliv společnosti v rámci stejné skupiny společností, do jaké patří Společnost, nebo vůči „white label“ partnerovi či jeho příslušným statutárním zástupcům, funkcionářům nebo zaměstnancům.
 • Stvrzujete, že při registraci a používání Služeb nám musíte poskytnout určité své osobní údaje (včetně údajů týkajících se vašich platebních metod). S veškerými informacemi, které nám poskytnete, budeme zacházet pečlivě a nezveřejníme je žádné třetí osobě s výjimkou dle ustanovení Zásad ochrany soukromí. Žádáme vás, abyste si přečetli Zásady ochrany soukromí a tím se ujistili, že souhlasíte s našimi zásadami v souvislosti s tím, jak je zacházeno s vašimi informacemi.
 • Souhlasíte s tím, že Software zahrnuje funkce dodané třetími stranami, které budou automaticky instalovány do vašeho zařízení jako součást Softwaru, a které mohou být čas od času automaticky aktualizovány. Takové funkce mohou, mimo jiné, přistupovat k historii vašich her, která je uložena ve vašem zařízení, za účelem zasílání vám určitých promo akcí a oznámení. Můžete se rozhodnout nepovolit zaznamenávání historie vašich her, nebo funkci odinstalovat.
 • Měli byste používat naše internetové stránky (dále jen „Stránky“), Služby a Software v úplném souladu s podmínkami této Smlouvy i každé z Doplňkových pravidel, vše občas upraveno, a měli byste dodržovat všechna pravidla a pokyny pro hraní her, které zahrnují Služby.
 • Jste výhradně zodpovědní za zaznamenání, uhrazení a vyúčtování jakékoli daně nebo jiného poplatku všem příslušným vládním, daňovým a jiným úřadům, které může být splatný z výher, které jsou vám vyplaceny.
 • Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost může zveřejňovat částky, které jste vyhráli, společně s vaším uživatelským jménem, na webových stránkách anebo v sociálních sítích.
 • Jste výhradně zodpovědní za veškeré telekomunikační sítě a služby přístupu k internetu a jiný obsah a povolení, která jsou vyžadována v souvislosti s vaším používáním Softwaru a Služeb.
 • Služby a Software jste povinni používat pouze v dobré víře jak vůči Společnosti, tak vůči dalším hráčům používajícím Služby. Pokud se Společnost bude domnívat, že Služby a Software používáte se zlým úmyslem, Společnost bude mít právo zrušit váš účet se Službami a všemi dalšími účty, které můžete u Společnosti mít, a Společnost bude oprávněna zadržet z těchto účtů peníze. Tímto se v tomto ohledu výslovně zříkáte jakýchkoli budoucích nároků vůči Společnosti.
 • Stvrzujete, že určité hry, které jsou obsaženy ve Službách, jsou vám „na základě sdíleného stolu”, což umožňuje Společnosti přivést další uživatele Služeb prostřednictvím Vlastních značek a White Label značek. Souhlasíte s tím, že dle výlučného uvážení Společnosti můžete být zapojeni do těchto sdílených stolů, a pokud porušíte tuto Smlouvu, bude mít Společnost právo vám zabránit v hraní jak prostřednictvím Vlastních značek (In-House Brands), tak prostřednictvím White Label značek.
 • Stvrzujete a souhlasíte s tím, že pokud si sami zvolíte vyloučení z některých Stránek, nebudete mít během vámi zvoleného období sebevyloučení povoleno otevřít si nebo používat nový účet na jakékoli jiné Stránce provozované Společností, a to až do doby, než bude takové sebevyloučení zrušeno a původní účet znovu otevřen. Pokud výše uvedenou podmínku porušíte, budeme mít právo zablokovat jakýkoliv nový účet, který si otevřete na jiných webových stránkách, nechat propadnout jakékoliv peněžní prostředky, které na takový účet vložíte (nebo jste vložili dříve), a nebudeme mít žádnou povinnost vám zpětně vyplatit žádné peněžní prostředky, které jste vsadili nebo vyhráli prostřednictvím takového účtu.

7. Zakázané používání Stránek a Služeb

 • Nezákonné finanční prostředky a nezákonné činnosti: Prohlašujete, že zdroj financí, které používáte pro hraní na Stránkách, není nelegální a že Služby žádným způsobem nepoužijete jako systém pro převod peněz. Nepoužijete Služby pro žádnou nezákonnou nebo podvodnou činnost nebo zakázanou transakci (včetně praní peněz) dle zákonů jakékoli jurisdikce, která se na vás vztahuje (zvláště zákonů Gibraltaru). Pokud Společnost nabude podezření, že můžete být zapojeni do podvodné, nezákonné nebo nevhodné činnosti, včetně, nikoli však výhradně, činnosti praní peněz, nebo se chováte jinak v rozporu s touto Smlouvou, váš přístup ke Službám může být neprodleně ukončen anebo může být váš účet zablokován. Bude-li váš účet ukončen (zrušen) nebo zablokován za takových okolností, Společnost nebude mít povinnost vám vrátit žádné finanční prostředky, které na vašem účtu mohou být uloženy. Kromě ukončení vašeho přístupu ke Službám a zablokování vašeho účtu si Společnost vyhrazuje právo vám zabránit v přístupu na jakékoli jiné webové stránky nebo servery Společnosti nebo v přístupu k dalším službám nabízených Společností. Společnost bude oprávněna informovat příslušné úřady, ostatní poskytovatele online služeb a banky, společnosti kreditních karet, poskytovatele elektronických plateb a jiné finanční instituce (souhrnně dále jen „Zainteresované třetí strany") o vaší identitě a o jakékoli podezřelé nezákonné, podvodné nebo nevhodné činnosti a vy budete se Společností plně spolupracovat, aby taková případná činnost byla prošetřena. V zájmu fair play je na našich Stránkách zakázáno využívat jakékoli uznané sázecí metody, které obcházejí standardní domácí hranice našich her. To zahrnuje (například) všechny pokusy o počítání karet. Pokud se při hře probíhající na vašem účtu zjistí, že používáte takové sázecí metody, neprodleně zablokujeme váš účet a zadržíme veškeré finanční prostředky, které se na tomto účtu nacházejí.
 • Obcházení: Vyvinuli jsme a využíváme propracovanou patentovanou technologii určenou na vyhledávání a identifikaci uživatelů, kteří podvodně nebo nezákonně používají Služby nebo Software. Nesmíte porušit, dostat se k porušení či se o něj pokusit či jinak obejít bezpečnostní opatření Společnosti. Pokud se Společnost dle svého uvážení bude domnívat, že porušujete tuto klauzuli, může neprodleně ukončit váš přístup ke Službám anebo zablokovat váš účet a Společnost může o vašem porušení této klauzule informovat Zainteresované třetí strany.
 • Softwarové pomůcky: V souvislosti s vaším používáním Služeb nejste oprávněni používat žádný softwarový program ani robota, který je, podle našeho názoru, obdařen umělou inteligencí (dále jen „Softwarová pomůcka“). Neustále kontrolujeme používání Služeb, abychom odhalili používání jakékoliv softwarové pomůcky. V případě, kdy se budeme domnívat, že je taková softwarová pomůcka používána, si vyhrazujeme právo podniknout jakoukoli akci, kterou budeme považovat za správnou, včetně okamžitého zablokování přístupu ke Službám pro problematického uživatele, ukončení účtu takového uživatele a zadržení všech peněžních prostředků, které budou na takovém účtu uloženy.
 • Záměrné odpojen: Během hraní na Stránkách se nesmíte záměrně odpojit od hry. Vyvinuli jsme a využíváme propracované metody, které nám umožní vyhledat a přesně identifikovat uživatele, kteří provedou záměrné odpojení během hry. Pokud dle uvážení Společnosti porušíte tuto klauzuli, Společnost může neprodleně ukončit váš přístup k Službám anebo zablokovat váš účet. Bude-li váš účet ukončen (zrušen) nebo zablokován za takových okolností, Společnost nebude mít povinnost vám vrátit žádné finanční prostředky, které na vašem účtu mohou být uloženy. Kromě ukončení vašeho přístupu ke Službám a zablokování vašeho účtu si Společnost vyhrazuje právo vám zabránit v přístupu na jakékoli jiné webové stránky nebo servery Společnosti nebo v přístupu k dalším službám nabízených Společností.

8. Váš účet

 • Účet vám slouží pro vaši vlastní potřebu a nesmí být použit pro žádné profesionální, obchodní ani komerční účely.
 • Neneseme žádnou odpovědnost za případný přístup třetích osob k vašemu účtu a za žádných okolností nebude Společnost odpovědná za škody, které vám vzniknou v důsledku zneužití vašeho hesla jinou osobou nebo neoprávněným přístupem k vašemu účtu. Veškeré transakce, při kterých bylo správně uvedeno vaše uživatelské jméno a heslo, se považují za platné, i kdyby byly provedeny bez vašeho svolení.
 • Na peníze na vašem účtu se neváže žádný úrok.
 • Pokud nebudete účet používat po dobu šesti měsíců, bude považován za „spící účet". Šestiměsíční lhůta začíná běžet od posledního přihlášení na váš účet. V případě spícího účtu vám bude Společnost účtovat měsíční administrativní poplatek ve výši 10% zůstatku na účtu ode dne, kdy se účet stal spícím. Administrativní poplatek se odečte ze spícího účtu počínaje posledním dnem šestého měsíce, kdy je účet neaktivní a vždy k poslednímu dni každého následujícího měsíce, dokud zůstatek na účtu nedosáhne nuly. V případě, že se přihlásíte ke svému účtu v průběhu deseti měsíců, během nichž se vybírá administrativní poplatek, Společnost přestane vybírat administrativní poplatek, ale nemusí vám vrátit peníze, které již byly z účtu odečteny.
 • Společnost může kdykoli využít kladné zůstatky na vašem účtu k úhradě jakýchkoli částek, které nám dlužíte. Například, v případě, že je po vypořádání sázky na vašem účtu v souvislosti s vaším používáním našich služeb sportovního sázení vyžadováno opětovné vyrovnání, Společnost může být oprávněna odečíst si z vašeho účtu jakoukoli požadovanou finanční částku.
 • Společnost je oprávněna čas od času provádět zaokrouhlování částek, které jste uložili nebo vybrali v případech, kdy došlo k převodu měny. Tato zásada se uplatňuje tak, že vložené nebo vybrané částky v jiných měnách než amerických dolarech mohou být při převodu na americké dolary či zpětně zaokrouhleny nahoru nebo dolů. Tak například, pokud Společnost převede vklad 10 EUR dle směnného kurzu na 13,61 amerických dolarů, pak bude na váš účet připsána částka 14,00 USD. Podrobné informace o zaokrouhlování vám budou k dispozici v okamžiku převodu měny.
 • Vyhrazujeme si právo omezit nebo odmítnout jakoukoli sázku, vklad nebo jinou sázku, kterou jste provedli sami nebo prostřednictvím vašeho účtu.

9. Platební styk a platební podvod

 • Každý uživatel služby je plně odpovědný za úhradu částek, které dluží Společnosti. Souhlasíte s tím, že nebudete provádět ani se nebudete pokoušet provádět zpětné platby, a/nebo odmítat nebo rušit platby, které jste provedli, a uhradíte Společnosti veškeré vámi provedené zpětné platby, zamítnutí nebo zrušení plateb a ztráty, které Společnost vznikly v důsledku tohoto jednání. Společnost je oprávněna na základě vlastního uvážení ukončit poskytování Služeb nebo pozastavit platbu určitým uživatelům nebo uživatelům, kteří platí jistými kreditními kartami.
 • Vyhrazujeme si právo provozovat kreditní kontroly všech uživatelů prostřednictvím úvěrových agentur, a to na základě informací, které jste nám poskytli při registraci.
 • Vyhrazujeme si právo na užívání elektronických platebních procesorů a/nebo finančních institucí třetích osob při zpracování platby, kterou jste provedli vy nebo my v souvislosti s používáním Služeb. Souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami elektronických platebních procesorů a/nebo finančních institucí třetích stran, pokud nebudou v rozporu s podmínkami této Smlouvy.
 • V případě podezřelé nebo podvodné platby včetně použití ukradených kreditních karet, nebo v případě jakékoliv jiné podvodné činnosti (včetně zpětných transakcí nebo jiného zrušení platby), si vyhrazujeme právo zablokovat účet uživatele, zrušit jakékoli platby a vyinkasovat zpět veškerou výhru. Jsme oprávněni informovat všechny příslušné orgány nebo subjekty (včetně ratingových agentur) o jakémkoli platebním podvodu nebo jiné nezákonné činnosti, a může dojít k vymáhání plateb. Za žádných okolností však Společnost nenese odpovědnost za neoprávněné použití platební karty, bez ohledu na to, zda bylo, nebo nebylo ohlášeno odcizení kreditní karty.
  Od našich členů se očekává, že provedou vklad za účelem aktivního hraní se svými vlastními prostředky. U účtů, kde tomu tak zjevně nebude, si vyhrazujeme právo nuceně vyhradit částku určenou k sázení, a to před povolením jakéhokoli výběru ze zmiňovaného účtu. Tato částka určená k sázení bude násobkem celkové vložených prostředků, které stanovíme v závislosti na příslušném případě (například 1x vložená částka). Vyhrazujeme si právo požadovat provedení této sázky v konkrétních hrách, a vyloučit některé sázky s nízkým rizikem nebo některé typy her, dle našeho uvážení.
 • Veškeré platby na váš účet musí být provedeny z jednoho platebního zdroje jako jsou kreditní karty, debetní karty nebo platba kartou, kde jste uvedeni vy jako majitel účtu.

10. Bonusy

 • Veškeré propagační nabídky, bonusy či speciální nabídky podléhají podmínkám konkrétní propagační nabídky a jakýkoli bezplatný bonus připsaný na váš účet musí být použit v souladu s těmito podmínkami. Vyhrazujeme si právo kdykoli stáhnout jakoukoli propagační nabídku, bonus nebo speciální nabídku (promo akci).
 • V případě, že se Společnost bude domnívat, že uživatel Služby zneužívá nebo se pokouší zneužít bonus nebo jinou propagační nabídku anebo se snaží prostřednictvím zneužití nebo nedostatku dobré víry profitovat ze zásad hazardního hraní přijatých Společností, potom může Společnost dle svého uvážení odmítnout nebo stáhnout od uživatele jakýkoli bonus nebo propagační nabídku nebo zrušit jakoukoli zásadu s ohledem na tohoto uživatele, dočasně nebo trvale, nebo ukončit přístup tohoto uživatele ke Službám anebo zablokovat jeho účet.
 • Všichni uživatelé Služeb mají právo pouze na jeden uvítací bonus. Členové, kteří provedou svůj první vklad u Společnosti nebo u některého z jejích „white label“ partnerů a kteří mají nebo již dříve měli účet na některé ze Stránek vlastněných nebo provozovaných Společností, včetně Vlastních značek a White Label značek, nebudou mít právo na další uvítací bonus, pokud se společnost dle svého vlastního uvážení nerozhodne jinak.
 • V případě, že se Společnost dle svého uvážení domnívá, že jste nečestně využili uvítací bonusy Společnosti nebo jste provedli jakoukoli jinou činnost se zlým úmyslem v souvislosti s bonusovou nabídkou nabízenou na jakékoli Stránce vlastněné anebo provozované Společností, Společnost bude mít právo zablokovat nebo ukončit vaše účty u Společnosti a za takových okolností nebude mít Společnost povinnost vám vrátit žádné finanční prostředky, které mohou být na vašich účtech, pokud jde o jiné finanční prostředky, než jsou vaše původní vklady.
 • Pokud budeme mít důvod k podezření, že účet nebo skupina účtů jsou používány systematicky – například používáním určitých technik sázení nebo sázení ve skupině, má Společnost právo všechny takové účty zablokovat nebo ukončit, a v takovém případě nemá Společnost žádnou povinnost vrátit vám jakékoliv finanční prostředky, které budou na vašem účtu uloženy, s výjimkou částek vašich původních vkladů, pokud taková celková částka na účtu zůstane.
 • Můžete si vyžádat odebrání bonusu ze svého účtu, mějte ale na paměti, že toto odebrání může zahrnovat jakékoliv výhry získané na základě takového bonusu.
 • Pamatujte, prosím, že bonus typu ‘potvrďte své ID’ se vydává dle uvážení Společnosti, a proto nemusí být k dispozici pro všechny členy, kteří u nás ověří svou identitu. Vyhrazujeme si právo kdykoli tento bonus odstranit. Při určování, kteří členové obdrží ověřovací bonus, budou brána v úvahu určitá kritéria, např. země registrace, vložená částka, typ platby vkladu a další detaily účtu. Pokud vyžadujete další informace o konkrétní bonusové nabídce a způsobilosti vašeho účtu tuto nabídku získat, kontaktujte, prosím, Operations@cassava.net.

11. Povinnosti Společnosti

 • Společnost nemá povinnost kontrolovat, zda uživatelé používají Služby v souladu s touto Smlouvou nebo Dodatečnými pravidly, která se občas aktualizují.
 • Společnost není povinna za žádných okolností zkoumat nebo se zabývat stížnostmi hráče vůči jinému hráči, kteří používají Služby, ani přijímat jiná opatření v této souvislosti, ani činit kroky proti hráči z různých důvodů včetně a bez omezení za porušení podmínek této Smlouvy. Společnost může, ale nemusí, na základě vlastního uvážení rozhodnout o přijetí vhodných opatření proti jakékoli osobě, kterou podezřívá ze zapojení do nezákonné činnosti nebo která jinak porušuje podmínky této Smlouvy.
 • Společnost není povinná uchovávat jména nebo hesla účtů. Společnost nenese odpovědnost za to, pokud zapomenete nebo ztratíte název nebo číslo vašeho účtu způsobem, za který nemůže Společnost.
 • Společnost bude nakládat se všemi osobními informacemi, které jste jí poskytli, striktně v souladu se ochranou osobních údajů.

12. BEZ ZÁRUK

 • SLUŽBY A SOFTWARE JSOU POSKYTOVÁNY „JAK STOJÍ A LEŽÍ". SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ V TOMTO OHLEDU, PŘÍMO ANI NEPŘÍMO (ZE ZÁKONA, PŘEDPISŮ ČI JINAK), VČETNĚ NAPŘÍKLAD PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ÚPLNOSTI ČI PŘESNOSTI SLUŽEB NEBO SOFTWARU NEBO PORUŠENÍ PLATNÝCH ZÁKONŮ A NAŘÍZENÍ. VEŠKERÉ RIZIKO ZA POUŽÍVÁNÍ, KVALITU A VÝKONNOST SOFTWARU LEŽÍ NA VÁS.
 • POLEČNOST NEZARUČUJE, ŽE SOFTWARE NEBO SLUŽBY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, BUDOU FUNGOVAT NEPŘERUŠENĚ, VČAS, BEZPEČNĚ A BUDOU BEZPROBLÉMOVÉ, ŽE CHYBY BUDOU OPRAVENY ANEBO ŽE SOFTWARE NEBO SERVER, KTERÝ JE ZPŘÍSTUPŇUJE, NENÍ ZAVIROVANÝ NEBO NEOBSAHUJE VADY A PŘEDSTAVUJE PLNOU FUNKČNOST, SPOLEHLIVOST, PŘESNOST MATERIÁLŮ NEBO VÝSLEDKŮ ČI PŘESNOST INFORMACÍ ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB.
 • V PŘÍPADĚ SYSTÉMOVÝCH NEBO KOMUNIKAČNÍCH CHYB, VAD NEBO VIRŮ TÝKAJÍCÍCH SE VYROVNÁNÍ ÚČTU NEBO JINÝCH PRVKŮ SLUŽEB ANEBO MAJÍCÍCH ZA NÁSLEDEK ZTRÁTU ÚDAJŮ NA VAŠÍ STRANĚ NEBO JINOU ŠKODU NA VAŠEM POČÍTAČOVÉM VYBAVENÍ NEBO SOFTWARU, SPOLEČNOST VÁM NEBUDE ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ZODPOVĚDNÁ A SPOLEČNOST SI VYHRAZUJE PRÁVO ANULOVAT VŠECHNY DOTYČNÉ HRY A PODNIKNOUT JAKOUKOLI JINOU ČINNOST PRO NÁPRAVU TAKOVÝCH CHYB, POKUD NENÍ PO SPOLEČNOSTI VYŽADOVÁNO, ABY POSKYTOVALA ZÁLOŽNÍ SÍŤ ANEBO SYSTÉMY ČI PODOBNÉ SLUŽBY.
 • SPOLEČNOST NEBUDE ZODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ ČINY ČI POCHYBENÍ VYKONANÉ VAŠÍM POSKYTOVATELEM INTERNETOVÝCH SLUŽEB NEBO JINOU TŘETÍ OSOBOU, SE KTEROU JSTE UZAVŘELI SMLOUVU O ZÍSKÁNÍ PŘÍSTUPU K SERVERU, JENŽ HOSTÍ DANOU STRÁNKU.

13. Omezení odpovědnosti

 • Souhlasíte s tím, že si můžete svobodně zvolit, zda budete používat Služby a učinit tak na základě své vlastní volby, dle svého uvážení a rizika.
 • Společnost nebude zodpovědná vám ani třetí osobě ze smlouvy, přečinu, nedbalosti apod., za naprosto žádnou ztrátu nebo škodu plynoucí z (nebo jinak spojené) vašeho používání Softwaru a Služeb nebo jejich používání třetí osobou, ať přímého nebo nepřímého, včetně například škody plynoucí ze ztrátu zakázky, ušlého zisku (včetně ztráty nebo pochybení přijmout předpokládané výhry), přerušení podnikání, ztráty obchodních informací nebo jakékoli jiné finanční či následné ztráty (i kdybyste nám možnost takové ztráty nebo poškození oznámili předem).
 • Společnost nebude zodpovídat ať už smluvně nebo na základě občanskoprávního deliktu, nedbalosti apod. za naprosto žádnou ztrátu nebo škodu plynoucí nebo jakkoli spojenou s vaším používáním jakéhokoli odkazu obsaženého na Stránkách. Společnost neodpovídá za obsah uvedený na žádné internetové stránce, na kterou je na Stránkách uveden odkaz, nebo na kterou odkazují Služby.
 • Potvrzujete, že Společnost nezodpovídá vám ani třetí osobě za žádnou úpravu, pozastavení nebo přerušení Softwaru nebo Služeb.
 • Nic v této Smlouvě nevylučuje zodpovědnost Společnosti za podvod, usmrcení nebo zranění osoby, které je způsobeno nedbalostí Společnosti.
 • Souhlasíte s tím, že v případě, kdy Software nebo Služby přestanou fungovat správně následkem například prodlevy nebo přerušení provozu nebo přenosu, ztráty nebo poškození dat nebo selhání komunikace či sítě, zneužití Stránek nebo jejich obsahu jakoukoli osobou nebo následkem chyby či opomenutím v obsahu či v důsledku jiných faktorů mimo naši kontrolu:

  a. Společnost nezodpovídá za žádnou ztrátu, včetně ztráty výhry, která může nastat; a

  b. pokud jakékoli takové chyby mají za následek zvýšení výher, které vám jsou dlužné nebo uhrazené, nebudete mít právo na výhry spadající do takového navýšení. Neprodleně musíte informovat Společnost o chybě a musíte splatit Společnosti výhry, které byly chybně připsány na váš účet (jak nařizuje Společnost) nebo Společnost může dle svého uvážení odečíst částku rovnající se těmto výhrám z vašeho účtu nebo vyrovnat tuto částku oproti jakémukoli dluhu Společnosti vůči vám.

14. Porušení těchto smluvních podmínek

 • Souhlasíte s tím, že bezodkladně budete bránit, odškodníte a zbavíte společnost, její „while label" partnery a jejich příslušné společnosti a jejich příslušné vedoucí pracovníky odpovědnosti za jakékoliv nároky, požadované závazky, škody, ztráty a náklady, včetně zákonných poplatků a případných ostatních nákladů jakéhokoliv druhu, způsobených jakýmkoliv způsobem, které mohou vzniknout následkem:

a.  jakéhokoliv porušení této smlouvy vaším zaviněním;
b. jakéhokoliv porušení zákona nebo práv jakékoliv třetí strany vaším zaviněním;
c. použití služeb nebo softwaru vámi nebo jakoukoliv další osobou, která má přístup ke službám nebo softwaru pomocí vaší uživatelské identifikace, ať už s vaším svolením nebo bez takového svolení, nebo
d. přijetí jakýchkoliv výher.

 • Navíc k jakémukoliv dalšímu dostupnému nápravnému prostředku, pokud porušíte podmínky této Smlouvy nebo má Společnost bude mít přiměřené důvody k tomu, aby očekávala, že jste porušili podmínky této Smlouvy, navíc k ostatním nápravným prostředkům, které má Společnost k dispozici, vaše výhry mohou propadnout podle uvážení Společnosti a Společnost může zadržet jakýkoliv kladný zůstatek, který v té době bude na vašem účtu, na uhrazení jakýchkoliv škod nebo jiných částek, které budete dlužit ve vztahu k probíhajícím šetřením nebo uzavření případných soudních řízení vůči Společnosti. Nedodržení této Smlouvy může mít také za následek vyloučení, uzavření účtu a/nebo právní úkon podniknutý proti vám.

15. Spory

 • Přijímáte a souhlasíte s tím, že generátor náhodných čísel určí náhodně vygenerované události vyžadované v souvislosti se Službami, pokud se výsledek zobrazený na programovém vybavení (nainstalovaném a ovládaném vaším technickým vybavením) nebude shodovat s výsledkem zobrazeným na našem internetovém serveru, bude mít za všech okolností přednost výsledek zobrazený na našem serveru. Chápete a souhlasíte s tím, že (bez újmy na jiných vašich právech a opravných prostředcích) záznamy Společnosti budou konečným svědectvím při určování podmínek vašeho používání služeb a že ve vztahu k takovým záležitostem nemáte žádné právo na vnášení námitek k rozhodnutím Společnosti.
 • Žádné stížnosti nebo spory nebudou zvažovány déle než sedm dní po datu původní transakce a veškeré stížnosti nebo spory je nutno adresovat na oddělení zákaznického servisu support@888.com  nebo prostřednictvím podpůrného e-mailu relevantního pro White Label Brand.

16. Doba trvání a ukončení Smlouvy

 • Tato Smlouva vstupuje v platnost bezprostředně po dokončení zpracování registrace Společností a její platnost bude trvat, pokud nebude ukončena v souladu se podmínkami této Smlouvy.
 • Jsme oprávněni tuto Smlouvu a váš účet (včetně vašeho jména a hesla) ihned zrušit bez předchozího oznámení v následujících případech:

  a. pokud se z jakýchkoliv důvodů rozhodneme nepokračovat v poskytování Služeb obecně nebo konkrétně pro vás;
  b. pokud se domníváme, že jste porušili jakékoliv podmínky této Smlouvy;
  c. pokud vaše používání Služeb bylo jakýmkoliv způsobem nevhodné nebo porušuje ducha této Smlouvy;
  d. pokud je váš účet jakýmkoliv způsobem propojen s jakýmkoliv existujícím účtem, který byl ukončen. Pokud je váš účet propojen s existujícími zablokovanými účty, nebo s nimi jakýmkoliv způsobem souvisí, můžeme váš účet ukončit bez ohledu na povahu takového vztahu a na registrační údaje poskytnuté k takovým účtům; nebo
  e. z jakéhokoliv jiného důvodu, který se nám zdá vhodný. Není-li zde stanoveno jinak, jakýkoliv zůstatek na účtu vám bude vrácen ve lhůtě přiměřené k vaší žádosti, vždy s výhradou našeho práva odečíst si veškeré částky, které nám dlužíte.

 • Máte právo kdykoliv odstoupit od této Smlouvy a váš účet můžete kdykoliv zrušit (včetně uživatelského jména a hesla) e-mailem na support@888.com nebo podpůrným e-mailem relevantním pro značku White Label Brand, přičemž takovéto ukončení vstupuje v platnost zrušením účtu (včetně uživatelského jména a hesla) Společností, ke kterému dojde do 7 kalendářních dní poté, co Společnost obdrží váš e-mail na naše servery v Gibraltaru za předpokladu, že zůstanete zodpovědní za veškeré aktivity na vašem účtu v období od odeslání e-mailu do zrušení vašeho účtu Společností.
 • Při ukončení platnosti této Smlouvy (popř. odstoupení od ní) jste povinni:

  a. přestat používat Software a Služby;
  b. uhradit Společnosti všechny dlužné částky; a
  c. odstranit a navždy smazat Software z vašeho počítače a zničit veškerou dokumentaci, správu a kontrolní pravomoc.

 • Odstoupením od této Smlouvy na základě tohoto článku nejsou dotčena žádná práva nebo nárok smluvních stran na náhradu škody v souvislosti s daným porušením (pokud k nějakému došlo) nebo s jiným porušením.
 • Při odstoupení od této Smlouvy z jakéhokoli důvodu, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, a v souladu s právy a povinnostmi, které nastaly před jejím ukončením, není žádná ze stran vázaná dalšími povinnostmi vůči druhé straně v souladu s touto Smlouvou.
 • V případě, že porušíte tuto Smlouvu (včetně Dodatečných pravidel), a my tudíž vypovíme tuto Smlouvu, naše Společnost nemá povinnost vám vrátit žádné finanční prostředky a z vaší strany tak nevzniká žádný nárok na vrácení pohledávek naší Společností.
 • Pokud jste se rozhodli se vyloučit, váš účet bude zrušen pro všechny značky Společnosti. Pokud si však zvolíte dočasné období „Dát si pauzu,“ váš účet bude zrušen pouze pro požadovanou značku Společnosti. Vaší povinnost je řídit se tímto omezením po dobu uvedeného období. Pokud si budete chtít otevřít nový účet během období sebevyloučení nebo období pauzy pro některou ze značek provozovaných v rámci Společnosti, zrušíme vám všechny účty, jakmile to zjistíme. Nejsme povinni vrátit vám jakékoliv vklady nebo prostředky z účtu, který jste otevřeli v období takového sebeomezení.
 • Pokud jste již dříve měli jakékoliv problémy se závislostí na hazardních hrách, s finančními obtížemi nebo jakékoliv jiné takové problémy popsané v naší proceduře „Zodpovědná hra“, je vaší povinností zdržet se otevírání nových účtů, pokud takové problémy přetrvávají. Pokud jste například byli zablokováni z důvodu závislosti na hazardních hrách u jakékoliv značky provozované Společností, je vaší povinností zdržet se otevírání nových účtů i u jakékoliv jiné značky ze značek provozovaných Společností. Pokud tak učiníte, uzavřeme všechny takové účty ihned po jejich zjištění. Z účtu, který si otevřete v takové době přetrvávání problémů, nejsme povinni vrátit jakékoliv vklady ani finanční prostředky.

17. Všeobecně

 • Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy nezákonným, neplatným nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelným, pak bude toto ustanovení považováno za oddělitelné od zbývající části této Smlouvy, a nezpůsobí tak neplatnost a nevymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. V takových případech se nahradí neplatné nebo nevymahatelné části v souladu s platnými právními předpisy tak, aby obsah nového ustanovení co nejblíže vyjadřoval původní záměr smluvních stran.
 • Zrušení podmínek této Smlouvy nebude vykládáno jako neplnění jakýchkoli předchozích nebo následujících podmínek této Smlouvy.
 • Není-li výslovně stanoveno jinak, třetí strany nemají na základě této Smlouvy žádná práva nebo jiné výhody.
 • Touto Smlouvou se mezi námi a vámi nevytváří žádná agentura, partnerství, důvěrné spolčení, svěřenectví nebo jakákoliv jiná forma společného podnikání.
 • Tato Smlouva je úplnou smlouvou o používání Softwaru a Služeb uzavřenou mezi Společností a vámi, a nahrazuje všechny předchozí dohody mezi Společností a vámi v této věci. Prohlašujete, že v okamžiku uzavření této Smlouvy jste se nespoléhali na žádná tvrzení či prohlášení, pokud nebylo výslovně učiněno Společností v této Smlouvě.
 • Společnost si vyhrazuje právo převést, postoupit, dále licencovat nebo zastavit tuto smlouvu, celou nebo její část, bez vašeho souhlasu: (i) jakékoliv právnické osobě v rámci stejné skupiny společností, do jaké patří Společnost; nebo (ii) v případě fúze, prodeje aktiv nebo jiných podobných firemních transakcí, do kterých bude Společnost zapojena.
 • Nejste oprávněni převést, postoupit, dále licencovat nebo zastavit žádné z vašich práv nebo povinností vyplývajících z této Smlouvy.
 • Označením „vy", „váš", popř. „uživatel" v této Smlouvě se rozumí jakákoli osoba, která vyžívá Služby nebo Software v souladu s touto Smlouvou. Pokud není uvedeno jinak, označením „my", „nás" nebo „náš" se rozumí Společnost a její dceřiné společnosti, pobočky, statutární zástupci, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zástupci a dodavatelé.
 • Touto Smlouvou nezískáváte žádný podíl na majetku Společnosti, a aby se vyloučily pochybnosti, ani na podíl ve prospěch vašeho účtu.

18. Herní předpisy na Gibraltaru

Společnost se řídí gibraltarskými zákony a předpisy pro interaktivní hry. Souhlasíte s tím, že společnost může na základě zákonů a předpisů zveřejnit gibraltarským úřadům některé informace o vás a vašem účtu.

19. Možnosti „Chatování"

Jako součást používání Služeb vám může Společnost poskytnout „chat", kde budete moci komunikovat s ostatními uživateli této Služby. Společnost si vyhrazuje právo kontrolovat chat a vést záznamy o veškeré komunikaci na tomto chatu. Užívání chatu se řídí následujícími pravidly:

 

 • Nesmíte zveřejňovat informace sexuálního charakteru, nebo takové informace, které jsou hrubě urážlivé, včetně projevů fanatismu, rasismu, nenávisti nebo neúcty.
 • Nesmíte zveřejňovat informace, které jsou hanlivé, urážlivé, nebo které obtěžují nebo uráží ostatní uživatele této Služby.
 • Nesmíte zveřejňovat informace, které inzerují, podporují nebo se jinak týkají jiných on-line subjektů.
 • Nejste oprávněni zveřejňovat informace o Společnosti nebo Stránkách nebo jiných internetových stránkách, které souvisí se Společností, které jsou nepravdivé, a/nebo jsou v neprospěch a/nebo poškozují Společnost.
 • Jsme si plně vědomi toho, že angličtina není mateřským jazykem mnoha našich hráčů po celém světě. Nicméně, v této době naše zásady stanoví, že je to jediný jazyk, který je na našem chatu povolený.
 • V případě, že porušíte některé z výše uvedených ustanovení týkajících se chatu, má Společnost právo vás z chatu odstranit, nebo dokonce dočasně nebo trvale zrušit váš účet. V rámci takového zrušení vám Společnost vrátí všechny finanční prostředky, které mohou být na vašem účtu, které přesahují dlužnou částku vzhledem ke Společnosti (pokud nějaká existuje).

UPOZORNĚNÍ: Při používání chatu mohou jiní uživatelé chatu číst, shromažďovat nebo používat osobní údaje, které zde zadáte, stejně tak vám třetí strany mohou posílat nevyžádané zprávy. Společnost není a nebude odpovídat za osobní údaje, které zadáte na chatu.

20. Zákaznický servis a speciální akce

 • Z důvodů zajištění kvality služeb mohou být vaše hovory se zákaznickým servisem nahrávány.
 • Tímto výslovně souhlasíte s tím, že Společnost může používat kontaktní údaje, které jste zadali při registraci, a příležitostně vás kontaktovat přímo v souvislosti s využíváním Služeb nebo jiných produktů anebo služeb, nabízených čas od času Společností, jejími partnery nebo přidruženými organizacemi.
 • Společnost nebude tolerovat žádné zneužívání zaměstnanců Společnosti uživateli této Služby. V případě, že se Společnost dle vlastního uvážení bude domnívat, že vaše chování při telefonické komunikaci, na živém chatu, v e-mailu nebo jinou formou bylo urážlivé nebo hanlivé vůči některým zaměstnancům Společnosti, bude mít Společnost právo zablokovat nebo zrušit váš účet u Společnosti, a za takových okolností vám Společnost nemusí vrátit žádné finanční prostředky, které mohou být na vašem účtu.
 • Společnost je oprávněna vám občas zaslat speciální nabídku (promo akce). Taková nabídka vám může být oznámena různými prostředky včetně a nejen (i) e-mailem, (ii) telefonicky, (iii) SMS zprávou a (iv) otevřením dodatečných oken v Softwaru. Speciální nabídka (promo akce) začíná ve 00:00 a končí ve 23:59 GMT ve stanovených dnech, pokud není uvedeno jinak ve Všeobecných podmínkách speciální nabídky
 • Nabídneme vám možnost zamítnutí zasílání různých sdělení Společnosti a pokud zvolíte tuto možnost, Společnost bude respektovat vaše přání.

21. Směnné kurzy

 • Berete tímto na vědomí a souhlasíte s tím, že jackpot a jiné propagační částky mohou být zobrazeny na těchto Stránkách v jiné měně, než ve které vám byly vyplaceny. Veškeré převody měn provedené Společností za účelem umožnění vkladu a výběru peněz z vašeho účtu provede Společnost podle kurzu, který odpovídá denním komerčním sazbám nabízeným bankami a kreditními společnostmi.

22. Odinstalování a doplnění zástupců

Pokud používáte staženou formu Softwaru a chcete ho odinstalovat, můžete tak učinit prostřednictvím volby Přidat / Odebrat Programy ve vašem počítači.

Upozorňujeme, že po instalaci softwaru se na ploše vašeho počítače objeví tito zástupci:

 • Rychlé spuštění
 • Ikona na ploše
 • Odkaz na klienta z nabídky Start
 • Složka se značkou a klientem a odkaz pro odinstalování v záložce Programy v nabídce Start.
 • Odkaz na klienta v záložce Hry v nabídce Start.

Pokud se rozhodnete odinstalovat Software, některé registrační klíče zůstanou ve vašem počítači. Zachovají se tak pravidla zodpovědného hraní, sledování pokusů o podvod, a dodržení nařízení gibraltarského regulačního úřadu (GRA).


23. Minimální hardwarové požadavky

Aby mohli plně využívat služby, musí mít koncoví uživatelé buď na svých počítačích nainstalovanou aplikaci C++ (v případě verze ke stažení), nebo musí používat online verzi služeb (verze bez stahování).

Minimální doporučené specifikace pro verzi ke stažení jsou následující:

 • Operační systém Windows XP nebo novější
 • 64 MB paměti RAM nebo více (doporučeno)
 • Všichni koncoví uživatelé musí mít nainstalovaný program Adobe Flash Player (verze 10.3 a novější).
  Pokud nebude nainstalovaná verze programu Adobe Flash Player odpovídat požadavku uvedenému výše, systém koncového uživatele požádá, aby si stáhl a nainstaloval požadovanou verzi.

Minimální požadavky pro klienta platformy Mac jsou následující:

 • Verze OS: Mac OS X 10.6.8
 • Procesor: Intel Core 2 Duo, 2,4 GHz
 • Paměť: 4 GB DDR2 667 MHz

Klient verze bez stahování je podporován v následujících prohlížečích:

 • IE6 a novější, Firefox 3 a novější, Safari 4 a novější, Chrome 4 a novější
 • Všichni uživatelé musí mít v prohlížeči nainstalovaný zásuvný modul Adobe Flash (verze 10 a novější)

24. Různé měny v Kasinu

Pokud jste si zvolili měnu kasinu v GPB nebo EUR, doporučujeme, aby jste si rozšířili všechny verze kasinu, které jste si nainstalovali, o nejnovější verzi, která nabízí plnou funkci různých měn. Pokud se rozhodnete vstoupit do staré verze kasinu, která dosud nebyla rozšířena, dojde k zobrazení různých nepřesností, za což neneseme žádnou odpovědnost. Dojde například k tomu, že se objeví herní historie odehraných kol ve vámi zvolené měně se špatným symbolem měny, a správné údaje v historii se zobrazí pouze v nové verzi kasinu.

25. Rozhodné právo

Tato Smlouva a vztah mezi smluvními stranami se řídí a vykládá v souladu se zákony Gibraltaru. Spory (včetně nároků na pohledávky a vzájemné pohledávky), které mohou vzniknout v souvislosti se vznikem, platností, účinností, výkladem, prováděním nebo právními vztahy, které jsou stanovené touto Smlouvou nebo jinak vzniklými v souvislosti s touto Smlouvou, budou řešeny, ve prospěch Společnosti, výlučně příslušnými soudy na Gibraltaru.


26. Jazykové nesrovnalosti

Tato Smlouva byla vyhotovena v anglickém jazyce. V případě rozporu mezi přeloženými verzemi této Smlouvy a anglickou verzí, převažuje anglická jazyková verze.

 

27. Ustanovení týkající se konkrétních her

 

Výhry Jackpotu

Tímto souhlasíte, že v případě výhry jackpotu ve výši 20 000 USD nebo více (nebo ekvivalentu v jiné měně) v kasinu na výherních automatech, video automatech, video pokeru nebo při jiné jackpotové hře nebo na automatu, dáváte Společnosti neodvolatelné, výhradní a celosvětové právo a licenci k užití vašeho jména, fotografie a podobností ve všech médiích v souvislosti s marketingem a propagací Společnosti a Stránek, a budete plně spolupracovat se zástupci Společnosti v tomto ohledu.

Jackpotové výhry mohou být vítězům vypláceny ve formě až 24 měsíčních splátek, pokud se tak společnost na základě vlastního uvážení rozhodne.


Live Casino

Tímto berete na vědomí, že aby mohl hráč v našem Live Casino hrát, musí splňovat následující minimální hardwarové a softwarové požadavky a požadavky na připojení:

Hardware: 2.5 GHz Intel Pentium III nebo 100% kompatibilní

1 GB RAM

Klávesnice, myš

Software: Microsoft Windows 2000/ XP nebo Vista

Grafická karta SVGA schopná rozlišení 800 x 600 nebo vyšším

Internet Explorer 6.0, Mozilla 2, Chrome 1/0/0154, Safari 3.0 nebo novější

Adobe Flash Player 9

Připojení 256 kbps

Tímto souhlasíte, že v případě odpojení hry Live Casino z důvodu nevhodné konfigurace hardwaru, softwaru anebo připojení na straně hráče nemáme povinnost vrátit hráči peníze a Společnost neponese zodpovědnost za žádnou ztrátu, včetně ztráty výhry, která může být následkem takového odpojení.Poker

Tímto stvrzujete, že veškeré sázky vámi zadané ve spojení s pokerovými hrami pro více hráčů jsou sázkami, které jsou uzavřené s ostatními uživateli, a nikoli sázkami, které jsou uzavřené se Společností nebo proti ní. Společnost na sebe nepřebírá naprosto žádné riziko za sázky uzavřené mezi vámi a jakýmkoli jiným uživatelem Služby. Společnost za žádných okolností nebude sama sázky uzavírat ani přijímat.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že všechny z našich pokerových her pro více hráčů jsou veřejné, a proto mohou být vyhodnocovány a zveřejňovány jinými hráči, buď v době hry nebo kdykoliv později.

Poskytujeme pokerové hry pro více hráčů, abychom tím uživatelům zajistili platformu, na které mohou hrát poker a navzájem uzavírat sázky prostřednictvím Softwaru. S ohledem na tuto službu si účtujeme buď:

a. provizi (známou jako rake), která se vypočte v souladu s Domácími pravidly; anebo
b. procento z poplatku „buy-in" u turnajů.

Tajné spolčování: Tajné spolčování nastává, když se dva nebo více hráčů u pokerového stolu snaží dosáhnout nepoctivé výhody tím, že spolu budou sdílet informace o svých kartách nebo jiné informace. Jakýkoli hráč, který se tajně dohodne nebo se pokusí tajně dohodnout s jiným hráčem během používání Služby, může mít trvale zakázáno používání Služby nebo Softwaru nebo jakýchkoli jiných souvisejících služeb Společnosti, jeho účet může být okamžitě zrušen a Společnost bude mít právo zadržet veškeré peníze na účtu takového hráče. Vyvinuli jsme a využíváme propracovanou patentovanou technologii určenou pro vyhledávání a identifikaci hráčů zapojených do tajné dohody. Je-li Společnost informována o podezřelém podvodném chování, může dle svého vlastního uvážení ukončit přístup podezřelých hráčů ke Službě anebo zablokovat jejich účty a zadržet všechny dostupné prostředky v rámci účtů. Žádný hráč nebude mít právo požadovat po Společnosti, aby podnikla jakékoli další kroky proti hráčům podezřelým z tajné dohody nebo jakékoli jiné formy podvodu.

Chip-Dumping: Tzv. chip-dumping nastává, když jakýkoli hráč záměrně prohraje hru, aby úmyslně převedl své žetony jinému hráči. Jakýkoli hráč, který je zapojen do chip-dumpingu nebo se o chip-dumping pokusí během používání Služby, může mít trvale zakázáno používání Služby nebo Softwaru nebo jakýchkoli jiných souvisejících služeb Společnosti a účet takového hráče může být okamžitě zrušen. Je-li Společnost informována o podezření na tzv. chip-dumping (záměrná prohra v úmyslu převést žetony jinému hráči), může dle svého vlastního uvážení ukončit přístup podezřelých hráčů ke Službě anebo zablokovat jejich účty a zadržet všechny peníze na účtu příslušného hráče. Za takových okolností nebude mít Společnost povinnost vrátit příslušnému hráči žádné peníze, které mohou být v dané době na účtu.

Pokud budeme mít důvod se domnívat, že účet nebo skupina účtů působí systematicky - například používá specifické techniky nebo hraje ve skupině, Společnost bude mít právo zablokovat nebo zrušit všechny účty a za takových okolností nebude mít Společnost žádnou povinnost vrátit vám jakékoliv prostředky, které mohou být na vašem účtu, s výjimkou původní vložené částky, pokud tato částka na účtu zůstane.

Pomůcky k usazování: Aniž by byla omezena platnost zákazu používání softwarových pomůcek, nejste rovněž oprávněni používat žádný softwarový program ani externí pomůcku, která by vám, podle našeho názoru, umožňovala vyhledávat místo u pokerového stolu nebo vás automaticky usazovala u pokerového stolu („Pomůcka k usazování“). Neustále kontrolujeme používání Služeb, abychom odhalili používání Pomůcek k usazování, a v případě, že se budeme domnívat, že je taková pomůcka používána, vyhrazujeme si právo podniknout jakoukoli akci, kterou budeme považovat za správnou, včetně okamžitého zablokování přístupu ke Službám pro problematického uživatele, ukončení účtu takového uživatele a zadržení všech peněžních prostředků, které budou na takovém účtu uloženy.

Zneužívání funkce „Vynechání“: Funkce „Vynechání“ je určena pouze k využití krátkých přestávek během dlouhého hraní. Není určena k použití, pokud se u stolu právě nehraje, nebo pokud se čeká, až hráči přisednou nebo opustí stůl. Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, přijmout vhodná opatření proti hráčům, kteří funkci „Vynechání“ využívají po nadměrně dlouhou dobu. Hráčům, kteří funkci „Vynechání“ opakovaně zneužívají, může být odepřena účast v našich pokerových hrách, a to buď dočasně, nebo i na neomezenou dobu.

Platební spory: Každý uživatel Služby je zcela zodpovědný za uhrazení veškerých finančních částek, které dluží ostatním uživatelům Služeb anebo Společnosti. Jakýkoli nárok, který uživatel Služby může mít na proplacení výher s ohledem na ztrátu sázek zadaných jiným uživatelem Služby, je vůči tomuto jinému uživateli a nikoli vůči Společnosti. Společnost nebude žádným způsobem povinna vám zaplatit, pokud jakýkoli uživatel Služby neuhradí své dluhy z jakéhokoli důvodu, nebo zodpovědná za naprosto žádnou činnost vykonanou proti takovým uživatelům. Veškeré spory, které nastanou mezi uživateli Služby, včetně sporů týkajících se platebního podvodu, nejsou na zodpovědnosti Společnosti.

Pokud bude váš účet jakýmkoliv způsobem spojen s pokerovými podvody – jako je například „Chip Dumping“, tajná dohoda nebo příjem podvodných převodů peněz – může být váš účet ukončen a my nebudeme mít žádnou povinnost vrátit vám peníze uložené na vašem účtu. To platí bez ohledu na skutečnost, zda bylo u vašeho účtu prokázáno úmyslné přijetí finančních prostředků od podvodného uživatele.

V případě vyšetřování pokerového podvodu nemáme žádnou povinnost přijmout jakákoliv vysvětlení ohledně příjmu podvodných finančních prostředků. Po uzavření vyšetřování a v případě, že váš účet bude znovu otevřen, se můžeme rozhodnout odebrat částku podvodných finančních prostředků z vašeho herního účtu.

Převody peněz – Pokud se rozhodnete provést převod peněz na jakýkoliv účet, souhlasíte s tím, že tento převod je nevratný. Po potvrzení částky a uživatelského jména příjemce se takový převod stává nevratným a my neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoliv finanční ztrátu způsobenou tím, že člen převedl peníze na nesprávný účet.

Pokud budou na váš účet připsány finanční prostředky prostřednictvím převodu peněz z účtů, u nichž byly zjištěny bezpečnostní problémy, vyhrazujeme si právo zablokovat váš účet a zadržet jakékoliv finanční prostředky do doby, dokud nebudou bezpečnostní problémy na všech účtech vyřešeny – včetně těch účtů, z nichž byly převody peněz na váš účet přijaty.

Žádný hráč nebude mít právo požadovat po Společnosti, aby podnikla jakékoli kroky proti hráčům podezřelým z tajné dohody nebo jakékoli jiné formy podvodu. Společnost nebude poskytovat informace týkající se vyšetřování nebo jakéhokoliv následného výsledku. Jste si plně vědomi toho, že při hraní prostřednictvím Služeb existuje riziko ztráty peněz a za takovou případnou ztrátu jste plně odpovědni. Souhlasíte s tím, že vaše používání Služeb je výhradně na základě vaší volby, vašeho uvážení a rizika. V souvislosti s vašimi ztrátami nebudete mít vůbec žádné nároky vůči Společnosti nebo jakýmkoliv jejím přidruženým subjektům nebo tzv. „white label” partnerům či jeho příslušným statutárním zástupcům, úředníkům nebo zaměstnancům.Živý poker

Chcete-li hrát u videostolů živého pokeru, musíte mít videokameru připojenou ke svému počítači.

Hráči, kteří vynechají hru v živém pokeru, budou vyřazeni od videostolu, aby uvolnili místo dalším hráčům v pořadníku (pokud takový pořadník není prázdný).

Vyhrazujeme si právo, podle svého vlastního uvážení, čas od času omezit počet hráčů „sledujících“ videostoly živého pokeru a změnit tento počet.

Užívání videostolů živého pokeru se řídí následujícími pravidly:

 • U stolu se nesmíte vyjadřovat způsobem s otevřeně sexuálním charakterem, nebo způsobem, který je hrubě urážlivý, včetně projevů fanatismu, rasismu, nenávisti nebo neúcty, nebo se jinak chovat podobným způsobem.
 • U stolu se nesmíte vyjadřovat způsobem, který je hanlivý, urážlivý, nebo který obtěžuje nebo uráží ostatní hráče, nebo se jinak chovat podobným způsobem.
 • U stolu se nesmíte vyjadřovat způsobem, který představuje pokus využít hru k účelům reklamy nebo propagace jakýchkoliv obchodních nebo soukromých zájmů, nebo se jinak chovat podobným způsobem.

V případě, že porušíte některé z výše uvedených ustanovení týkajících se nesprávného chování u videostolů živého pokeru, má Společnost právo vás z pokerové herny vyloučit, nebo přijmout jakékoliv jiné nezbytné opatření, včetně buď dočasného, nebo trvalého ukončení vašeho účtu.

Kromě toho má Společnost právo odmítnout udělení výher v promo akcích souvisejících s pokerovými video stoly všem účastníkům, kteří dle jejího úsudku porušili některé z pravidel, včetně úmyslného zakrytí nebo překážení ve výhledu kamery.

Nicméně společnost nebude odpovědná za žádné obrazy zveřejněné přes webové kamery ani za žádné komentáře našich členů s tím související, a nebude nést odpovědnost za žádné vnímané urážky či křivdy. Společnost nemá povinnost monitorovat takové obrazy a komentáře, ani vás informovat o žádných akcích podniknutých proti členovi na základě stížnosti.

Vaše účast ve hře živého pokeru u videostolu bude považována za váš souhlas s tím, že společnost použije vaše jméno, váš zvukový záznam, vaši podobiznu, fotografii a zemi k propagačním a marketingovým účelům, podle svého uvážení a bez požadavku na jakoukoliv úhradu, a vy tímto společnosti udělujete právo tak učinit.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost může pořizovat filmové a fotografické záznamy u pokerových stolů, stejně jako zveřejňovat živé videopřenosy od pokerových stolů na svých webových stránkách.

Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že po usednutí ke stolu živého pokeru mohou i ostatní hráči u stolu používat a zveřejňovat vaše fotografie a zvukové záznamy, což společnost nemůže nijak ovlivnit, a vy v tomto ohledu nebudete vůči společnosti vznášet žádné nároky.

 

Sportovní sázení

Pozorně si prostudujte „Pravidla sportovního sázení na 888sport”. 

Bingo

Každých 3 až 5 minut se hraje nové bingo. Nový míček se táhne každé 3 sekundy.

Pro každou hru je třeba zakoupit minimálně 1 kartu a maximální počet je 24 karet. Tyto počty se mohou měnit. Jakmile kartu zakoupíte, nelze tento krok vrátit zpět.

U binga jsme stanovili následující limit vkladu:

Denní limit – 1 000 GBP

Týdenní limit – 3 000 GBP

Měsíční limit – 5 000 GBP

Pro bingo jsme stanovili následující limity výběru: Denní Limit - 1000 GBP Týdenní Limit - 2000 GBP Měsíční Limit - 3000 GBP Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit výše uvedené limity dle našeho uvážení.

Při hraní binga se používají GBP (libry), výhra vám však může být vyplacena v jiných měnách v souladu s provozním nařízením Společnosti.

V případě, že vyhraje více než 1 karta, bude výhra rozdělena rovným dílem mezi hráče s vítěznou kartou.

Bonusy:

Pokud budeme mít podezření, že člen jakýmkoliv způsobem zneužívá jakékoliv naše bonusy související s vklady, můžeme se rozhodnout uzavřít takový účet i jakékoliv související účty v rámci našich Služeb a zadržet jakékoliv finanční prostředky z takových účtů. Podezření na zneužívání může být založeno na opakovaných způsobech provádění vkladů/výběrů peněz/opětovných vkladů s jasným úmyslem získat bonus související s vkladem.

Pokud budeme mít podezření, že člen zneužívá naše bezplatné webové stránky nebo nabídky her zdarma, můžeme se rozhodnout uzavřít takový účet i jakékoliv související účty v rámci našich Služeb a zadržet jakékoliv finanční prostředky z takových účtů. Pokud budeme mít podezření, že člen zneužívá ducha webových stránek her zdarma – například opakovaným hraním pouze her zdarma nebo nákupem všech lístků pro hru zdarma, můžeme se rozhodnout uzavřít takový účet i jakékoliv související účty v rámci našich Služeb a zadržet jakékoliv finanční prostředky z takových účtů.

Pokud budeme mít důvod k podezření, že účet nebo skupina účtů jsou používány systematicky – například používáním určitých technik sázení nebo sázení ve skupině, má Společnost právo všechny takové účty zablokovat nebo ukončit, a v takovém případě nemá Společnost žádnou povinnost vrátit vám jakékoliv finanční prostředky, které budou na vašem účtu uloženy, s výjimkou částek vašich původních vkladů, pokud taková celková částka na účtu zůstane.


28. Předplacená karta Cashup – Všeobecné podmínky

 1. Předplacenou kartu Cashup (dále jen „karta“), která slouží k ukládání nominální hodnoty karty, můžete použít u 888.com i na všech zúčastněných online webových stránkách, jako jsou tzv. „In-House“ nebo „White Label“ značky.
 2. Zakoupením Karty a následným podáním čísla Karty a částky pro ověření souhlasíte, že budete dodržovat podmínky stanovené v této Smlouvě.
 3. Na použití Karet se vztahují naše běžné limity vkladu.
 4. Vyhrazujeme si právo odmítnout ověření čísla Karty nebo pozastavit její používání, pokud budeme mít důvodné podezření, že došlo nebo pravděpodobně dojde k porušení platných zákonů a nařízení.
 5. Karta nemá skutečnou peněžní hodnotu a nelze ji obnovit. Kartu nelze vrátit a částku uloženou na Kartě nelze převést na hotovost.
 6. Kartu si mohou koupit a uplatnit pouze osoby starší 18 let (nebo starší, pokud to vyžadují zákony země, ve které tato osoba žije).
 7. Po aktivaci Karty neneseme žádnou odpovědnost za její ztrátu nebo poškození. Pouze vy jste zodpovědní za ztrátu nebo škody v důsledku ztráty, poškození nebo odcizení Karty nebo použití Karty bez vašeho svolení.
 8. Kartu musíte použít během časové lhůty stanovené pro každou kartu, jinak zcela vyprší její platnost, a my v takovém případě nebudeme povinni vám vrátit částku, kterou jste vynaložili na její pořízení. Po vypršení platnosti karty nebudete moci na kartu vkládat žádné další částky.
 9. Použití Karty se řídí těmito Všeobecnými podmínkami.

Poplatky

Vyhrazujeme si právo Vám čas od času účtovat poplatky za manipulaci s Vašimi vklady na a výběry z vašeho účtu, což může být podrobně vysvětleno v "Pokladně".


VYTISKNĚTE SI A USCHOVEJTE SI, PROSÍM, KOPII TÉTO SMLOUVY PRO VLASTNÍ POTŘEBU.