Nyní ověřte svou totožnost

Nyní ověřte svou totožnost nahráním vašich osobních dokumentů prostřednictvím zabezpečené možnosti v Pokladně. Dojde k aktualizaci stavu vašeho účtu, která zajistí rychlé provádění plateb a v některých případech i zvýšení limitů vkladů.

Zásady bezpečnosti

Naše zásady bezpečnosti vyžadují od členů v průběhu jejich členství v naší herně ověření identity. Tento postup ověření zajišťuje ochranu našich členů i našich online herních webů před online podvody.

Ověřte své ID – FAQ

Proč musím tyto dokumety poslat?

Za účelem chránit sebe i naše členy před podvodným zneužitím údajů osobní identity a/nebo peněz občas požádáme členy,

dokumenty jsou používány k ověření buď identity členů nebo jejich vlastnictví jakýchkoliv kreditních/debetních karet, které používají k provádění vkladů na své účty. Kromě toho také požadujeme dokumenty za účelem zajištění toho, aby výběry peněz byly vypláceny správnému příjemci, a za účelem případného nabízení zvýšení limitů vkladů.

Jaká opatření máme abychom zajistili bezpečné nahrání??

K zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů používáme SSL (Secure Sockets Layer), který nabízí bezpečnost a integritu dat pro všechny komunikační zdroje a pro veškeré připojení a bezpečného nahrání vašich dokumentů.

Jak udržujeme vaše dokumenty v bezpečí, potom co již byly nahrány.

Jsou-li jednou vaše dokumenty přijaty, jsou elektronicky uchovány v bezpečném prostředí s vysoce omezeným přístrojem.

Jaký typ dokumentů požadujete, abych poslal?

Měl by jste poslat některé nebo všechny z následujících dokumentů:

(i) Fotografický identifikátor (ID): Při vašem požadavku na výběr peněz je vyžadován aktuální fotografický ID. Tento fotografický ID může být ve formě kopie pasu, řidičského průkazu nebo občanského průkazu. Konkrétně se jedná o fotografii stránky vašeho identifikačního dokumentu, kterou vyžadujeme za účelem provedení našich ověřovacích kontrol. Dbejte, aby na tomto dokumentu byly viditelné všechny údaje, včetně vašeho jména, fotografie a podpisu.

(ii) Kreditní/debetní karty: Kopie přední a zadní strany kreditní karty, kterou používáte jako platebního způsobu. Ujistěte se, zda jsou všechny podrobné údaje zřetelné a čitelné, aby bylo možné provést rychlé a přesné ověření. Z bezpečnostních důvodů můžete na kopii zakrýt prostředních osm číslic čísla karty na přední straně karty a bezpečnostní kód tvořený 3 číslicemi na zadní straně karty.

(iii) Doklad o adrese bydliště: Může být předložen ve formě účtu za elektřinu nebo plyn, nebo výpisu z účtu kreditní karty. Musí se jednat o aktuální dokument, na němž bude uvedeno vaše celé jméno s adresou registrovanou u vašeho účtu. Pokud poskytnete výpis z účtu kreditní karty, zakryjte prostředních osm číslic v čísle kreditní karty.

(iv) Notářsky ověřená dokumentace: Vaše dokumenty budou muset být ověřeny příslušným oprávněným notářem/solicitorem a podepsány a orazítkovány jako důkaz legitimnosti.

Jakým způsobem mám tyto dokumenty poslat?

Tyto dokumenty můžete nahrát přímo v Pokladně ve vašem účtu následujícím jednoduchým postupem:

  1. Přihlásit se zadejte prosím své uživatelské jméno a heslo
  2. V lobby přejděte na stránku Pokladna/vklad přepnutím na kartu.
  3. Přepněte na kartu Ověřit ID a postupujte podle podrobných pokynů.
  4. Soubor musí mít v těchto formátech: JPEG, EXIF, TIFF, RAW, PNG, GIF, BMP, PPM, PGM, PBM, PNM, ECW, PDF, SVG, JPG
  5. Soubor musí mít velikost maximálně 1 MB

Pokud máte omezený přístup k vašemu účtu, můžete požadované dokumenty zaslat prostřednictvím zabezpečeného odkazu:

www.safe-cashier.com

Tento odkaz jednoduše zkopírujte do adresního řádku vašeho webového prohlížeče. Budete požádáni o zadání vašeho uživatelského jména a hesla. Poté vás systém provede jednoduchým postupem nahrání požadovaných dokumentů.

Pokud budu mít nějaké dotazy, na koho se mám obrátit?

S dalšími otázkami se neváhejte obrátit na náš tým expertů členské podpory, která je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Budou šťastni, že vám mohou pomoci s jakýmikoliv záležitostmi týkajícími se nahrávání vašich dokumentů.